מדור נדל״ן - איך נראית השפעת הורדת המס על משקיעים ?

מאז הורדת מס הרכישה בסוף יולי אשתקד ועד סוף יוני האחרון, נרכשו כ-24 אלף דירות ע"י משקיעים, קצב רכישות חודשי ממוצע של 2,186 דירות. קצב רכישות זה דומה לממוצע הרכישות החודשי של המשקיעים בשנים 2014-2013, אשר עמדו בין היתר ברקע העלאת המס עליהם ביוני 2015. העובדה שקצב רכישות זה אף הואץ מתחילת השנה מלמדת כי...

 

 
צילום פאנדרצילום פאנדר
 

משרד האוצר
FacebookTwitter Whatsapp
07/09/2021

סקירת ענף הנדל"ן למגורים יוני 2021:
בחודש יוני נרכשו 13.8 אלף דירות, הרמה הגבוהה ביותר מאז השיא ההיסטורי שנרשם  בחודש יוני 2015, על רקע הקדמת רכישות משקיעים באותו חודש, טרם הכבדת מס הרכישה. בהשוואה ליוני אשתקד זהו גידול של 26%, כאשר יש לזכור שבחודש יוני אשתקד נרשמה התאוששות משמעותית במספר העסקאות, לאחר הירידות החדות בשלושת החודשים הראשונים לפרוץ מגפת הקורונה. 

בניכוי הרכישות בסבסוד ממשלתי נרכשו בחודש יוני 12.7 אלף דירות בשוק החופשי, גם כן הרמה הגבוהה ביותר מאז יוני 2015. בהשוואה ליוני אשתקד זהו גידול של 38%.

גם בחודש יוני היו אלו המשקיעים שהובילו את הגידול בעסקאות, עם גידול חד של 126% בהשוואה ליוני אשתקד. בכך הגיע סך הדירות שרכשו בחודש יוני ל-2.9 אלף דירות, הרמה הגבוהה ביותר מאז יוני 2015. באחד-עשר החודשים האחרונים, מאז הופחת מס הרכישה, עומד קצב רכישות המשקיעים על ממוצע חודשי של 2,186 דירות, דומה לזה שנרשם בשנים 2014-2013, אשר עמדו בין היתר ברקע העלאת המס עליהם ביוני 2015. בחודשיים האחרונים הואץ קצב רכישות המשקיעים לממוצע חודשי של 2.8 אלף. 

מכירות המשקיעים בחודש יוני עמדו על 2.9 אלף דירות, גידול של 32% בהשוואה ליוני אשתקד. זוהי גם הרמה הגבוהה ביותר במכירות המשקיעים מאז יוני 2015. ניתוח הממצאים מרמז כי לפחות בקרב בעלי החברות מבין שמי שמכרו את דירתם הנוספת בחודש יוני, שיעור גבוה יותר מאשר בעבר עשה זאת על רקע צורך בנזילות גבוהה יותר. כמו כן נמצא כי מי שיוצאים משוק הנדל"ן באזורי הביקוש במרכז הארץ הינם הפחות מבוססים מקרב המשקיעים באזורים אלו, אולם זאת לא בהכרח על רקע מגפת הקורונה.

"מלאי" הדירות בידי משקיעים נותר ללא שינוי משמעותי בחודש יוני, זאת לאחר ירידה משמעותית במלאי זה מאז אפריל 2016 ועד הפחתת מס הרכישה בסוף יולי אשתקד.

מכירת דירות יד שניה הסתכמה בחודש יוני ב-9.1 אלף דירות, הרמה הגבוהה ביותר מאז יוני 2015. בהשוואה ליוני אשתקד זהו גידול של 36%. מכירות הקבלנים בשוק החופשי בלבד הסתכמו ב-3.6 אלף דירות, גידול חד של 41% בהשוואה ליוני אשתקד. בניגוד לממצאים בדירות יד שניה, מכירות הקבלנים בחודש יוני אינן הגבוהות ביותר מאז יוני 2015, כאשר רמות גבוהות יותר נרשמו הן בחודש מרץ האחרון והן בדצמבר אשתקד. 

רכישות "דירה ראשונה" בשוק החופשי בחודש יוני הסתכמו ב-4.8 אלף דירות, גידול של 22% בהשוואה ליוני אשתקד. שיעור גידול מעט גבוה יותר (25%) נרשם ברכישות משפרי הדיור, אשר הסתכמו בחמשת אלפי דירות.

בחודש יוני נרכשו 13.8 אלף דירות, הרמה הגבוהה ביותר מאז השיא ההיסטורי שנרשם  בחודש יוני 2015, על רקע הקדמת רכישות משקיעים באותו חודש, טרם הכבדת מס הרכישה. בהשוואה ליוני אשתקד זהו גידול של 26%, כאשר יש לזכור שבחודש יוני אשתקד נרשמה התאוששות משמעותית במספר העסקאות, לאחר הירידות החדות בשלושת החודשים הראשונים לפרוץ מגפת הקורונה (מספר העסקאות ביוני אשתקד היה גבוה אף מהמקביל לו בשנת 2019). בהשוואה לחודש הקודם עלה מספר העסקאות בשיעור של 11%.

בניכוי רכישות בסבסוד ממשלתי (בעיקר "מחיר למשתכן") עמד מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש יוני על 12.7 אלף, גם כן הרמה הגבוהה ביותר מאז יוני 2015. בהשוואה ליוני אשתקד זהו גידול של 38% וגידול של 13% בהשוואה לחודש הקודם.

בהשוואה היסטורית של חודש יוני האחרון למקבילים לו בעשרים השנים האחרונות זהו כאמור חודש יוני הגבוה ביותר מאז יוני 2015. שני חודשים אלו גבוהים משמעותית מחודשי יוני האחרים, כאשר הדבר בולט במיוחד בפלח השוק של דירות יד שניה. ראה תרשים 2.סך העסקאות בדירות יד שניה בחודש יוני עמד על 9.1 אלף, הרמה הגבוהה ביותר מאז השיא שנרשם ביוני 2015. בהשוואה ליוני אשתקד זהו גידול של 36%, וגידול של 15% בהשוואה לחודש הקודם. כמו כן יש לציין כי רמת מכירות זו נמוכה אך במעט מסך הדירות (חדשות ויד שניה) שנמכרו בשוק החופשי בחודש יוני אשתקד. לא רק זאת, אלא שבהשוואה לחודשי יוני בשנים 2019-2017, מכירת דירות יד שניה בחודש יוני האחרון גבוהה מסך המכירות בשוק החופשי בחודשי יוני בשלוש השנים הנ"ל. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הגידול החד בעסקאות אלו (בהשוואה ליוני אשתקד) הקיף את כל האזורים, למעט נצרת (נותר ללא שינוי משמעותי). אזור חדרה הוביל את הגידול בעסקאות יד שניה, עם גידול חריג של 73% לעומת יוני אשתקד והרמה ההיסטורית הגבוהה יותר במכירת דירות יד שניה באזור זה (גבוה משמעותית אף מהרמה שנרשמה ביוני 2015). במצטבר, בחצי השנה הראשונה של 2021 נרכשו באזור חדרה 2.9 אלף דירות, גם כן הרמה ההיסטורית הגבוהה ביותר ברכישות אלו באזור זה.  מנגד, שיעור הגידול הנמוך ביותר (למעט אזור נצרת) בעסקאות יד שניה בחודש יוני נרשם באזור ת"א, עם גידול של 25% בהשוואה ליוני אשתקד. בכך נמשכת המגמה של רמת פעילות נמוכה יחסית בעסקאות יד שניה באזור ת"א, כאשר במחצית הראשונה של השנה נמכרו באזור זה כ-3.4 אלף דירות יד שניה, רמה נמצאת בטווח התחתון של מספר העסקאות החצי שנתי בדירות יד שניה באזור זה בעשרים השנים האחרונות.


מכירות הקבלנים בחודש יוני הסתכמו ב-4.7 אלף דירות, גידול של 10% בהשוואה ליוני אשתקד וגידול של 4% בהשוואה לחודש הקודם. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי מגיע שיעור הגידול במכירות הקבלנים בהשוואה ליוני אשתקד ל-41%, כאשר סך מכירות זה עמד על 3.6 אלף דירות. בהשוואה לחודש הקודם נרשם גידול של 9% במכירות הקבלנים בשוק החופשי. יש לציין כי כמאתיים דירות נרכשו ע"י קרנות רי"ט/חברות המייעדות את הדירות להשכרה (לעומת 420 דירות שנרכשו ע"י חברות אלו בחודש הקודם). בניגוד לממצאים בדירות יד שניה, סך מכירת דירות חדשות בחודש יוני (הן בהכללת "מחיר למשתכן" והן רק אלו שנמכרו בשוק החופשי) אינו הגבוה ביותר מאז יוני 2015, כאשר רמה גבוהה יותר נרשמה הן בחודש מרץ האחרון והן בדצמבר אשתקד. 


בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הגידול החד במכירות הקבלנים בשוק החופשי הקיף את כל האזורים, למעט אזורי ירושלים וב"ש, שבלטו בשיעורי גידול חדים בחודשים הקודמים. אזור ת"א הוביל את הגידול במכירות אלו, עם סך מכירות של 494 דירות (כרבע מהן היו לקרן רי"ט), גבוה ב-145% בהשוואה ליוני אשתקד. בסיכום המחצית הראשונה של 2021 נמכרו באזור ת"א כ-2.3 אלף דירות חדשות בשוק החופשי, הרמה החצי שנתית הגבוהה ביותר שנרשמה במכירות אלו בעשרים השנים האחרונות לפחות. רמת שיא זו בולטת בפרט על רקע הרמה הנמוכה של מכירת דירות יד שניה באזור זה, כפי שצוינה לעיל. ראה תרשים 6.ניתוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי לפי תאריך המסירה הצפוי של הדירה (כפי שהצהיר הקבלן לרשות המסים) מעלה כי בהשוואה לחודש הקודם נרשמה ירידה מסוימת (של חמש נקודות אחוז) בשיעור הדירות שנמכרו "על הנייר", כאשר שיעורן עמד על 40% מהדירות שנמכרו בשוק החופשי. במקביל חלה עליה של 4 נקודות אחוז בשיעור הדירות החדשות שנמכרו עם מועד מסירה של עד שנה מיום חתימת החוזה, כאשר אלו היוו מעט יותר משליש מסך הדירות החדשות שנמכרו בשוק החופשי. שיעור זה נמוך ב-7 נקודות אחוז בהשוואה ליוני אשתקד. על רקע ממצאים אלו נזכרים כי עם פרוץ מגפת הקורונה אשתקד גדל משמעותית שיעור הדירות החדשות שנמכרו עם טווח מסירה של לא יותר משנה (בפרט גדל שיעור הדירות החדשות שנמכרו עם מסירה מיידית).

הגידול החד במכירות הקבלנים  בחודש יוני מצא ביטוי במקביל בתזרים המזומנים ממכירות אלו, אשר הגיע לסך של 9.6 מיליארד ₪ (כולל מכירות במסגרת "מחיר למשתכן") גידול ריאלי של 27% בהשוואה ליוני אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם נרשם גידול ריאלי של 9%. כ-14%  בלבד מסך תזרים המזומנים של הקבלנים בחודש יוני נבע ממכירות במסגרת "מחיר למשתכן", פחות ממחצית מתרומתן של מכירות אלו לתזרים הקבלנים בחודש יוני אשתקד.זאת על רקע הירידה ברכישות "מחיר למשתכן" ומנגד הגידול במכירות הקבלנים בשוק החופשי. 


רכישות המשקיעים בחודש יוני הגיעו ל- 2.9 אלף דירות, הרמה הגבוהה ביותר מאז רמת השיא שנרשמה ביוני 2015. על רקע עובדה זו נזכיר כי רמת השיא שנרשמה ברכישות המשקיעים ביוני 2015,  אשר עמדה על 7.6 אלף דירות, נבעה במידה רבה מהתראה של יומיים שניתנה טרם העלאת המס בפועל,  כאשר במהלך אותם יומיים בלבד נרכשו 3.6 אלף דירות להשקעה (יותר מהכמות שנמכרה במצטבר בעשרים ואחד הימים הראשונים של יוני באותה שנה, טרם העלאת המס). העובדה לפיה חודש יוני השנה עמד בצל התפרצות מחודשת של מגפת הקורונה,  יש בה כדי להעצים רמה גבוהה זו של רכישות המשקיעים. בהשוואה ליוני אשתקד נרשמה עליה חדה של 126% ברכישות המשקיעים, כאשר זו הקיפה את כל האזורים, בהובלת אזורי ת"א וחדרה בהם הגיע שיעור הגידול ל-250%. בהשוואה לחודש הקודם נרשמה עליה של 12% ברכישות המשקיעים ברמה הארצית, כאשר באזור ת"א מגיע שיעור הגידול ל-60%. כשיעור מסך העסקאות ריכזו המשקיעים 21% מסך הרכישות, כמעט כפליים ממשקלם בסך העסקאות ביוני אשתקד.

במצטבר, מאז הורדת מס הרכישה בסוף יולי אשתקד ועד סוף יוני האחרון, נרכשו כ-24 אלף דירות ע"י משקיעים, דהיינו קצב רכישות חודשי ממוצע של 2,186 דירות. קצב רכישות זה דומה לממוצע הרכישות החודשי של המשקיעים בשנים 2014-2013, אשר עמדו בין היתר ברקע העלאת המס עליהם ביוני 2015. העובדה לפיה קצב רכישות זה אף הואץ מתחילת השנה (עומד על  ממוצע חודשי  של 2,386 דירות), והוא גבוה עוד יותר בחודשיים האחרונים (2,768 דירות) מלמדת כי נפתח פער משמעותי בין קצב הרכישות הנוכחי של המשקיעים לבין זה שקדם להעלאת המס עליהם ביוני 2015. בהשוואה לקצב הרכישות החודשי של המשקיעים לאחר העלאת המס ביוני 2015 ועד תום 2019 (טרם פרוץ מגפת הקורונה) פער רכישות זה נע בין 51% (בהשוואה לממוצע הרכישות באחד-עשר החודשים האחרונים) ועד לפער של 92% בהתבסס על קצב רכישות המשקיעים בחודשיים האחרונים. ראה תרשים 9. מניתוח רמות המחירים של הדירות שרכשו המשקיעים בחודש יוני, תוך פילוח בין דירות יד שניה לדירות חדשות, ובהשוואה למחירי דירות אלו שנרכשו עבור מי שזוהי עבורם דירתם הראשונה ומשפרי הדיור, בולטת העובדה לפיה בפלח השוק של דירות יד שניה "מתחרים" המשקיעים מול רוכשי דירה ראשונה, בעוד רמות המחירים של הדירות הנרכשות ע"י משפרי הדיור גבוהות משמעותית. כך למשל, באזורי המרכז, ירושלים ורחובות עמד מחירה החציוני של דירה יד שניה שנרכשה ע"י משקיעים בחודש יוני על 1.66 מלש"ח, גבוה ב-60 אלף ₪ בלבד (4%) ממחירה החציוני של דירה יד שניה שרכשו מי שעבורם זוהי דירתם הראשונה. בקרב משפרי הדיור מגיע מחיר זה ל-2 מלש"ח. גם בפלח השוק של הדירות החדשות שנמכרו בשוק החופשי עיקר ה"תחרות" של המשקיעים הינה מול רוכשי דירה ראשונה, אבל במידה פחותה מאשר בפלח השוק של דירות יד שניה, בפרט באזורי המרכז, ירושלים ורחובות (פער מחיר של 14% בין המשקיעים לרוכשי דירה ראשונה). בתרשים 10 מוצגות רמות המחירים (חציוניים) של דירות שנרכשו בחודש יוני ע"י משקיעים, לעומת רוכשי דירה ראשונה ומשפרי דיור (בשוק החופשי בלבד), תוך פילוח בין דירות יד שניה לדירות חדשות ובפילוח לפי אזורי מיסוי מקרקעין.  


מעבר לפערי המחיר הנמוכים בין הדירות הנרכשות ע"י משקיעים לאלו שרוכשים מי שעבורם זוהי דירתם הראשונה, בולטת מתרשים 10 לעיל העובדה לפיה בכל האזורים המחיר החציוני הגבוה ביותר הוא של דירות הנרכשות ע"י משפרי דיור ואילו המשקיעים רוכשים את הדירות הזולות ביותר בפריפריה, בפרט בפלח השוק של דירות יד שניה. מעניין בהקשר זה לציין כי המחיר החציוני של דירה יד שניה שרכשו המשקיעים באזורי הפריפריה לא חצה באף אזור את הרף של מדרגת המס הראשונה המוטלת על מי שרוכשים דירה להשקעה (שיעור מס של 5% עד לשווי של כ-1.3 מלש"ח). באזורי המרכז, ירושלים ורחובות, רחוק המחיר החציוני של דירות יד שניה שרכשו המשקיעים ב-23% בלבד מתקרת מדרגת המס הראשונה. יש בממצאים אלו כדי לרמז על "התכנסות" של המשקיעים למדרגת המס הנמוכה, בפרט בפלח השוק של דירות יד שניה. בהקשר זה נציין כי בין 60%-70% מהדירות שרוכשים המשקיעים הינן דירות יד שניה.

מכירות המשקיעים בחודש יוני עמדו על 2.9 אלף דירות, גידול של 32% בהשוואה ליוני אשתקד וגידול של 21% בהשוואה לחודש הקודם.  זוהי גם הרמה הגבוהה ביותר במכירות המשקיעים מאז יוני 2015 (בין היתר על רקע גל רכישות משקיעים באותו חודש, טרם העלאת מס הרכישה עליהם).  הרמה הגבוהה יחסית במכירות המשקיעים בחודש יוני האחרון, יש בה כדי להפתיע במידה מסוימת, זאת על רקע הגידול החד מנגד במספר הדירות הנרכשות להשקעה מאז הופחת מס הרכישה בכלל, ובחודש יוני עצמו בפרט. כמו גם על רקע ההאצה בעליית מחירי הדירות בשנים עשר החודשים האחרונים. אין בידינו די נתונים כדי להסביר באיזו מידה, אם בכלל, נובעת הרמה הגבוהה יחסית של מכירות המשקיעים מהציפיות שלהם לגבי התפתחות מחירי הדירות, או שמכירות אלו נובעות מגורמים אחרים, כמו למשל אילוצים כלכליים. עם זאת, מניתוח רמות השכר של המשקיעים שמכרו דירה בחודש יוני האחרון, בהשוואה למשקיעים שמכרו את דירה ביוני 2019, תוך השוואה דירות שמכרו המשקיעים באזורי הביקוש  לבין אלו שנמכרו בפריפריה, עולים מספר ממצאים בולטים:

בין המשקיעים שמכרו את דירתם ביוני האחרון והינם בעלי חברות (17% ממי שמכרו דירה במרכז הארץ ו-14% מבין שמכרו דירה בפריפריה), בולט שיעור גבוה של מי שהחברה/חברות בבעלותם היו עם הפסדים בשנת 2019.  כך, בקרב בעלי חברות שמכרו את דירתם הנוספת הנמצאת באזורי הביקוש, קרוב למחציתם (47%), החברה/חברות שבבעלותם היו מפסידות. זאת לעומת שיעור של 33% בלבד מקרב המשקיעים (שהינם בעלי חברות) שמכרו את דירתם הנוספת באזורי הביקוש ביוני 2019. ממצאים דומים נמצאו בקרב מי שמכרו דירה בפריפריה (52% מבעלי החברות שמכרו דירה ביוני השנה היו בעלי חברות מפסידות, לעומת שיעור של 34% ממי שמכרו דירה באזורים אלו ביוני 2019). ממצאים אלו עשויים לרמז כי בקרב בעלי החברות שמכרו דירה להשקעה ביוני השנה, שיעור גבוה יותר מאשר בעבר עשה זאת על רקע צורך בנזילות גבוהה יותר.

רמות השכר למשק בית של מי שמכרו דירה להשקעה באזורי הביקוש הן ביוני האחרון והן ביוני 2019, דומות לאלו שמכרו דירה בפריפריה, אף כי בקרב רוכשי דירה להשקעה באזורי הביקוש, רמות השכר גבוהות משמעותית מאשר אלו שרוכשים דירה בפריפריה, בין היתר על רקע פערי המחיר המשמעותיים בין המרכז לפריפריה (ראו תרשים 11). העובדה לפיה רמות השכר של המשקיעים שמכרו דירה במרכז דומות לאלו של מי שמכרו דירה בפריפריה, ונמוכות משמעותית מרמות השכר של מי שרוכשים דירה להשקעה במרכז,  עשויה לרמז בין היתר כי מי שיוצאים משוק הנדל"ן במרכז הינם הפחות מבוססים מקרב המשקיעים באזורים אלו, אולם זאת לא בהכרח על רקע מגפת הקורונה (שכן ממצאים דומים עלו כפי שצוין גם בקרב המשקיעים שמכרו את דירתם הנוספת ביוני 2019).בקרב 23% ממי שמכרו דירה באזורי הביקוש ביוני האחרון, אין להם כל הכנסה שוטפת (מדווחת) משכר/פנסיה/עסק. בקרב מי שמכרו דירה באזורי הפריפריה עומד שיעור זה על 12.5%.אמנם, שיעורים אלו נמוכים יחסית בהשוואה למשקיעים שמכרו דירה ביוני 2019 (במרכז עמד שיעור זה ביוני 2019 על 29% ובפריפריה על 19%), אולם עדיין יש בהם כדי להפתיע לאור העובדה שמדובר במי שהיו בבעלותם לפחות שתי דירות, בפרט לגבי מי שהחזיקו שתי דירות במרכז (נציין כי מחציתם נמצאים עדיין בגיל העבודה).

הגידול במכירות המשקיעים קיזז במלואו את הגידול החד עוד יותר שנרשם במספר הדירות שרכשו המשקיעים, כך ש"מלאי" הדירות בידי משקיעים נותר ללא שינוי (בניכוי הדירות שרכשו להשקעה קרנות רי"ט ו/או חברות המייעדות את הדירות להשכרה, נרשמה אף ירידה מתונה ב"מלאי" זה. ראה תרשים 12. עם זאת יש לציין כי בפילוח גיאוגרפי נמצא כי באזור ת"א הוסיף לעלות "מלאי" הדירות בידי משקיעים בחודש יוני, בהמשך לגידול במלאי זה באזור זה מאז הופחת מס הרכישה על משקיעים בסוף יולי אשתקד. ביתר האזורים נרשמה ירידה מתונה במלאי זה, בפרט בהשוואה לקצב הירידה במלאי מאז אפריל 2016 ועד הורדת מס הרכישה אשתקד. במצטבר, מאז אפריל 2016, עת החל לרדת "מלאי" הדירות בידי משקיעים נגרעו ממנו עד יוני האחרוןכ-26 אלף דירות.

במצטבר, מאז החל לרדת לראשונה "מלאי" הדירות בידי משקיעים באפריל 2016 נגרעו ממנו עד מאי 2021 כ-27 אלף דירות.


רכישות הזוגות הצעירים הסתכמו בחודש יוני  ב-5.9 אלף דירות (כולל "מחיר למשתכן"), גידול של 4% בהשוואה ליוני אשתקד וגידול של 7% בהשוואה לחודש הקודם. עם זאת, הגידול המתון יחסית ברכישות הזוגות הצעירים חל על רקע ירידה חדה ברכישות במסגרת "מחיר למשתכן", כאשר מנגד ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי, אשר הסתכמו ב-4.8 אלף דירות, נרשם גידול של 22% בהשוואה ליוני אשתקד וגידול של 11% בהשוואה לחודש הקודם. יש לציין עוד כי רמה זו של רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי הינה הגבוהה ביותר מאז יוני 2015 (נמוכה ממנה ב-2% בלבד). בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הגידול החד ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי הקיף את כל האזורים, למעט שני אזורים הנמצאים בשתי קצוות התפלגות המחירים של הדירות הנרכשות ע"י זוגות צעירים (ובכלל). כך, באזור ת"א נרשמה ירידה של 9% ברכישות הזוגות הצעירים בהשוואה ליוני אשתקד ובאזור נצרת נרשמה ירידה של 21%.

סך הרכישות במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" בחודש יוני עמד על 1.1 אלף דירות, ירידה חדה של 35% בהשוואה ליוני אשתקד וירידה של 9% בהשוואה לחודש הקודם. בכך נבלמה ההתאוששות ברכישות במסגרת תכנית זו, שנרשמה בשלושת החודשים הקודמים, זאת לאחר ירידות חדות שנרשמו ברכישות אלו מאז פרוץ מגפת הקורונה. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי 37% מהדירות שנרכשו במסגרת "מחיר למשתכן" בחודש יוני היו באזור הדרום, עם מחיר ממוצע של 990 אלף ₪. מחיר זה נמוך ב-29% ממחירה הממוצע של דירה חדשה שנרכשה בשוק החופשי באותו חודש ע"י מי שעבורם זוהי דירתם הראשונה. אזור רחובות ריכז מעט יותר מרבע (27%) מהדירות שנרכשו בסבסוד ממשלתי בחודש יוני, במחיר ממוצע של 1.4 מלש"ח, נמוך ב-34% ממחירה הממוצע של דירה חדשה שנרכשה באזור זה בשוק החופשי ע"י מי שעבורם זוהי דירתם הראשונה. בהקשר זה יש לציין כי שליש מהרכישות המסובסדות באזור זה בחודש יוני התרכזו בגן יבנה, המאופיינת ברמות מחירים נמוכות יחסית לערים הגדולות באזור זה, עובדה שיש בה כדי להטות את המחיר הממוצע כלפי מטה (דהיינו, יתכן והפער בין המחיר המסובסד למחיר בשוק החופשי באזור זה נמוך יותר). 


רכישות משפרי הדיור בחודש יוני הסתכמו בחמשת אלפי דירות, גידול של 25% בהשוואה ליוני אשתקד, גבוה במעט משיעור הגידול ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי (אבל נמוך משמעותית מהגידול ברכישות המשקיעים). בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הגידול ברכישות משפרי הדיור הקיף את כל האזורים, למעט אזור ת"א שרשם ירידה של 3% בהשוואה ליוני אשתקד. כך, אזור זה, אשר הוביל את הגידול ברכישות המשקיעים, עם עליה חדה של 250% בהשוואה ליוני אשתקד, היה האזור היחידי בו נרשמו באותו חודש ירידות הן ברכישות משפרי הדיור והן באלו של הזוגות הצעירים. 

מספר "חודשי המדף"  של הדירות הנמכרות ע"י משפרי הדיור, שהקדימו לרכוש דירה טרם שמכרו את דירתם הקודמת (רוכשי "דירה בהמתנה") התארך בחודש יוני בכ-30 יום בהשוואה לחודש הקודם ובאופן יותר משמעותי בהשוואה ליוני אשתקד (ראה תרשים 14).  בהקשר זה נזכיר כי על רקע מגפת הקורונה הוארך משמעותית משך הזמן הניתן לרוכשי "דירה בהמתנה" למכור את דירתם הקודמת מבלי שיחויבו במס כבעלי "דירה נוספת". סביר להניח כי ארכה זו "תרמה" להתארכות הממושכת בפרק הזמן בו עומדות "על המדף"  דירותיהם של מי שרכשו דירה וטרם מכרו את דירתם הקודמת. העובדה לפיה החל מתחילת יולי השנה פג תוקפה של הוראת השעה ממאי 2016 (אשר קיצרה את משך הזמן למכירת הדירה, מ-24 חודש ממועד רכישת הדירה החדשה ל-18 חודש בלבד) יש בה כדי ל"תמוך" בהתארכות משך הזמן בו משפרי הדיור מחזיקים בדירתם הישנה, תוך שהם נהנים מעליית מחירה.