קופות גמל באוגוסט 2021 דירוג תשואות - הראל מנצחים בכל 3 המסלולים

דירוג קופות הגמל במסלולים לפי גיל 50 ומטה, 50 עד 60, 60 ומעלה. פער משמעותי בתשואות בין הגופים השונים. מיטב דש מובילה מתחילת השנה במסלול 50-60

 

 
ניר כהן, מנכל הראל ביטוח צילום ורדי כהנאניר כהן, מנכל הראל ביטוח צילום ורדי כהנא
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
30/09/2021

חודש אוגוסט מציג תשואות מגוונות מאוד במסלולים השונים, עם פערים שמגיעים עד פי-5 בין המקום ראשון לאחרון, למשל במסלול מתחת לגיל 50. סיקור FUNDER לתשואות בגופים השונים, בהתאם לחתכי הגיל. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

כל הגופים בתשואה חיובית החודש במסלולים השונים. הראל הם המנצחים הגדולים החודש עם תשואות מרשימות בכל המסלולים.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה
במסלול לגילאי 50 ומטה, שהוא המסלול החשוף יותר לסיכון, ממוצע התשואות החודש עומד על 1.46%, גבוה משמעותית מהתשואה בחודש קודם (0.36%). טווח התשואות נע באופן דרמטי בין 0.44% ל-2.2%. מתחילת השנה, ממוצע התשואה עומד על 11.65%. בשנה האחרונה ממוצע התשואות עומד על 19.66%. ממוצע התשואות ל-3 שנים הוא 27.24% ול-5 שנים 44.58%.

הראל מנצחים החודש עם 2.2% תשואה. במקום השני נמצאים אנליסט עם 1.9%. מור (0.7% החודש), מובילים בתשואה מתחילת השנה ול-12 חודשים עם 17.03% ו-33.99% בהתאמה, ומדיחים מהבכורה את אנליסט, שעדין נותרו עם ההובלה ל-3 שנים עם 31.03%. בתשואה ל-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 51.12% (0.89% החודש).

תשואות מסלול לבני 50 עד 60
במסלול לגילאי 50 עד 60, המסלול בעל ההיקפים הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 1.47%, גבוה משמעותית מחודש קודד (0.24%). טווח התשואות נע בין 0.88% ל-2.16%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 9.84%. תשואה ממוצעת לשנה האחרונה היא 15.54%, תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 24.03% ול-5 שנים 38.56%.

הראל במקום הראשון עם 2.16%. במקום השני מיטב דש עם 1.79%. מיטב דש מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן עם 11.62% מתחילת השנה, 17.99% שנה אחרונה ו-26.44% ל-3 שנים. בתשואה ל-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 45.69% (0.88% החודש, מקום אחרון במסלול).

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה
קופות הגמל במסלול לבני 60 ומעלה, אלה הקופות במסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים. התשואה הממוצעת החודש היא 1.14% לעומת 0.4% בחודש שעבר. מנעד התשואה החודש נע בין 0.79% ל-1.51%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 6.82%, בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 10.07%, ב-3 שנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 18.45%, וב-5 השנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 27.46%.

הראל מנצחים החודש עם 1.51%. במקום השני נמצאים מיטב דש עם 0.45%. מיטב דש מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 8.29%. בתשואה ל-12 חודשים מובילים אקסלנס עם 12.58% (1.01% החודש). מיטב דש מובילים ל-36 חודשים עם 21.54%. אלטשולר שחם עדין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 31.87% (0.85% החודש, מקום לפני אחרון).


קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה באוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9744

הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

      1,204

2.20%

10.44%

17.03%

22.80%

38.39%

9730

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה

         917

1.90%

11.96%

16.95%

31.03%

49.54%

7215

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

      1,160

1.84%

11.68%

19.10%

28.08%

45.08%

9651

כלל תמר עד 50

      1,549

1.79%

11.08%

20.49%

27.56%

44.26%

9939

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

      1,876

1.77%

12.11%

17.31%

28.93%

48.13%

9779

מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה

         938

1.67%

10.80%

17.45%

25.69%

39.36%

9793

מנורה מבטחים תגמולים עד 50

      1,078

1.45%

10.73%

18.34%

24.28%

38.84%

9950

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

     10,320

0.89%

8.93%

14.26%

27.10%

51.12%

12532

אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

      1,700

0.70%

17.03%

33.99%

---

---

9916

אקסלנס גמל לבני 50 ומטה

      6,139

0.44%

11.72%

21.67%

29.67%

46.53%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.46%

11.65%

19.66%

27.24%

44.58%

קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה באוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9742

הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

      4,294

2.16%

10.57%

16.19%

22.30%

36.41%

103

מיטב דש גמל לבני 50-60

      8,145

1.79%

11.62%

17.99%

26.44%

41.22%

9731

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60

      1,141

1.70%

9.45%

13.06%

26.10%

41.19%

9940

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

      7,822

1.63%

10.57%

14.85%

25.14%

38.15%

9780

מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60

      1,940

1.63%

10.06%

15.59%

23.79%

34.51%

9652

כלל תמר 50-60

      2,144

1.55%

9.58%

17.21%

24.57%

37.97%

9792

מנורה מבטחים תגמולים 50-60

      4,444

1.40%

10.26%

16.60%

21.55%

35.88%

9890

פסגות גדיש לבני 50-60

     22,950

1.27%

9.43%

14.96%

21.76%

36.01%

9529

אקסלנס גמל לבני 50 עד 60

      2,390

1.15%

8.77%

15.83%

23.34%

---

12533

אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60

      5,626

1.06%

9.61%

15.92%

---

---

9951

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

     33,830

0.88%

8.31%

12.71%

25.28%

45.69%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.47%

9.84%

15.54%

24.03%

38.56%

קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה באוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9745

הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה

      1,962

1.51%

7.24%

10.61%

17.31%

25.61%

551

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

      4,030

1.45%

8.29%

12.21%

21.54%

30.36%

9781

מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה

         760

1.33%

7.01%

10.47%

18.50%

27.95%

9732

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה

         373

1.21%

6.23%

8.20%

16.73%

24.92%

9941

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

      1,539

1.11%

6.74%

8.92%

17.70%

25.05%

9794

מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

         912

1.02%

6.34%

9.93%

15.53%

23.21%

401

אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה

      3,683

1.01%

7.47%

12.58%

19.68%

30.71%

9952

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

     16,607

0.85%

5.55%

8.13%

20.63%

31.87%

12534

אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה

      2,851

0.79%

6.54%

9.60%

---

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.14%

6.82%

10.07%

18.45%

27.46%