לקוח אלטשולר שחם: "החברה לא מבצעת את בקשות הלקוחות בזמן ואינה מפצה מיוזמתה"

בקשה לתביעה ייצוגית הוגשה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב חשפה כי חברת הגמל הגדולה בישראל התקשתה לעמוד בתנאי החוק מבחינת ביצועי בקשות לקוחות לשנות מסלולים ולמשוך את כספם בתקופת הקורונה | אלטשולר שחם לא הגיבה לכתבה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
איור פאנדראיור פאנדר

בועז קידר
26/08/2021

בקשה לתביעה ייצוגית נגד אלטשולר שחם, בעלת חברת הגמל הגדולה בישראל, שהוגשה לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב עשויה לעלות לה נזק רב ולברר מה רמת השירות בחברת הגמל הגדולה בישראל.

התביעה בסך מוערך של מיליוני שקלים, אך עדיין לא נקבע הנזק הסופי והוא תלוי בדיקה. הבקשה לייצוגית הוגשה על ידי חיים קרן, חוסך בקרנות ההשתלמות של החברה ועמית בקרן הפנסיה שלה. בכתב התביעה במסגרת הבקשה לייצוגית שהגיש קרן הוא טוען נגד אלטשולר שחם שאינה ממלאת אחר בקשות הלקוחות שלה בכל הנוגע למשיכת כספים, החלפת קופת גמל והחלפת מסלול השקעות ועל כן מסבה נזקים ללקוחותיה. על פי הוראות חוזר של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון משנת 2011 פעולות אלו אמורות להיעשות עד שלושה ימי עסקים פרט להעברת קופת גמל לגוף אחר אותה יש לבצע עד עשרה ימי עסקים. עוד קובע החוק, היה וחברת הגמל לא עומדת בזמני ביצוע אלו, עליה לפצות את הלקוח על הפסדיו באופן מלא ואף להוסיף ריבית פיגורים במידה שהפיצוי לא נעשה באופן מיידי.  

קרן מתאר בבקשת התביעה את המקרה שלו מול חברת הגמל של בית ההשקעות. התובע ביקש בתחילת חודש מרץ להעביר את כל חמש קרנות ההשתלמות שלו למסלול כספי ממסלול מניות. ימי תחילת חודש מרץ היו ימים של ירידות חדות בשוק ההון בעקבות התפשטות העולמית של נגיף הקורונה. על פי קרן, אלטשולר שחם מילאה אחר מבוקשו בחלק מהקרנות לאחר ארבעה ימים (כלומר באיחור של יום). לגרסתו, איחור ביום במילוי הבקשה גרמה לו להפסדים של אלפי שקלים. לדבריו, לאחר פרסומים בעיתונים שהצביעו על כך שבתי השקעות מתקשים לעמוד בלחץ הבקשות לשינויים בתקופת הקורונה ועל כך שיש לפצות אותם, פנה קרן לשירות הלקוחות של אלטשולר שחם. נציגת השירות של חברת הגמל מסרה לו כי הליך בירור של פיצוי הוא תהליך ארוך שאורך בין שלושה חודשים לחצי שנה.

קרן מתאר בכתב התביעה כי לאחר מספר פניות נוספות חזרה אליו נציגת בית ההשקעות לאחר עשרה חודשים ומסרה לו שאכן מגיע לו פיצוי בסך של 8 אלפים שקל.  קרן מסביר שאמנם קיבל פיצוי, אך רק לאחר שפנה אקטיבית לאלטשולר מספר פעמים וכי לאורך כל התהליך חברת הגמל לא התנהגה בשקיפות. 

עוד טוען כי אלטשולר שחם אינה מיידעת את עמיתיה אודות זכאותם לקבלת פיצוי במקרה של איחור בביצוע הפעולה המתבקשת ואינה מפרטת בפני הלקוחות את אופן חישוב הפיצוי. קרן תובע באמצעות עורכי הדין אבנר גבאי ומעיין אביטבול וטוען שהחברה פועלת בשיטת מצליח. כלומר מי שיפנה לחברה מספר פעמים ויתעקש - אכן יקבל פיצוי, אך רוב הלקוחות אינם מודעים לזכויותיהם ואינם 

על כן, החברה פועלת בשיטת "מצליח" כאשר היא נשענת על בורותם של הלקוחות בנוגע לזכויותים ולאפשרות לפיצוי. קרן מבקש מבית המשפט להכריח את אלטשולר שחם לחשוף את כל הנתונים שלה ומכאן יקבע גובה הנזק. כמו כן מבקש מאלטשולר שחם לשלוח ללקוחות שאכן קיבלו פיצוי את התחשיב שקובע את גובה הפיצוי. בנוסף מבקש הוא להכריח את אלטשולר שחם להתמיע מערכות בקרה שיביאו פניה אקטיבית שלה ללקוחות בעלי זכות פיצוי.