מור גמל הגישה הצעה לניהול קרן פנסיה ברירת מחדל

מדוחות הרבעון השני עולה כי היקף הנכסים המנוהלים על ידי מור השקעות עומד על כ-52 מיליארד שקלים, מתוכם כ-22 מיליארד שקלים בקופות גמל וקרנות השתלמות. מגזר קופות הגמל הפך לרווחי במהלך הרבעון השני של השנה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יוסי לוי, מנכל משותף במור השקעותיוסי לוי, מנכל משותף במור השקעות

עומר רגב
25/08/2021

מור השקעות פרסמה את דוחות הרבעון השני של 2021 מהם עולה כי הכנסות החברה במחצית הראשונה של 2021 עמדו על כ-157 מיליון שקלים, עליה של כ-44% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הרבעון השני של השנה עמדו על כ-83 מיליון שקלים – עליה של כ-54% ביחס לרבעון השני אשתקד.

הרווח הנקי (המיוחס לבעלים של חברת האם) הסתכם במחצית הראשונה בכ-13.1 מיליון שקלים, עליה של כ-24% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עם פרסום הדוחות עדכנה החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-6.8 מיליון שקלים.

היקף הנכסים המנוהלים על ידי בית ההשקעות עמד נכון ל-15 באוגוסט 2021 על כ-51.9 מיליארד שקלים, ביחס להיקף נכסים של כ-32.6 מיליארד שקלים בסוף 2020. השינוי בהיקף הנכסים מאופיין בהמשך מגמת גיוון תמהיל הנכסים והקטנת התלות בפעילויות להן זיקה ישירה לתנודות בשוק ההון, לצד המשך צמיחה משמעותית בחברת הגמל.

הודות למובילות בתחום הגמל, היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות עומד על כ-22 מיליארד שקלים. מתחילת שנת 2021 ועד לתום המחצית הראשונה עלה היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל של הקבוצה בכ-10.4 מיליארד שקלים. מגמה זו המשיכה גם לאחר תאריך הדוח, והיקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות עלה מתום הרבעון השני לשנת 2021 ועד ל-15 באוגוסט 2021 בכ-2.1 מיליארד שקלים. זאת, בין היתר, לאור הובלה בהעברות (נטו) ממתחרים מתחילת השנה.

במהלך הרבעון השני לשנת 2021, הפך מגזר קופות הגמל לרווחי, בהתאם להערכות מור השקעות שהוצגו בדוחות קודמים.

בנוסף, החברה מציינת בדוחות כי מור גמל הגישה הצעה לניהול קרן פנסיה ברירת מחדל במסגרת "הליך קביעת קרנות נבחרות" שפרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ככל שתתקבל הודעה בדבר זכייה בהליך, תפעל החברה להגיש בקשה לרשות שוק ההון לקבלת רישיון מבטח בענף ביטוח ופנסיה, וכן תפעל להקמת קרן פנסיה.

היקף הנכסים בקרנות הנאמנות עומד על כ-21 מיליארד שקלים, מתוכם כ-2.7 מיליארד שקלים בקרנות סל ומחקות, פעילות שהוקמה בשנת 2020. בתחום ניהול תיקי ההשקעות ממשיכה החברה להציג צמיחה משמעותית ומנהלת כ-8.4 מיליארד שקלים – עליה של כ-47% ביחס להיקף הנכסים בסוף 2020, בין היתר בעקבות החלטת החברה להקים מערך שירותי ניהול השקעות לגופים מוסדיים.

לגרף מור השקעות לחצו כאן

51 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 29.94 מיליון במור השקעות
קרנות נאמנות שמחזיקות את מור השקעות. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

אי.בי.אי. מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל

4.25%

2026245

155865

מניות

קטנות Mid Cap אנליסט מניות

2.84%

3362515

258655

מניות

פסגות יתר

2.56%

2070289

159253

מניות

אי.בי.אי. יתר

1.78%

1670500

128500

מניות

פסגות מניות והזדמנויות אג"ח

1.59%

132462

9900

מניות

פסגות מניות ישראליות

1.58%

1650369.48

123346

מניות

אלפי בנדק מניות ישראל

1.46%

414531

31887

מניות

MTF מחקה ת"א SME60 

1.43%

409578

31506

מניות

דיאמונד מניות ישראל

1.36%

195611

15047

מניות

מיטב מניות ESG 

1.31%

1478891.4

110530

מניות