ניתוח FUNDER - האם הכוונה החדשה של רש"ה תעצור את העלייה במניות הביטוח ?

רשות שוק ההון (רש"ה) רוצה לשנות את מדיניות הדיבידנד בחברות הביטוח - רשות שוק ההון מבקשת לשנות את מערך ההחלטות וניהול סיכונים של חברות הביטוח תוך אימוץ של מדיניות אחרת לחלוקת דיבידנד - 900 מיליון שקל בסכנה ?

 

 
משה ברקת צילום פאנדרמשה ברקת צילום פאנדר
 

בועז קידר
FacebookTwitter Whatsapp
26/09/2021

השנה וחצי האחרונות לא היו פשוטות עבור חברות הביטוח. קורונה שהכתה בשווקים, ירידה בביקוש לביטוח על רקע קיטון בנסיעות לחו"ל והורדת ריבית שאילצה אותן להגדיל את הערבויות הן רק חלק מהסיבות לכך. למרות כל אלו, חברות הביטוח לא חדלו מלחלק בנדיבות דיבידנדים עבור בעלי המניות. בדיקת פאנדר מעלה כי רוב חברות הביטוח הגדולות חילקו דיבידנד בהיקף של יותר מ-900 מיליון שקל מתחילת 2020. עתה אותה חלוקת דיבדנד נמצאת גם היא בסכנה לנוכח שינוי כללי החלוקה אשר רשות שוק ההון מבקשת ליישם בחברות.

רשות שוק ההון מבקשת לשנות את מערך ההחלטות וניהול סיכונים של חברות הביטוח. במסגרת טיוטה שנשלחה לחברות הביטוח פורטו העקרונות החדשים ליישום הערכה עצמית של הסיכונים וכושר הפירעון של חברת ביטוח. במילים אחרות הרשות דורשת מחברות הביטוח לבצע בעצמם הערכת סיכונים לאורך עשרות שנים ולפעול על בסיס מסקנות אלו. 

עיקרון מרכזי בבסיס ההערכה העצמית של הסיכונים וכושר הפירעון הוא יצירת קשר בין אסטרטגיה עסקית, סיכונים וניהול ההון. כושר הפירעון החדש נקבע על בסיס השקפה עתידית של יציבות החברה ועלול להקשות על חברות הביטוח לחלק את הרווחים בדמות דיבידנדים – אחד מהמאפיינים החשובים ביותר להתנהלות עסקית של חברת ביטוח.

חברות הביטוח התחלקו בשנים האחרונות לחברות מחלקות דיבידנד ולאלו שמצבן הרעוע לא מאפשר חלוקה. כך הפניקס, הראל, מנורה מבטחים וביטוח ישיר היו אחראיות על רוב החלוקה. הפניקס, הראל וביטוח ישיר אף אימצו מכבר מדיניות דיבידנד במסגרתה הן מתחייבות לחלק דיבידינד בשיעור קבוע מסך הרווחים (30%, 35% ו-50% בהתאמה).לעומתן חברות הביטוח מגדל וכלל ביטוח לא חילקו דיבידנד מאז 2019. במגדל לא חולק דיבידנד מתוקף דרישה של רשות שוק ההון להציג ממשל תאגידי תקין על רקע הרחקת בעל השליטה שלמה אליהו מתפקידים בכירים בחברת הביטוח. כלל, חברה ללא גרעין שליטה, בחרה עצמאית שלא לחלק עדיין מתוך מטרה לחזק את החברה.

עתה מצפים ברשות גם מהחברות המחלקות להציג את תוכניות חלוקת הדיבידנד העתידית שלהן. על פי הטיוטה, חברת ביטוח תערוך ניתוח באשר לנאותות עודפי ההון ויעד ההון שלה. בבחינה יובאו בחשבון תנודתיות כושר הפירעון על פני שלוש עד חמש שנים והבדלה בין רווחים עתידיים ברמת ודאות גבוהה לרווחים עתידיים ברמת ודאות נמוכה. בשיחות סגורות נציגי הרשות מעידים על כך שהם חוזים כי חלוקה עתידית של רווחים כדיבידנד תהיה מורכבת יותר ועל כן פחות דיבידנד יחולק.

כיצד שוק ההון יגיב למהלך? מניות חברות הביטוח המובילות נמצאות בשיא כל הזמנים, הפניקס נסחרת בשווי של כמעט 9 מיליארד שקל, הראל ביותר מ-7 מיליארד שקל וגם מגדל וכלל נסחרות בגאות שלא הייתה כמותה בחמש השנים האחרונות. מדובר בספק אופטימיות לגבי היכולת של חברות הביטוח להתאים את עצמן לעולם הדיגיטלי החדש, ספק בתקווה כי העלאת ריבית תתמוך ברווחי החברות.  רוב הסיכויים הם ששינוי במדיניות החלוקה לא תתקבל בסלחנות בקרב המשקיעים הגדולים שעלולים לנטוש את חברות הביטוח ולעבור לבנקים שנהנים ממדיניות דיבידנדים מקלה יותר על ידי הפיקוח על הבנקים.