מישורים - תוצאות רבעון 2 - השוק מגיב בספקנות

למרות רבעון רביעי ברציפות של צמיחה בפרמטרים

 

 
הורייזון, קרדיט: מישוריםהורייזון, קרדיט: מישורים
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/08/2021

דניאל לבנטל, מנכ"ל מישורים: "התוצאות התפעוליות של החברה ממשיכות במגמת עלייה זה רבעון רביעי ברציפות. התוצאות הושגו הודות להמשך שיפור של שיעורי התפוסה בנכסים בישראל ובארה"ב ועל אף ההשפעה המקזזת של הירידה בשער הדולר".


דניאל לבנטל, קרדיט: מישורים

ה-FFO (סולו מורחב) וה-NOI (סולו מורחב) המשיכו במגמת השיפור של הרבעונים האחרונים וחזרו לרמות טרום הקורונה.

חברת מישורים שבשליטתו של אלכס שניידר ובניהולו של דניאל לבנטל מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2021. מישורים מציגה גידול בכ-106% בהכנסות החברה שהסתכמו בכ-94.5 מיליון שקלים, לעומת כ-45.9 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהגידול בשיעורי התפוסה בנכסי המלונאות של חברה מאוחדת בקנדה בהשוואה לתקופה המקבילה. כמו כן, ה-NOI וה-FFO המשיכו במגמת השיפור של הרבעונים האחרונים וחזרו לרמות טרום הקורונה. ה-NOI (סולו מורחב) הסתכם בכ-18.5 מיליון שקלים לעומת כ-21.7 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, וכ-17.7 מיליון שקלים ברבעון הראשון. ה-FFO (סולו מורחב) הסתכם בכ-4.7 מיליון שקלים לעומת כ-5.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, וכ- 3.3 מיליון שקלים ברבעון הקודם. 

הרווח התפעולי (מאוחד) הסתכם בכ-30.7 מיליון שקלים, לעומת הפסד תפעולי של כ-33.3 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי נובע מגידול ב-NOI בעקבות שיפור בשיעורי התפוסה במלונות ואתרי הנופש בארה"ב ובקנדה, וכן מעלייה בשווי של נכס החברה בחיפה כתוצאה מחתימה על הסכם שכירות משמעותי שהעלה את שיעור התפוסה ל-97%, וכן עלייה בשווי של נכסים המוחזקים על ידי חברה מאוחדת בקנדה. הרווח הנקי (מאוחד) הסתכם בכ-12.6 מיליון שקלים, לעומת הפסד נקי של כ-38.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. 

ההון העצמי של החברה הסתכם ב-891 מיליון שקלים (כ-31.4% מסך המאזן), לעומת כ-839.8 מיליון של (30.1%). בתוך כך, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-501 מיליון שקלים ומשקף כ-14.46 למניה. בנוסף, מדווחת החברה על יתרת מזומנים (סולו מורחב) אשר הסתכמה ב-71 מיליון שקלים, לפני גיוס סדרת אג"ח חדשה (ט') שהונפקה בחודש יולי בהיקף של כ-118 מיליון שקלים. 

דניאל לבנטל, מנכ"ל מישורים, מסר: "התוצאות התפעוליות של החברה ממשיכות במגמת עלייה זה רבעון רביעי ברציפות, ועומדות בפני חזרה לתוצאות שהצגנו טרום משבר הקורונה. התוצאות הושגו הודות להמשך שיפור של שיעורי התפוסה בנכסים בישראל ובארה"ב ועל אף ההשפעה המקזזת של הירידה בשער הדולר. השכרנו שטח של כ-1,700 מ"ר בקומת הקרקע בנכס החברה בחיפה, כך ששיעור התפוסה בנכס עלה ל-97%, תשואת הנכס כיום כ-10% על העלות, המייצגת תשואה להון של מעל 50%.

במהלך הרבעון המשכנו לפעול בהתאם לאסטרטגיה שלנו למימוש נכסים שמיצו את הפוטנציאל ולהצפת ערך לבעלי המניות. מכרנו שלושה נכסים בארה"ב, ברווחים של כ-100% על ההון המושקע. אנו ממשיכים לפעול כל העת למקסום ערך תיק הנכסים, לצד קידום מהלכים להגדלת הגמישות הפיננסית, כפי שעשינו לאחרונה במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה."

הרחבה לתוצאות הכספיות:

יתרת המזומנים ושווי מזומנים הסתכמו ליום 30 ביוני 2021 בכ-127 מיליון שקלים לעומת כ-109.7 מיליון שקלים ליום 31.12.2020. (מתוכם כ-71 מיליון שקלים בידי החברה, ללא סקייליין).

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון לכ-28.7 מיליון שקלים ובכ-39.9 מיליון שקלים מתחילת השנה.

נכסיה השוטפים של החברה ליום 30 ביוני 2021 הסתכמו בכ-437.5 מיליון שקלים, לעומת כ-496.4 ליום 31 בדצמבר 2020. 

לחברה כ-8.3 מיליון מניות של חברת הבת סקייליין (המהוות כ-49.37% מהון המניות שלה) הנסחרות לפי שווי שוק של כ-127 מיליון שקלים, אשר אינן משועבדות וללא חוב פיננסי. כמו כן, לחברה שלושה נכסים בישראל ללא חוב בנקאי אשר שוויים הכולל הינו כ-110 מיליוני שקלים. בנוסף, לסקייליין נכסים ללא חוב פיננסי בסך של כ-80 מיליון דולר קנדי (כ-212 מיליון שקלים).

אירועים במהלך ולאחר תקופת המאזן 

באוגוסט הושלם הסכם המכר ונמסרה החזקה בנכס החברה ברעננה, תמורת כ-22 מיליון שקלים.

ביולי הנפיקה החברה סדרת אג"ח חדשה, סדרה ט', בהיקף של כ-118 מיליון שקלים.

ביוני חתמה החברה על הסכם להשכרת שטח של כ-1,700 מ"ר בקומת הקרקע בנכס בחיפה, לחברה המתמחה בקירות טיפוס ובולדרינג, כך ששיעור התפוסה בנכס עלה ל-97%. ה-NOI של הנכס עלה בכ-2 מיליון שקלים ושווי הנכס עלה בכ-9 מיליון שקלים ועומד בדוח על 133.7 מיליון שקלים. תשואת הנכס כיום כ-10% על העלות, המייצגת תשואה להון של מעל 50%.

ביוני חתמה החברה על הסכם לרכישת נכס מסחרי פתוח בסמוך לטמפה, פלורידה, תמורת כ-22 מיליון דולר. ביולי הושלמה העסקה.

ביוני חתמה החברה על הסכם למכירת מרכז מסחר ובילוי באורלנדו, פלורידה, תמורת כ-14 מיליון דולר וברווח של כ-100% על ההון המושקע.

במאי חתמה החברה על הסכם למכירת חניון מסחרי בדאון טאון של מיאמי, פלורידה, תמורת כ-25 מיליון דולר וברווח של כ-100% על ההון המושקע.

במאי העלתה מדרוג את דרוג החברה ל-Baa1 (BBB+) עם אופק חיובי.

באפריל חתמה החברה על הסכם למכירת המרכז המסחרי "Hickory Hollow" שבסמוך לנאשוויל, טנסי, תמורת כ-18 מיליון דולר וברווח של כ-96% על ההון המושקע. במאי הושלמה העסקה.


לגרף מישורים לחצו כאן

54 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 22.9 מיליון במישורים
קרנות נאמנות שמחזיקות את מישורים. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

פסגות Long Run 

1.68%

275326.27

34433

מניות

פסגות מניות ישראליות

1.55%

1620647.6

195400

מניות

פסגות מניות BuySide ישראל

1.53%

265219.32

33169

מניות

פסטרנק שהם גמישה

1.49%

808955.32

101170

מניות

פסגות יתר

1.47%

1189604.9

148775

מניות

פסגות מניות והזדמנויות אג"ח

1.43%

119217.96

14374

מניות

מגדל יתר 

0.95%

118388.78

14806

מניות

פסטרנק שהם מניות

0.81%

5059325.07

632732

מניות

אילים נבחרת מניות

0.75%

179670.12

22470

מניות

פסגות ניהול השקעה בחברות

0.69%

746042.79

93302

מניות