דרישה לחשוף את חוות הדעת של הרשות להגנת הפרטיות בעתירה של לשכת סוכני ביטוח

סו"ב שלמה אייזיק בפנייה לרשות להגנת הפרטיות- חשפו את חוות הדעת של הרשות בסוגיית הענקת רישיון סוכן ביטוח לחברת מקס איט פיננסים

 

 
שלמה אייזיק, צילום: נאור תקשורתשלמה אייזיק, צילום: נאור תקשורת
 

עידו אסיאג
FacebookTwitter Whatsapp
22/09/2021

המועמד לנשיאות הלשכה סו"ב שלמה אייזיק פנה לד"ר שלומית ווגמן, מ"מ ראש הרשות להגנת הפרטיות בדרישה לחשוף את חוות הדעת של הרשות בעתירה של לשכת סוכני ביטוח בישראל נגד הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון.

העתירה עסקה בסוגיית הענקת רישיון סוכן ביטוח לחברת מקס איט פיננסים, על ידי הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

בתאריך 17.11.2020 פסק בית המשפט המחוזי בעתירה המנהלית: עת"מ (י-ם) 40135-07-20 (לשכת סוכני ביטוח בישראל נ' הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ואח') שהוגשה על ידי לשכת סוכני הביטוח עוד בזמן נשיא הלשכה הקודם, ליאור רוזנפלד.

הטענות השונות בעתירה הופנו הן כלפי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון והן כלפי רשות התחרות ועיקרן עוסקות בהשלכות של המהלך שעה שחברת מקס הינה תאגיד סליקת כרטיסי אשראי המחזיקה בנתח משמעותי בענף סליקת האשראי ובדגש על חשיפת מקס למידע נרחב אודות לקוחותיהם בתחום סליקת האשראי והחשש כי יעשו בו שימוש לטובת עסקי הביטוח.

בית המשפט נתן דעתו לטענות השונות שעלו בעתירה, עם זאת, בית המשפט מצא לנכון להתנות את דחיית טענות העותרת תוך שהוא מנחה את הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון לפנות לרשות להגנת הפרטיות כדי לבקש את חוות דעתה על המהלך.

שלמה אייזיק: "מבדיקות שערכתי לא עלה בידי לאתר את חוות דעתה של הרשות להגנת הפרטיות למהלך. לאור המשקל שנתן בית המשפט הנכבד לדעתה של הרשות להגנת הפרטיות, לטעמי, ראוי כי חוות הדעת תהיה נגישה למעוניינים בה, קל וחומר, כאשר למעוניינים בה יש זיקה לענף הביטוח ולתוכן האמור בה.

אמשיך לפעול כל יום כל היום לטובת סוכני הביטוח."