קרנות פנסיה ביולי, המנצחות והמפסידות: חודש שני ברציפות למיטב דש

קרנות פנסיה ביולי 2021 : מיטב דש מנצחים החודש בכל המסלולים | תשואות חלשות להפניקס – אחרונים בכל המסלולים

 

 
צילום פאנדרצילום פאנדר
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
16/08/2021

יולי חודש מאתגר מקודמו. התשואות הממוצעות נמוכות ותר, ויש גם גופים עם תשואה שלילית החודש. משהו שלא ראינו כבר די זמן. כמו בכל חודש, FUNDER-AdvizerLand מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מיטב דש עוברים להובלה מתחילת השנה על חשבון הפניקס
קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר, וגם נמצאות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר. התשואה הממוצעת החודש היא 0.14%, נמוכה משמעותית מזו של חודש שעבר (0.80%). טווח התשואות מציג פער של כמעט אחוז בין הגבוה לנמוך ונע בין 0.3%- ל-0.63%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 9.19%, התשואה הממוצעת שנה אחורה היא 19.69%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 27.78% והתשואה הממוצעת ל-5 שנים היא 46.74%.
ארבע גופים עם תשואות שליליות החודש – אלטשולר שחם בשתי הקרנות, כלל והפניקס אחרונים בתשואה.

מיטב דש השיאה החודש תשואה של 0.63%. במקום השני הלמן אלדובי עם 0.54%. מיטב דש עברו להובלה מתחילת השנה עם 10.16% (על חשבון הפניקס 0.3%- החודש). הפניקס עברה להובלה  הפניקס מובילים בתשואה שנה אחורה עם 21.95%. בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 31.58% ו-57.33% בהתאמה (תשואה החודש של 0.16%-).

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב מובילים כמעט בכל חתכי הזמן במסלול
המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון נמוכה יותר. באופן מפתיע, למרות רמת הסיכון הנמוכה יותר, התשואה הממוצעת זהה לזו של עד גיל 50 והיא 0.14% (לעומת 0.76% חודש קודם). מנעד התשואה נע בין 0.45%- ל-0.56%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 8.03%, בשנה האחרונה 16.48%, ל-3 שנים 24.3% ול-5 שנים 39.44%.
שלושה גופים עם תשואה שלילי החודש – אלטשולר שחם, כלל, הפניקס.

מיטב דש מנצחים החודש עם 0.56% תשואה. במקום השני נמצאים מנורה מבטחים עם 0.55%. מיטב מובילים בתשואה כמעט בכל חתכי הזמן עם 9.83% מתחילת השנה, 20.1% ל-12 חודשים, 28.97% ל-36 חודשים. אלטשולר שחם מובלים בתשואה ל-5 שנים עם 46.26% (0.06%- החודש).

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – הפניקס אחרונים בתשואה
מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים, מציג החודש את התשואה הממוצעת הגבוהה מבין המסלולים עם 0.27% (0.63% חודש קודם). מנעד התשואה נע בין 0.1%- ל-0.48%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 5.92%, בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 11.76%, ל-3 שנים התשואה הממוצעת היא 19.63%, ול-5 שנים התשואה הממוצעת היא 31.15%.
במקום הראשון בתשואות החודש נמצאים מיטב דש עם 0.48%. במקום שני הלמן אלדובי עם 0.41%. בכל חתכי הזמן האחרים מובילים בתשואה מנורה מבטחים עם 7.75% מתחילת השנה, 15.7% ל-12 חודשים, 21.59% ל-3 שנים ו-36.35% ל-5 שנים. מנורה מבטחים השיאו החודש 0.35%.
הפניקס פנסיה מקיפה הם האחרונים החודש, והיחידים בתשואה שלילית.

קרנות פנסיה עד גיל 50

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

2155

איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

      9,584

0.63%

10.16%

21.52%

30.24%

49.02%

9768

הלמן אלדובי פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

      3,465

0.54%

---

---

---

---

2184

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2055

      6,486

0.41%

10.13%

21.85%

27.83%

48.19%

8801

מגדל מקפת אישית - מסלול עד גיל 50

     12,552

0.32%

9.14%

18.77%

25.75%

41.11%

9823

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

     19,275

0.05%

8.18%

17.99%

24.57%

43.06%

2070

פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

      2,467

-0.02%

8.91%

18.48%

25.66%

41.98%

9757

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

     18,535

-0.16%

8.61%

17.31%

31.58%

57.33%

42

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה

     14,671

-0.21%

9.18%

21.90%

28.86%

46.48%

9974

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

 

-0.30%

9.51%

21.95%

28.60%

48.48%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.14%

9.19%

19.69%

27.78%

46.74%

קרנות פנסיה גילאי 50-60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9967

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

      4,311

0.56%

9.83%

20.10%

28.97%

43.98%

9769

הלמן אלדובי פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

         678

0.55%

---

---

---

---

2014

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2035

      6,230

0.38%

8.60%

17.85%

23.87%

41.44%

8802

מגדל מקפת אישית - מסלול 50 עד 60

      2,747

0.32%

7.94%

15.75%

23.09%

35.58%

9827

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

      3,310

0.10%

7.48%

15.65%

22.66%

38.18%

2072

פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 50-60

         430

0.05%

7.35%

14.16%

19.44%

30.50%

9758

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

      3,103

-0.06%

6.79%

13.20%

26.25%

46.26%

 

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60

      3,831

-0.15%

8.20%

18.66%

25.84%

40.17%

9975

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60

      2,139

-0.45%

7.77%

17.56%

24.42%

40.33%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.14%

8.03%

16.48%

24.30%

39.44%

קרנות פנסיה מעל גיל 60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9968

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

         860

0.48%

6.11%

11.87%

19.46%

30.92%

9770

הלמן אלדובי קרן מקיפה לבני 60 ומעלה

         484

0.41%

---

---

---

---

 

פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

         267

0.38%

5.42%

10.16%

16.71%

24.15%

2011

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2030

      4,383

0.35%

7.75%

15.70%

21.59%

36.35%

8803

מגדל מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60

      1,521

0.35%

6.15%

12.04%

19.16%

29.48%

9829

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

      1,590

0.25%

5.90%

11.69%

18.77%

30.76%

9759

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

      1,081

0.06%

4.11%

7.76%

21.21%

32.42%

9976

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

         853

-0.10%

5.97%

13.13%

20.50%

33.99%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.27%

5.92%

11.76%

19.63%

31.15%