מותירים המלצת "החזק" ליוחננוף, אך מעלים את מחיר היעד

יוחננוף מוכיחה ברבעונים האחרונים שהיא מסוגלת להמשיך לשמור על שיעורי רווחויות גבוהים משמעותית מבתקופה המקבילה אשתקד

 

 
מעיין בק-מרום, צילום: אורן דאימעיין בק-מרום, צילום: אורן דאי
 

מעיין בק מרום
FacebookTwitter Whatsapp
12/09/2021

תוצאות יוחננוף ברבעון השני היו מצוינות. גידול במכירות של 18% ברבעון הנובע בעיקר מהגידול במספר הסניפים, אך גם מגידול במכירות חנויות זהות. יוחננוף מציגה גידול בחנויות הזהות לעומת כלל השוק שמציג קיטון באותה תקופה לעומת מספרי ההשוואה הגבוהים של התקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווחיות התפעולית ממשיך לעלות והגיע ל-6.9% ברבעון וזאת כתוצאה משיפור בתנאי הסחר עקב הגידול במכירות והודות להתייעלות. ליוחננוף, תוכנית התרחבות לפתיחת 6 סניפים נוספים בשנים הקרובות, רובן על קרקעות הנמצאות בבעלות החברה. אנו מעדכנים את מחיר היעד ל-234 ₪ למניה ומותירים המלצתנו על 'החזק'.

הכנסות – ההכנסות ברבעון השני לשנת 2021 עמדו על 837 מ' ₪ לעומת 710 מ' ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 17.7% הנובע מפתיחת 4 סניפים חדשים שלא פעלו ברבעון המקביל, מגידול של 4.1% במכירות חנויות זהות ברבעון ומתרומת איחוד תוצאות חברת 'זול סטוק' (מכרה 21 מ' ₪ ברבעון). במחצית הראשונה של השנה גדלו המכירות בחנויות הזהות ב-2.5%, תוצאה מצוינת ביחס לשוק הקמעונאות כולו אשר הציג קיטון של 2.9% באותה תקופה.

רווח גולמי - הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ-230 מיליון ₪. שיעור הרווח הגולמי (בנטרול הטיפול החשבונאי בקונסיגנציה) עמד על 25.7%, לעומת 25.1% ברבעון המקביל אשתקד. השיפור נובע מהתייעלות בניהול המלאי וניהול האובדנים ומשיפור בתנאי הסחר בעקבות הגידול במספר הסניפים.

רווח תפעולי בנטרול 16 IFRS – הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם ב-62 מיליון ₪ לעומת 42 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי (בנטרול הטיפול בקונסיגנציה) השתפר ועמד על 6.9% לעומת 5.7% ברבעון המקביל אשתקד. זהו שיעור רווחיות גבוה מאוד עבור יוחננוף ומהווה שיפור גם ביחס לשיעור שהציגה בשנת 2020 כולה (6.4%). 

בעדכון הנוכחי, אנו עידכנו את הנחות הרווחיות במודל שלנו כלפי מעלה כיוון שיוחננוף מוכיחה ברבעונים האחרונים כי היא מסוגלת להמשיך לשמור על שיעורי רווחיות משופרים וגבוהים משמעותית מאלו שהציגה בתקופה המקבילה אשתקד.

רווח נקי בנטרול 16 IFRS – הרווח הנקי ברבעון השני עמד על 58 מיליון ₪ לעומת  29 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הנוכחי כולל רווח בסך 13 מיליון ₪ משערוך של ההשקעה בחברת A2Z, חברת עגלות חכמות שנסחרת בקנדה בה מחזיקה החברה כ-6%. 

תוכניות התרחבות – יוחננוף מונה כיום 34 סניפים, כאשר מתחילת 2021 היא פתחה 6 סניפים אותם רכשה בסוף השנה הקודמת מיינות ביתן. בשבועות הקרובים צפוי להיפתח  סניף חדש בראשל"צ. בטווח הבינוני לחברה תוכניות נוספות לפתיחת 6 סניפים נוספים, רובן על קרקעות הנמצאות בבעלות החברה, כחלק מאסטרטגיה להיות בעלת הנדל"ן בחלק מהסניפים (קרקעות באופקים, מעלה אדומים ופ"ת). 

השקעה באלגוריטייל -  יוחננוף חתמה על הסכם השקעה בחברת אלגוריטייל בסך 5 מ' דולר שיושקעו בכפוף לאבני דרך (תמורת 20% מהחברה). אלגוריטייל עוסקת בטכנולוגיות בעולם קמעונאות המזון.

רכישת זול סטוק – בחודש אפריל הושלמה העסקה לרכישת 50.1% מרשת 'זול סטוק' תמורת כ-45 מיליון ₪. זול סטוק עוסקת בייבוא ומכר קמעונאי של מוצרים לבית במחירי דיסקאונט ומונה 50 סניפים. ברבעון השני תרמה זול סטוק 21 מיליון ₪ למכירות יוחננוף.

הנפקה לציבור – בחודש יוני הנפיקה יוחננוף מניות למשקיעים מוסדיים תמורת 350 מיליון ₪ ברוטו.

מאזן חזק – לחברה מאזן חזק כמעט ללא חוב בנקאי, הכולל נכסים פיננסים נטו בסך 353 מיליון ₪ ליום 30.6.2021.

לגרף יוחננוף לחצו כאן

114 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 67.74 מיליון ב יוחננוף
קרנות נאמנות שמחזיקות את יוחננוף. לרשימה המלאה