פיילוט מיזם "זרקור פנסיוני" יוצא לדרך

מיזם של המשרד לשוויון חברתי ורשות שוק ההון

 

 
senior-Image by pasja1000 from Pixabaysenior-Image by pasja1000 from Pixabay
 

עומר רגב
FacebookTwitter Whatsapp
13/09/2021

ההחלטות המתקבלות במעמד הפרישה הן החלטות קריטיות, שהשפעתן על רמת הכנסתו ואיכות המשך חייו של הפורש משמעותיות. לכן, יש חשיבות רבה לקבלת החלטות מושכלות בנושא כספי החיסכון הפנסיוני טרם הפרישה. בשל כך, ערכו המשרד לשוויון חברתי ורשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, בדיקות בנושא היערכות הציבור לקראת פרישה, בדיקה ממנה עלה כי: ככל שמצבם הסוציו-אקונומי של האזרחים לקראת גיל פרישה נמוך יותר, הכנסתם מעבודה וסכומי ההפרשות לפנסיה נמוכים, והם בעלי אוריינות פיננסית נמוכה יותר, כך הם אינם ממצים את האפשרויות לקבלת שירותים הנוגעים לתכנון הפרישה והחיסכון הפנסיוני והם חשופים לגורמים שעלולים לנצל לרעה את השירותים הייעודיים העומדים לרשות האזרח לשם איתור כספים. 

בעקבות הבדיקה, יוצאים המשרד לשוויון חברתי ורשות שוק ההון בפיילוט "זרקור פנסיוני" מיזם להתנדבות של יועצים וסוכנים פנסיונים במתן שירות פנסיוני. קהל היעד של המיזם הם אזרחים בגילאי 55 ומעלה, העובדים בשכר ומקבלים מענק עבודה (מס הכנסה שלילי), שייעוץ פנסיוני עשוי להיטיב עמם וצפוי לשפר את רווחתם לאחר הפרישה.

בשלב הראשון נפתחה ההרשמה ליועצים פנסיונים המעוניינים להתנדב ולהצטרף למיזם, וכעת, בשלב השני, פתחו המשרד לשוויון חברתי ורשות שוק ההון את ההרשמה לאזרחים הזקוקים ומעוניינים באותו ייעוץ פנסיוני. עם תום הליך ההרשמה, יצוות המשרד לשוויון חברתי בין האזרח למתנדב יועץ או סוכן פנסיוני בעל רישיון, מוכר על ידי רשות שוק ההון, באזור מגוריהם, אשר ילווה אותו במספר מפגשים לצורך בחינת נתוני הביטוח הפנסיוני , בירור צרכים, ייעוץ והמלצה לגבי פעולות נדרשות, וכן יישום ההמלצות בהתאם להחלטת המבוטח, לרבות ליווי המבוטח במעבר לקרן פנסיה אחרת.

מירב כהן, השרה לשוויון חברתי: "הליך הפרישה טומן בחובו דאגות רבות, כאשר לאנשים אשר הפרוטה אינה מצויה בכיסם, הדאגה גוברת שבעתיים. מדובר במיזם אשר נועד לסייע לאזרחים מעוטי יכולת למצות את הזכויות המגיעות להם בתקופת הפרישה, משלב הבירורים ועד ליישום ההמלצות. להחלטות המתקבלות בשלב זה יש השלכות רבות ויש צורך ביועצים אובייקטיביים, אשר יהיו חפים מאינטרסים. אני סמוכה ובטוחה שנוסף לתחושת הסיפוק שהיועצים והסוכנים, שבחרו להתנדב במסגרת המיזם, יזכו לה, הם גם יסייעו למאבק בתופעות של עושק וניצול, ויתרמו לצמצום פערים חברתיים".