מדריך מעבר להזדהות חזקה בהר הביטוח לגורמים משווקים

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מגבירה את רמת ההזדהות בכניסה לאתר הר הביטוח והחל מיום 29.8.2021 הכניסה לאתר תתאפשר באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית בלבד. על כן, הרשות בנתה מדריך על מנת שיעזור למשווקים להתחבר באופן פשוט

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Free-Photos from PixabayImage by Free-Photos from Pixabay

מורן שקד
05/09/2021

1. מסך הכניסה הראשי

מסך הכניסה הראשי כולל שתי אפשרויות לשימוש בהר הביטוח: "כניסה למבוטחים" ו-"כניסה למשווקים". כדי לצפות בפרטיהם של מבוטחים אחרים, יש ללחות על "כניסה למשווקים".

2. מעבר להזדהות ממשלתית

לאחר הלחיצה על כפתור "כניסה למשווקים" תועברו למערכת ההזדהות הממשלתית.

במידה והינכם רשומים לשירות, עליכם להזדהות באמצעי הזיהוי בו בחרתם במועד ההרשמה (סיסמה, אפליקציה, תעודת זהות ביומטרית או כרטיס חכם) באמצעות לחיצה על הלשונית הרלוונטית.

במידה וטרם נרשמתם לשירותי ההזדהות, תוכלו לבצע רישום על ידי לחיצה על כפתור "להרשמה".

3. ההרשמה למערכת ההזדהות הממשלתית

לאחר הלחיצה על כפתור "להרשמה" תועבר לביצוע הרשמה במערכת ההזדהות הממשלתית. קיימות מספר דרכים באמצעותן ניתן להירשם ולהזדהות במערכת ההזדהות הממשלתית. ניתן להשתמש בסרטוני ההדרכה המלווים את הליך הרשמה, להרשמה קלה ומהירה. עם סיום ההרשמה תוחזר באופן אוטומטי למסך בסעיף 2 לעיל, לצורך ביצוע הזדהות באמצעי הזיהוי שבחרת.

במידה וטרם נרשמת למערכת ההזדהות הממשלתית, אנו ממליצים כי תבצע את הליך ההרשמה בטרם יכנסו השינויים הצפויים באתר הר הביטוח, על מנת לאפשר מעבר תקין ומהיר.

4. מעבר לאתר הר הביטוח לאחר הליך ההזדהות

לאחר השלמת ההזדהות במערכת ההזדהות הממשלתית תתקבל הודעה כי התחברתם בהצלחה והינכם מועבר לשירות המבוקש (הר הביטוח).

5. אתר הר הביטוח לאחר הזדהות

לאחר ההזדהות תועבר חזרה לאתר הר הביטוח ותוכל לבצע חיפוש ביטוחים על שם מבוטח. לשם כך, יהיה עליך להזין את הפרטים אודות המבוטח אותם נדרשת להזין גם בטרם בוצעו השינויים באתר: מספר תעודת הזהות, תאריך ההנפקה ומענה על שתי השאלות באשר להנפקת דרכון וליציאה מהארץ ב-3 השנים האחרונות.

כמו כן, במסגרת השינויים שבוצעו באתר עליך לסמן בתיבת הסימון כי אתה מסכים לתנאי השימוש וכי הינך מאשר כי ברשותך הרשאת שימוש פרטנית מהמבוטח.

שים לב - ממועד כניסת השינויים לתוקף, כניסתך על שם מבוטח תתועד במערכות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. אין בשינוי אופן הכניסה ורמת האבטחה כדי לפתור את הגורם המשווק מכל חובה חוקית, קיום חוזרי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ותנאי השימוש של אתר "הר הביטוח", לרבות קבלת הרשאת שימוש פרטנית מהמבוטח או המועמד לביטוח טרם כל כניסה למידע הביטוחי של המבוטח באתר הר הביטוח ותיעודה של הרשאת השימוש.

6. שגיאה ברישומך כגורם משווק

במידה ולאחר ההזדהות במערכת ההזדהות הממשלתית קיבלת הודעה על פיה אינך רשום כסוכן או מורשה מטעם חברת ביטוח, הינך מוזמן לפנות למוקד פניות הציבור ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בטלפון 3002* או 12223002 לקבל סיוע ולפתרון התקלה.

7. כניסה לתיק הביטוחי של המבוטח ולתיקים נוספים

ולאחר הזנת פרטי המבוטח תועברו לתיק הביטוחי שלו, בדומה לאופן שבו הוצג טרם השינויים באתר. כמו כן, באפשרותכם להיכנס לתיק של מבוטח נוסף, ללא צורך בהתנתקות מהמערכת, בלחיצה על "כניסה לתיק נוסף".

לאחר הלחיצה על הכפתור ייפתח חלון ובו מספר אפשרויות - תיק ביטוחים על שמך, תיק ביטוחים על שם קרוב שנפטר, תיק ביטוחים על שם מבוטח או תיק ביטוחים על שם קטין.

קבצים להורדה: