קופות גמל המנצחות והמפסידות ביולי במסלולים תלויי גיל - לפני גמלנט

יולי בקופות הגמל: תשואות שליליות למספר גופים במסלולים השונים | אנליסט מנצחים בכל המסלולים | אלטשולר שחם מאבדים את ההובלה ל-3 שנים במסלול מעל גיל 60 ובמסלול בין גילאי 50-60

 

 
אימיג` dreamstimeאימיג` dreamstime
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
16/08/2021

חודש מאתגר, עם תשואות שליליות למספר גופים בכל מסלול. סיקור FUNDER לתשואות בגופים השונים, בהתאם לחתכי הגיל. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה
במסלול לגילאי 50 ומטה, שהוא המסלול החשוף יותר לסיכון, ממוצע התשואות החודש עומד על 0.36% נמוך משמעותית מחודש שעבר (0.74%). טווח התשואות נע באופן דרמטי בין 0.25%- ל-0.89%. מתחילת השנה, ממוצע התשואה עומד על 9.46%. בשנה האחרונה ממוצע התשואות עומד על 20.38%. ממוצע התשואות ל-3 שנים הוא 27.15% ול-5 שנים 42.71%.

שלושה גופים עם תשואה שלילית החודש במסלול עד גיל 50 – כלל, הראל ואלטשולר שחם אחרונים בתשואה.

אנליסט מנצחים החודש עם 0.89% תשואה. במקום השני נמצאים מיטב דש עם 0.67%. אקסלנס (0.25% החודש), מובילים בתשואה מתחילת השנה ול-12 חודשים עם 11.23% ו-25.02% בהתאמה. אנליסט מובילים בתשואה ל-36 חודשים 31.27%. בתשואה ל-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 50.46% (0.25%- החודש, מקום אחרון).

תשואות מסלול לבני 50 עד 60
במסלול לגילאי 50 עד 60, המסלול בעל ההיקפים הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 0.24% , נמוך משמעותית מחודש קודם (0.68%). טווח התשואות נע בין 0.26%- ל-0.67%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 8.24%. תשואה ממוצעת לשנה האחרונה היא 16.97%, תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 23.63% ול-5 שנים 36.75%.

גם במסלול זה יש מספר גופים עם תשואה שלילית החודש – אלטשולר שחם בקופה של פסגות, כלל, הראל, אלטשולר שחם ואקסלנס.

אנליסט במקום הראשון עם 0.67%. במקום השני מיטב דש עם 0.60%. מיטב דש מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 9.65%, וכן בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 19.25%. בתשואה ל-3 שנים מובילים אנליסט שהדיחו את אלטשולר שחם מההובלה ל-3 שנים עם 26.26%. בתשואה ל-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 44.88% (0.15%- החודש, מקום לפני אחרון).

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה
קופות הגמל במסלול לבני 60 ומעלה, אלה הקופות במסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים. התשואה הממוצעת החודש היא 0.4% נמוך משמעותית מחודש שעבר (0.77%). מנעד התשואה החודש נע בין 0.04% ל-0.62%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 5.62%, בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 11%, ב-3 שנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 18%, וב-5 השנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 25.98%.

כלל הגופים בתשואה חיובית במסלול זה החודש.

אנליסט מנצחים החודש עם 0.62%. במקום השני נמצאים מיטב דש עם 0.52%. מיטב דש מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 6.74%. בתשואה ל-12 חודשים מובילים אקסלנס עם 14.03% (0.04% החודש, מקום אחרון). מיטב דש מובילים ל-36 חודשים עם 20.7% והדיחו מההובלה את אלטשולר שחם. אלטשולר שחם עדין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 30.55% (0.23% מקום לפני אחרון).

קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9730

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה

         876

0.89%

9.87%

19.63%

31.27%

47.37%

7215

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

      1,097

0.67%

9.66%

20.81%

27.54%

43.26%

9939

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

      1,819

0.63%

10.16%

19.68%

28.97%

46.28%

9779

מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה

         907

0.61%

8.98%

18.69%

24.90%

36.55%

9793

מנורה מבטחים תגמולים עד 50

      1,045

0.43%

9.15%

20.12%

24.08%

36.64%

12532

אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

      1,718

0.40%

10.41%

23.19%

---

---

9916

אקסלנס גמל לבני 50 ומטה

      5,990

0.25%

11.23%

25.02%

31.20%

46.49%

9651

כלל תמר עד 50

      1,449

-0.02%

9.13%

21.83%

26.95%

41.42%

9744

הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

      1,168

-0.05%

8.05%

18.17%

21.43%

35.97%

9950

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

     10,259

-0.25%

7.96%

16.62%

28.06%

50.46%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.36%

9.46%

20.38%

27.15%

42.71%

קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9731

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60

      1,085

0.67%

7.62%

14.82%

26.26%

39.19%

103

מיטב דש גמל לבני 50-60

      7,817

0.60%

9.65%

19.25%

25.61%

39.46%

9780

מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60

      1,897

0.56%

8.29%

16.42%

22.76%

31.89%

9940

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

      7,718

0.49%

8.80%

16.83%

24.89%

36.76%

12533

אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60

      5,265

0.47%

8.46%

17.46%

---

---

9792

מנורה מבטחים תגמולים 50-60

      4,407

0.41%

8.74%

18.02%

21.28%

34.14%

9890

פסגות גדיש לבני 50-60

     23,008

-0.02%

8.06%

16.49%

21.52%

34.68%

9652

כלל תמר 50-60

      1,975

-0.03%

7.91%

18.29%

24.06%

35.56%

9742

הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

      4,207

-0.14%

8.23%

16.86%

20.84%

34.24%

9951

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

     33,870

-0.15%

7.36%

14.55%

25.78%

44.88%

9529

אקסלנס גמל לבני 50 עד 60

      2,163

-0.26%

7.53%

17.66%

23.33%

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.24%

8.24%

16.97%

23.63%

36.75%

קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9732

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה

         357

0.62%

4.96%

9.32%

16.72%

23.32%

551

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

      3,890

0.52%

6.74%

13.04%

20.70%

28.66%

9941

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

      1,523

0.52%

5.57%

10.08%

17.32%

23.79%

9781

מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה

         740

0.52%

5.61%

11.25%

17.88%

26.03%

9794

מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

         899

0.47%

5.27%

10.87%

15.03%

21.71%

12534

אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה

      2,651

0.40%

5.70%

10.36%

---

---

9745

הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה

      1,926

0.26%

5.65%

11.06%

16.24%

23.95%

9952

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

     16,610

0.23%

4.66%

9.01%

20.57%

30.55%

401

אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה

      3,482

0.04%

6.40%

14.03%

19.51%

29.85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.40%

5.62%

11.00%

18.00%

25.98%