תגובת יונתן כץ, לעליה במספר המועסקים

מה הנתון החשוב שעולה מכך?

 

 
Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke PixabayImage by Peggy und Marco Lachmann-Anke Pixabay
 

יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון
FacebookTwitter Whatsapp
05/09/2021

במחצית הראשונה של אוגוסט, מספר המועסקים עלה ב-12 אלף לעומת המחצית השנייה של יולי (לא כולל חל״ת בגין הקורונה). למרות זאת, שיעור האבטלה הרחב עלה ל - 8.1% מ- 7.6% בשל עלייה חדה בשיעור ההשתתפות במשק (גידול של 56 אלף איש!).

חשוב יותר להסתכל על שיעור התעסוקה אשר עלה ל- 60.2% במחצית הראשונה של אוגוסט מ- 59.1% לפני חודש. גידול בכוח העבודה (מחפשי עבודה ומועסקים) צפוי להפחית את המחסור של עובדים ולכן גם להפחית את לחצי השכר (ולכן גם בעקיפין את לחצי האינפלציה).