הבעת אמון של שוק ההון בקבוצת נאוי

ביקושים של כ-340 מיליון שקל במכרז המוסדי להנפקת אג"ח של הקבוצה

 

 
Image: DreamstimeImage: Dreamstime
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
05/09/2021

במסגרת המכרז בחרה החברה לקבל התחייבויות לאג"ח בהיקף של כ-150 מיליון שקל בריבית 1.35%. מח"מ האג"ח הינו 1.2 שנים.

את ההנפקה הובילו ברק קפיטל חיתום ו-ווליובייס.

הגיוס הינו חלק מאסטרטגיית החברה לגוון את מקורות המימון שלה וכניסה לתחומי מימון חדשים.

קבוצת האחים נאוי, החברה הציבורית המובילה בתחום האשראי החוץ בנקאי גייסה סדרת אג"ח חדשה במטרה לגוון את מקורות המימון שלה וזאת בהתאם לתוכנית האסטרטגית. כפי שדווח בעבר, החברה שמה לה למטרה להגדיל באופן משמעותי את תיק האשראי שלה הן באמצעות המשך הפעילויות הקיימות תוך התמקדות בתחום הנדל"ן למגורים ותשתיות והן באמצעות כניסה לתחומי מימון חדשים והסכמי שיתוף פעולה אסטרטגיים. 

במסגרת ההנפקה, החברה מדווחת על ביקושים של כ- 340 מיליון שקל במכרז המוסדי של הנפקת האג"ח סדרה ה' של החברה שהתקיים ביום חמישי בשבוע שעבר. במסגרת המכרז על רקע הביקושים, בחרה החברה להנפיק אג"ח בהיקף של כ- 150 מיליון שקל בריבית שנתית של 1.35% ובמח"מ של 1.2 שנים, שיעור הריבית הסופי שתישאנה אגרות החוב יקבע במסגרת הצעה לציבור. את הנפקה הובילו ברק קפיטל ו-ווליובייס. 

קבוצת האחים נאוי פרסמה לאחרונה את דוחותיה לרבעון השני של 2021 שהראו גידול בתיק האשראי של החברה שהסתכם בכ- 2.5 מיליארד ₪. החברה תמשיך גם ברבעונים הבאים להגיע אל היעד שהציבה לעצמה להגיע לתיק אשראי של 3 מיליארד ₪ בסוף רבעון ראשון של 2022. ברבעון השני של 2021 הרווח הנקי הסתכם בכ-25.6 מיליון ₪ עלייה של כ-44% לעומת תקופה מקבילה אשתקד, הכנסות החברה הסתכמו ברבעון השני בכ-38.4 מיליון ₪ והתשואה להון לתחילת שנה עמדה על 16.18% במונחים שנתיים. 

לגרף נאוי לחצו כאן

82 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 95.89 מיליון בנאוי
קרנות נאמנות שמחזיקות את נאוי. לרשימה המלאה