פריים אנרגי - אנליזה ראשונית ע"י פרוסט אנד סאליבן

מה מחיר היעד?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Deedster from PixabayImage by Deedster from Pixabay

אדם כהן
14/09/2021

פריים אנרג’י (TASE: PRIM) הוקמה בישראל בשנת 2013. החברה יוזמת, מפתחת, בונה ומפעילה פרויקטים של אנרגיה מתחדשת בישראל ובאירופה. לחברה ניסיון בכל השלבים של פרויקטי אנרגיה מתחדשת. החברה פיתחה את המערכת הסולארית הראשונה לשימוש כפול (dual-use) בישראל. כיום, לחברה פרויקטים בהיקף של 680 מגה-וואט בשלבי פיתוח שונים ויכולת אגירה של 1,000 מגה-וואט בישראל. החברה שואפת להבטיח ייצור של 4,000 מגה-וואט ברחבי העולם עד שנת 2030.

שוק ומגמות - ההשקעות בתחום האנרגיה המתחדשת הגיעו לשיא של 350 מיליארד דולר בשנת 2020, מתוכן כ-290 מיליארד הושקעו בתחומים של אנרגיה סולארית ורוח. אנו צופים עשור של השקעות רבות בתחום לצד כדאיות עסקית הולכת וגדלה.

אסטרטגיה - פריים אנרג'י מבקשת להגדיל את סך הקיבולת המותקנת שלה, לפתח שותפויות חדשות בשווקים גלובליים מגוונים ולהשתמש בטכנולוגיה מתקדמת כדי לשפר את שולי הרווח שלה.

הערכת השווי - כוללת 21 מקבצי פרויקטים בהם חושב ערך נוכחי נקי בהתבסס על ההסתברות למימוש ותפעול בפועל של כל פרויקט ופרויקט ואחוז ההחזקות של החברה בפרויקטים השונים. יודגש, כי מבחנה של החברה הינו לא רק בסגירת הסכמים ושותפויות, אלא גם במימוש הפרויקטים וחיבור לחשמל. הרחבה על המודל הכלכלי בהמשך הדוח.

בהתבסס על כל הפרמטרים, אנו מעריכים את שווי החברה בכ-565.9 מיליון ש"ח; יעד מחיר המניה נע בין 18.3 ש"ח לכ-20.4 ש"ח ובממוצע 19.3 ש"ח למניה.

תקציר מנהלים

תזת השקעה

שינוי האקלים הינו אחד הנושאים המדאיגים ביותר ממשלות ברחבי העולם, כאשר השגת דה-קרבוניזציה בתחום האנרגיה מהווה את המפתח להתמודדות עם הבעיה. בעוד שאנרגיה הידרואלקטרית הייתה מקור עיקרי לייצור אנרגיה במשך עשרות שנים, ייצור חשמל מקורות אנרגיה סולאריים ורוח צובר תאוצה, לצד הסכמי פריז אשר הניעו את הצמיחה עוד יותר. ההשקעות בתחום האנרגיה המתחדשת הגיעו לשיא של 350 מיליארד דולר בשנת 2020, מתוכן כ-290 מיליארד הושקעו בתחומים של אנרגיה סולארית ורוח. אנו צופים עשור של השקעות רבות בתחום לצד כדאיות עסקית הולכת וגדלה.

מימוש החלטות הממשלות מיתרגם למדיניות, תקנות ותהליכי רישוי של חברות המקימות מתקנים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת האמורים לספק חשמל לאורך שנים מרובות באופן אמין, בטוח וכלכלי.

לפריים אנרג'י (TASE: PRIM) ניסיון בכל השלבים של פרויקטי אנרגיה מתחדשת. החברה יזמה והקימה בהצלחה פרויקטים של PV בישראל עם קיבולת של כ-100 מגה-ואט, מה שמדגים את היכולות הגבוהות של פריים אנרג'י בפיתוח פרויקטים משלבים מוקדמים. בסך הכל, לחברה פרוטפוליו בסך קיבולת של כ-1.4GW בשלבי פיתוח, בנייה ותפעול שונים (חלקה המצטבר של Prime Energy בפרויקטים הינו כ-1.3 GW).

כחלק מהאסטרטגיה שלה, החברה מגדילה את הפרוטפוליו שלה על ידי רכישת מתקנים חדשים (בשלבי התחלה ופיתוח שונים) והשתתפות במכרזים והליכים תחרותיים. בנוסף, החברה מבקשת לפתח שותפויות חדשות בשווקים גלובליים מגוונים לקידום פרויקטים חדשים ברחבי העולם (תוך התמקדות באירופה), תוך שילוב יכולות הליבה שלה בתכנון ופיתוח עם יכולות מקומיות הנדרשות על ידי המפתחים המקומיים. מכיוון שהחברה אגנוסטית לטכנולוגיה (tech-agnostic), היא בוחנת גם את כדאיות ההשקעה בפרויקטים אחרים מלבד PV, כגון אגירת אנרגיה, רוח ועוד.

לבסוף, החברה מתכננת להשתמש ברובוטים מתקדמים לניקוי פנלים סולאריים על מנת למקסם את ייצור האנרגיה והיעילות התפעולית כדי לשפר את שולי הרווח שלה.

הצעת הערך של פריים אנרג’י למשקיעים, שותפים וספקים כוללת:

יכולת מוכחת לפתח פרויקטים מורכבים וחדשים לאורך כל שלבי הפרוייקט: ייזום, סגירה פיננסית, בנייה ותחזוקה שוטפת.

פרוטפוליו פרויקטים מגוון, המאופיין בשיעורי אחזקה גבוהים.

צוות מומחים והנהלה מנוסים בתחום הסולארי.

זרוע מנוסה ב-EPC ו-Solar Town"( O&M").

מבנה ארגוני רזה ויעיל.

החברה חלוצה בתחום השימוש הכפול.

תמצית הערכת השווי

הערכת צבר פרויקטים

עד כה פריים אנרג’י פרסמה מידע אודות 21 מקבצי פרויקטים, חלקם בהיקפים גדולים, וחלקם פרויקטים עצמאיים עם טווח הספק בינוני עד נמוך בסך הספק כולל של כ-1,380 מגה וואט. פרויקטים אלו פעילים או נמצאים בשלבי פיתוח שונים, בשלוש מדינות (ישראל, איטליה ורומניה), בתחומים העיקריים של אנרגיה מתחדשת – בעיקר סולארית PV ואגירת אנרגיה. כדי להעריך את ה-NPV של כל פרויקט, השתמשנו בשיטה המפורטת בהרחבה בגרסא האנגלית (בפרק:Company Financial Analysis & Valuation chapter).

נכון להיום, כל ההכנסות של פריים אנרג’י נובעות ממתקנים ישראליים. בהתאם לאסטרטגיית החברה להרחיב את פעילותה לאירופה (תחילה לאיטליה ורומניה), הכנסות החברה מאירופה צפויות לעלות באופן משמעותי לאורך כפי שנראה באיור שלהלן (ההכנסות מייצגות 100% החזקות בפרויקטים). אנו מעריכים שעד שנת 2026 ההכנסות הכוללות יסתכמו ב-422 מש"ח. בתרשים שלהלן אנו מציגים את העלייה המשוערת בהכנסות בתקופת התחזית:


אנו צופים כי עד סוף שנת 2022 קצב הכנסותיה של פריים אנרג’י מפרוייקטים (המייצגות 100% החזקות בפרויקטים) יגיע לכ-42.6 מיליון ש"ח, ו-241 מיליון ש"ח עד סוף שנת 2024.

בהתבסס על הפרמטרים לעיל, אנו מעריכים את צבר הפרויקטים של החברה בכ-XX מש"ח כפי שמוצג להלן:


שווי החברה

הערכנו את שווי ההון העצמי של פריים אנרג’י על ידי ניתוח והתבססות על 21 מקבצי פרויקטים הנמצאים בצבר הפרויקטים של החברה. לסכום הערך הנוכחי הנקי של כלל הפרויקטים השונים, הוספנו דמי הנדסה, רכש ובנייה שהחברה זכאית לקבל עבור כל פרויקט שישלים את הסגירה הפיננסית.

בצד ההוצאות, לפריים אנרג’י הוצאות כלליות וניהוליות (G&A). אנו לוקחים בחשבון את הוצאות הבסיס של G&A כפי שדווחו בדוחות הכספיים של החברה, ומניחים עליה שנתית של כ-1 מיליון ש"ח עד 2024. בהמשך, הנחנו גידול שנתי של 3% מכיוון שהחברה תצטרך לתמוך בהתקדמותה.

נכון ליום ה-30 ביוני 2021, חלקה של החברה במזומן עמד על 48.2 מש"ח. ב-12 לאוגוסט, 2021, החברה הנפיקה אג"ח להמרה בסך של כ-79.1 מש"ח. הוספנו את הנתונים הנל לחישוב שווי החברה כנכסים / התחייבויות שאינם תפעוליים.

להלן פירוט שווי החברה:


בהתבסס על הפרמטרים לעיל, אנו מעריכים את שווי ההון העצמי של החברה בכ-565.9 מש"ח. הערכת שווי זו כוללת פרויקטים בהיקף של 1,380 מגה-וואט.

ניתוח רגישות

הטבלה שלהלן מציגה את יעד מחיר המניה של פריים אנרג’י כפונקציה של שיעור ההיוון. הגדרנו טווח סטיה של 0.5% ממודל ה-WACC שלנו (ראה נספח 1 בגרסא האנגלית). נכון למועד כתיבת הדוח, החברה מחזיקה ב-29.3 מיליון מניות.


לאור זאת, אנו מעריכים את מחיר היעד לחברה בטווח של 18.3 ש"ח ועד 20.4 ש"ח ובממוצע במחיר יעד של 19.3 ש"ח.

לגרף פריים אנרג’י לחצו כאן

9 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 185.19 אלפי בפריים אנרג׳י
קרנות נאמנות שמחזיקות את פריים אנרג׳י