קופות גמל חיסכון לכל ילד - איזה גוף הוביל בתשואה ? לא מה שבחרו ההורים

על פי הדוח המסכם של ביטוח לאומי שהועבר לוועדת הכספים החל מפתיחת התכנית הסתכם ב-1.45 מיליארד שקל מתוך כמעט 13 מיליון שקל שהופקדו

 

 
אימיג` dreamstimeאימיג` dreamstime
 

בועז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/08/2021

 במשך שלוש השנים הראשונות לקיומה של תכנית חיסכון לכל ילד נפתחו ל-3.5 מיליון ילדים חשבונות בתכנית והיקף הנכסים המנוהל בה הוא 12.9 מיליארד שקל. ב-2020 הועברו כספים בהיקף של 2.9 מיליארד שקל שכוללים גם את העברת כספים של ההורים. כך עולה מנתונים שמפרסם ביטוח לאומי לקראת דיון בוועדת הכספים בנושא חסיכון לכל ילד והגיעו לפאנדר.

על פי הדוח הרווח הכולל מההפקדות בבנקים ובקופות הגמל החל מפתיחת התכנית הסתכם ב-1.45 מיליארד שקל. מדובר ברווחים נמוכים יחסית שנובעים ככל הנראה מהמנגנון בחירת מסלולים שקבעו ביטוח לאומי ומשרד האוצר. 

מדובר בתשואה נמוכה יחסית בתקופה שהתאפיינה בעליות שערים בשוק ההון. לשם השוואה קופות הגמל במסלול הכללי, שרובן הושקו ב-2017 סמוך להשקת תכנית חיסכון לכל ילד, הניבו תשואה כוללת של 21.7% בשלוש השנים בין 2017 ל-2020, כמעט כפול מהתשואה של חיסכון לכל ילד.

תוכנית חיסכון לכל ילד יצאה לאוויר בינואר 2017 בעידוד רשות שוק ההון, שר האוצר לשעבר משה כחלון והמוסד לביטוח לאומי. מטרת התוכנית מטרת התוכנית הייתה להבטיח לכל ילדי ישראל חיסכון ארוך-טווח אשר ישמש אותם בהגיעם לגיל 18 או 21 ויעזור להם בתחילת דרכם כבוגרים. בנוסף התוכנית ביקשה לצמצם פערים של הדור הבא בישראל. על פי המוסד לביטוח לאומי התכנית מעודדת חיסכון למשפחות עם הכנסה נמוכה בעלות שיעורי חיסכון נמוך.  על פי נתוני ביטוח לאומי 

 

התפלגות תוכנית החיסכון על פי בנקים

שם גוף בנק
סה"כ 937,363 100
בנק אוצר החייל 25,585 2.7
בנק דיסקונט 88,502 9.4
בנק הפועלים 348,440 37.2
בנק יהב 53,244 5.7
בנק לאומי 190,285 20.3
בנק מזרחי 68,159 7.3
בנק מסד 22,568 2.4
בנק מרכנתיל 101,558 10.8
הבנק הבנלאומי 39,022 4.2

 

מתוך 103,816 ילדים שנולדו ב-2020, ל-58,118 (56%) נבחרה תכנית חיסכון על-ידי הוריהם ול-45,569 (44%) ילדים נבחרה תכנית חיסכון על-ידי המוסד לביטוח לאומי לפי ההגדרות שפורטו לעיל. ישנם ילדים שנולדו ב-2020 שעבורם טרם הסתיימו ששת חודשי הבחירה ועדיין לא נבחרה עבורם תכנית חיסכון, לכן שיעור הבחירה ע"י ההורים גבוה משיעור הבחירה ע"י הביטוח הלאומי, אולם ביחס לסך ילידי 2020 העומד על 176,225, שיעור הבחירה הוא כ-33%.

ניהול החיסכון בחשבון הילד יכול להתבצע בבנק או בקופת גמל. במידה שההורים לא בוחרים מסלול השקעה עבור תוכנית החיסכון, ברירת המחדל של התוכנית היא מסלול עם סיכון מועט. זאת, למרות שמדובר בחיסכון ל-18 שנה עם הפקדות קבועות וחשיפה לנכסים עם סיכון גבוה יותר כמו מניות או אג"ח קונצרני. נתוני ביטוח לאומי מראים ש-35% מתוך 3.48 מיליון הילדים שנפתחו עבורם תכנית חיסכון,  נבחרה באופן אוטומטי תכנית חיסכון על-ידי המוסד לביטוח לאומי מכיוון שהוריהם לא בחרו תכנית השקעה. על כן, ביותר משליש מהתכניות מושקעות במסלולים עם סיכון מועט שבנויים בעיקר מאג"ח ממשלתי.

סך ההפקדות של ביטוח לאומי ב-2020 עבור תכניות שנפתחו באותה שנה הסתכמו ב-114 מיליון שקל לעומת 22 מיליון שקל שהופקדו על ידי ההורים. הדוח של ביטוח מראה כי מדובר בהמשך של ירידה בהשתתפות ההורים בתוכנית. שיעור השתתפות ההורים בהפקדות ירד ב-2020 ל- 19% לעומת 35% ב-2019. ב-2018 וב-2017 שיעור של 45% ו-67% מההורים בחרו להפקיד לתוכנית בהתאמה. הירידה בהשתתפות עלולה להיעשות בעקבות התנאים האובייקטיביים של כלכלת ישראל ב-2020 עם התפשטות הקורונה והירידה בהתלהבות הראשונית מהתוכנית.

 

התפלגות nxpr תוכנית החיסכון על פי בית השקעות

שם גוף קופת גמל
סה"כ 2,545,795 100
קל גמל 75,424 3
אינפיניטי 81,800 3.2
אלטשולר שחם 929,674 36.5
אנליסט 109,430 4.3
אקסלנט נשואה 100,617 4
הלמן אלדובי 103,527 4.1
הראל 225,391 8.9
מגדל 118,840 4.7
מור (אינטרגמל) 113,035 4.4
מיטב דש 166,959 6.6
מנורה מבטחים 130,325 5.1
פסגות 390,773 15.3

 

מרוב הכסף בתכניות החיסכון, בשיעור של 73%, מנוהל בקופות הגמל ו-27% מנוהל בבנקים.  אלטשולר שחם הוא הגוף המועדף על ההורים עם 929 אלף תכניות חיסכון (36.5% מהתכניות בבתי השקעות), הגוף השני הוא פסגות שמנהל 391 אלף תכניות (15.3%). הקופות שמנוהלות יועברו בהמשך להראל בעקבות הסכם הרכישה של קופות אלו מאלטשולר שחם שרכשה את בית ההשקעות פסגות. בהראל מנהלים 225 אלף קופות (8.9%). מבין הבנקים בנק הפועלים הוא המוביל עם חיסכון בהיקף של 348 אלף תכניות (37.2%) ומרכנתיל מנהל 102 אלף תכניות (10.8%).

על פי נתוני קופות הגמל, הסיכון השתלם בשלוש השנים האחרונות (יוני 2018 -יוני 2021). את הענף מובילה אנליסט בסיכון מוגבר שעלתה 64.2%. אינפיניטי עלתה 47.4% ואלטשולר שחם ב-40.5%. נתונים גמל נט. 

שם קופה יתרת נכסים לסוף התקופה תשואה ממוצעת שלוש שנים תשואה בשלוש השנים האחרונות
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 133.6 17.98% 64.22%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 20.1 13.80% 47.38%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 3,296.60 12.01% 40.54%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 210.1 11.92% 40.21%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 80.7 11.89% 40.09%
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 46.8 11.60% 38.98%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 111.4 11.50% 38.61%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 55.4 11.38% 38.18%
פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 220 10.93% 36.49%
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 60.6 10.73% 35.75%
אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה 15.3 10.15% 33.65%
קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 2.3 8.26% 26.87%
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 55.3 7.94% 25.75%