גיוסים LIVE קרנות נאמנות - כמה גייסו מגדל, פסגות וילין לפידות

לראשונה ישנן יותר קרנות פסיביות (מחקות וסל) מקרנות מנוהלות. חודש אוגוסט הסתיים בעליות שערים במדדים המובילים בארץ ובחו"ל ונתן דחיפה משמעותית לגיוסים בקרנות הנאמנות. מנתוני רשות ניירות ערך עולה כי עד ל 30 לאוגוסט היקף הנכסים בקרנות הנאמנות צמח בזכות גיוסים ועליה בשווי הנכסים בכ 5 מיליארד שקלים להיקף שיא של כ 378.8 מיליארדי שקלים.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אייל גורן מנכל פסגות קרנות צ-יחצאייל גורן מנכל פסגות קרנות צ-יחצ

שנהב גולדברג
01/09/2021

חודש אוגוסט הסתיים בעליות שערים במדדים המובילים בארץ ובחו"ל ונתן דחיפה משמעותית לגיוסים בקרנות הנאמנות. מנתוני רשות ניירות ערך עולה כי עד ל 30 לאוגוסט היקף הנכסים בקרנות הנאמנות צמח בזכות גיוסים ועליה בשווי הנכסים בכ 5 מיליארד שקלים להיקף שיא של כ 378.8 מיליארדי שקלים. כאשר היקף הנכסים בקרנות המנוהלות עומד על שיא של כ 213.9 מיליארדי שקלים (מתוכם כ 18 מיליארד שקלים בקרנות כספיות). בקרנות הסל מנוהלים כ 100.2 מיליארדי שקלים ואילו בקרנות המחקות מנוהלות כבר כ 64.7 מיליארדי שקלים. 

הרפורמה לצמצום הקרנות הצליחה לצמצם את כמות הקרנות בכ 100 קרנות אולם מיד נולדו להן כמה עשרות קרנות חדשות בגלל ריבוי ענפים באג"ח הקרנות המעורבות אג"ח ומניות. ולמרות הצמיחה המחודשת בכמות הקרנות במנוהלות, לראשונה ישנן יותר קרנות פסיביות (מחקות וסל) מקרנות מנוהלות. קרנות מנוהלות יש כיום כ 1,058 ואילו קרנות פסיביות יש כיום כ 1,093 (545 מחקות ו 548 קרנות סל). להתחיל להתכונן לרפורמה נוספת במלחמה בריבוי קרנות פסיביות ? מראש נגיד - מיותר, השוק עושה את שלו ומדדיים דפוקים סופם להעלם לבד, כמו קרנות מנוהלות אגב.

מנתונים ראשוניים שמגיעים למערכת נראה שמרבית הגופים גייסו החודש. 

אילים
קרנות נאמנות גייסו 83 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסו כ 535 מיליון שקלים.

איילון קרנות נאמנות גייסו כ 60 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסו כ 425 מיליון שקלים.

בהוסטינג באיילון גייסו כ 150 מיליון שקלים ו 3.63 מיליארד מתחילת השנה.

פסטרנק שהם קרנות בהוסטינג גייסו כ 20 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסו כ 630 מיליון שקלים.

ילין לפידות גייסה כ 133 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסה כ 674 מיליון שקלים.

פרופאונד קרנות בהוסטינג גייסו כ 7 מיליון שקלים ו 122 מיליון שקלים מתחילת השנה.

פסגות גייסה כ 186 מיליון שקלים וכ 1.214 מיליארד שקלים מתחילת השנה.

אפסילון גייסה כ 171 מיליון שקלים וכ 1.239 מיליארד מתחילת השנה. חוצה את 3 המיליארד היקף נכסים.

פורצ'ן קרנות בהוסטינג גייסו כ 28 מיליון שקלים ומתחילת השנה 114 מיליון שקלים.

ISP קרנות בהוסטינג פדו כ 6- מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסו כ 894 מיליון שקלים.

פורטה קרנות בהוסטינג גייסו כ 38 מיליון שקלים ומתחילת השנה כ 1.611 מיליארד שקלים.

פורסט קרנות נאמנות גייסה כ 59 מיליון שקלים ומתחילת השנה 764 מיליון שקלים.

א.ד.רוטשילד גייסו כ 5 מיליון שקלים ומתחילת השנה פדו כ 99- מיליון שקלים.

מור קרנות נאמנות גייסו כ 101 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסו כ 2.68 מיליארד שקלים.

קסם קרנות נאמנות פדו כ 1.087- מיליארד שקלים ומתחילת השנה גייסו כ 1.017 מיליארד שקלים. הפדיון בקסם נובע בעיקר בגלל פדיון בקרנות סל בעקבות מגבלה רגולטורית של צד קשור. בקרנות אלו נרשם פדיון של  1.8- מיליארד שקלים. פרוט מלא נביא בטבלאות המלאות.

אימפקט קרנות בהוסטינג גייסו כ 7 מיליון שקלים ומתחילת השנה 27 מיליון שקלים.

ברק קרנות נאמנות פדו 19- מיליון שקלים ומתחילת השנה פדו כ 162- מיליון שקלים.

IBI קרנות נאמנות פדו כ 97- מיליון שקלים ומתחילת השנה פדו כ 43- מיליון שקלים.

אלטשולר שחם פדו כ 44- מיליון שקלים וגייסו מתחילת השנה כ 1.444 מיליארד שקלים.

אנליסט פדו כ 23- מיליון שקלים ומתחילת השנה פדו כ 289- מיליון שקלים.

תמיר פישמן קרנות נאמנות גייסו כ 1 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסו כ 46 מיליון שקלים.

מיטב תכלית קרנות נאמנות פדתה 367- מיליון שקלים ומתחילת השנה פדתה כ 127- מיליון שקלים. הפדיונות נובעים בעיקר בגלל פדיון בקרנות הכספיות ובקרנות הסל עקב מגבלות רגולטוריות.

הראל קרנות נאמנות גייסה כ 29 מיליון שקלים ומתחילת השנה פדתה כ 690- מיליון שקלים.

ברומטר קרנות בהוסטינג גייסה כ 27 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסה כ 440 מיליון שקלים.

מגדל קרנות נאמנות גייסה את הסכום הגבוה החודש 206 מיליון שקלים והיא גם המובילה מתחילת השנה עם גיוס של כ 6.51 מיליארד שקלים.

סך הגיוסים עומד החודש בענף הקרנות על כ 660 מיליון שקלים בלבד כאשר ההיקף הנמוך יחסית הנו בעיקר בגלל פדיונות בענף הקרנות הסל. פרוט מלא נביא בהקדם.


סיווג קרנות ("כותרת-על")

מספר הקרנות

שווי נכסים ליום 30/08/2021

שווי נכסים ליום 29/07/2021

שינוי מתחילת החודש

גמישות

47

4,808

4,734

75

מניות בארץ *

247

55,161

53,035

2,126

מניות בחו"ל *

629

73,470

73,840

-370

ממונפות ואסטרטגיות *

48

2,937

2,914

23

קרן כספית

30

18,034

18,469

-436

אג"ח בארץ- מדינה *

226

37,346

37,388

-42

אג"ח בארץ - חברות והמרה *

370

74,679

73,454

1,225

אג"ח בארץ משולבת- כללי *

425

101,909

99,192

2,717

אג"ח בחו"ל *

101

8,798

9,089

-291

לתושבי חוץ בלבד

2

20

19

0

סחורות

9

439

458

-19

אגד קרנות

11

344

348

-3

קרן סגורה

1

582

559

24

אחר

5

263

253

10

קרן כספית

30

18,034

18,469

-436

סה"כ קרנות מנוהלות

1,058

213,885

211,051

2,834

סה"כ קרנות מחקות

545

64,723

62,926

1,797

סה"כ קרנות סל

548

100,182

99,775

407

סה"כ לשוק הקרנות

2,151

378,790

373,752

5,038

סס