מה עשתה הבורסה השבוע ?

סקירה שבועית של המסחר: 29 באוגוסט – 2 בספטמבר 2021 המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע שהסתיים התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, זאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום קובי וולף הבורסה לניירות ערךצילום קובי וולף הבורסה לניירות ערך

כלכלני הבורסה
02/09/2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע שהסתיים התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, זאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. 

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

בשוק המניות:

שתי חברות טכולוגיה חדשות - גרופ 107 ואימפקס, המצטרפות ל-82 חברות חדשות השנה בשוק המניות, בהן 53 חברות הייטק ושותפויות מו"פ, ביצעו השבוע הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO) וגייסו סכום כולל של כ-39 מיליון שקל.

בשתי הנפקות לציבור בשוק המשני גויסו השבוע עד כ-126 מיליון שקל. מרבית הסכום, עד כ-120 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי וואליו קפיטל.

בשוק איגרות החוב:

השבוע גויסו כ-594 מיליון שקל בשתי הנפקות של איגרות חוב שקליות לציבור ע"י חברת ההשקעות אלון רבוע כחול (כ-317 מיליון שקל) וחברת הבנייה ישראל קנדה (כ-277 מיליון שקל).

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-17.9%.

מדד ת"א–90

עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-15.0%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-16.3%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-1.9%, ומתחילת השנה עלה ב-14.0%.

מדד ת"א בנקים-5

ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-37.0%.

מדד ת"א-ביומד

עלה השבוע ב-3.5%, ומתחילת השנה עלה ב-11.9%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-1.0%.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-5.9%.

מדד תל בונד-שקלי

ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-1.9%.

גיוסים

גיוס במניות ע"י חברות חדשות (IPOs):

שתי חברות מו"פ חדשות
- המצטרפות ל-82 חברות חדשות השנה בשוק המניות, בהן 53 חברות הייטק ושותפויות מו"פ - ביצעו השבוע הנפקות ראשוניות בשוק המניות (IPOs):

גרופ 107 - העוסקת בפיתוח ושיווק של מוצרים טכנולוגיים בתחום הפיננסיים וכלים לניהול חברות, ומתן שירותי טכנולוגיה במיקור חוץ, גייסה כ-18 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) ומהציבור לפי שווי חברה של כ-60 מיליון שקל לאחר ההנפקה. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של פי 1.2 מהכמות שהוצעה למשקיעים המוסדיים ושל פי 5.2 מהכמות שהוצעה לציבור.

אימפקס - העוסקת ב פיתוח ושיווק פלטפורמה טכנולוגית, שמטרתה איסוף מידע על שימוש של לקוחות קצה בעיקר במוצרי צריכה ארוזים, צפויה לגייס היום עד כ-21 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) ומהציבור לפי שווי חברה של כ-100 מיליון שקל לאחר ההנפקה. 

הנפקת מניות ע"י חברות נסחרות:

בשתי הנפקות לציבור בשוק המשני גויסו השבוע כ-126 מיליון שקל:

עד כ-120 מיליון שקל יגויסו היום בהנפקת מניות ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי וואליו קפיטל.

כ-6 מיליון שקל גויסו ע"י שותפות הנפט והגז גלוב אקספלוריישן בהנפקה לציבור של יחידות השתתפות וכתבי אופציה ליחידות השתתפות. זוהי הנפקה שנייה של החברה בשוק המשני השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-3 מיליון שקל.

מניות "אינטרקיור" החלו להיסחר השבוע בבורסת הנאסד"ק

חברת הקנאביס הרפואי אינטרקיור שמניותיה נסחרות בתל-אביב (סמל: INCR), רשמה את מניותיה למסחר מקביל בבורסת הנאסד"ק החל ביום רביעי השבוע ה-1.9.2021,זאת כחמישה חודשים לאחר שרשמה אותן למסחר מקביל בבורסה TSX שבטורונטו.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות:

השבוע גויסו כ-594 מיליון שקל בשתי הנפקות של אג"ח תאגידיות לציבור:

כ-317 מיליון שקל גויסו ע"י חברת ההשקעות אלון רבוע כחול, בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 2.9 שנים, תשואה לפידיון 2.5%, דירוג A ע"י "מעלות". זוהי הנפקה שלישית של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבשתי ההנפקות הקודמות גייסה כ-376 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-340 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

כ-277 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה ישראל קנדה, בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 4.5 שנים, תשואה לפידיון 4.1%, ללא דירוג. זוהי הנפקה שנייה של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבשתי ההנפקות הקודמות גייסה כ-409 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-180 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות:

משרד האוצר לא ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב.

שונות

משקיעי חוץ

בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו ביוני 2021 מניות בסך כ-1.4 מיליארד שקל נטו, המשך לרכישת מניות בסך כ-4.7 מיליארד שקל נטו בחודשים ינואר-מאי 2021.

כמו כן, משקיעי חוץ רכשו ביוני 2021 מק"מ בסך כ-1.2 מיליארד שקל נטו, ואג"ח ממשלתי בסך כ-0.5 מיליארד שקל נטו.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים


מטבע חוץ