תחזית ספטמבר - תשואות שליליות של עד כ 3%- בקרנות השתלמות בקופות גמל ובפנסיה

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לספטמבר 2021: תשואות קופות הגמל, השתלמות, פנסיה המנייתיות עלולות לרדת עד כ 3%-

 

 
אימיג` dreamstimeאימיג` dreamstime
 

אבי ברקוביץ, מיטב דש
FacebookTwitter Whatsapp
03/10/2021

ספטמבר 2021: חודש ראשון השנה של תשואה שלילית לקופות הגמל.
 
קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה שלילית ממוצעת של כ-0.6% כתוצאה מירידות השערים בשוקי המניות בחו"ל ובאיגרות החוב הממשלתיות (השקליות) בישראל. הטווח הוא בין תשואה שלילית של 0.2% לבין תשואה שלילית של 1.4%.  

מתחילת השנה: תשואה מרשימה לקופות הגמל: כ-9.4% במסלול הכללי וכ-13.6% במסלול המנייתי.

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו בספטמבר 2021  תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת שלילית של 0.6%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב מאוד של בין תשואה שלילית של 0.2% לבין תשואה שלילית של 1.4%. 


בחודש ספטמבר ירידות השערים בשוקי המניות בעולם וירידות השערים באיגרות החוב הממשלתיות השקליות (בעיקר הארוכות) פעלו כגורם שלילי לתשואות הקופות. מנגד, עליות השערים בשוק המניות בארץ מיתנו את התשואות השליליות. 

שוקי המניות המרכזיים בעולם הציגו ירידות שערים במרבית המדדים

בארה"ב: נרשמה מגמת שלילית, כאשר מדד הדאו ירד ב-4.3%, מדד ה-S&P ירד ב-4.8% ומדד הנאסד"ק ירד ב-5.3%. 

גם באירופה נרשמו ירידות שערים: ה-DAX הגרמני ירד ב-3.6%, ה-CAC הצרפתי ירד בשיעור של 2.4%  ומדד ה-Eurostoxx 50 ירד ב-3.5%.

ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור של 4.9%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד בשיעור 4.3%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

לעומת זאת, בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים נאות: מדד ת"א 35 עלה ב-2.5%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 1.8%, מדד ת"א 125 עלה ב-2.3% ומדד יתר 60 עלה בשיעור של כ-4.2%. 

באג"ח הקונצרני המקומי נמשכה מגמת עליות השערים. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו ב-0.4%, 0.7% ו-0.5% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות עלו ב-0.2%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.4%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-0.6%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.1%, ואילו איגרות החוב השקליות ירדו ב-1.2%, זאת לנוכח הציפיות לאינפלציה מתגברת.שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית.

בארה"ב: עליות שערים חזקות מאוד, כאשר מדד ה-500 S&P עלה ב-14.7%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-10.6% ומדד הנאסד"ק עלה ב-12.1%.

גם באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-11.2%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-17.4% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 13.9%. 

ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור של 7.7%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד ב-3.0%.      

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד ת"א 35 עלה ב-20.2%, מדד ת"א 90 עלה ב-17.4%, מדד ת"א 125 עלה בשיעור של  18.6% ומדד יתר 60 עלה בשיעור של 18.3%. 

גם באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד אג"ח קונצרני כולו עלה ב-5.9%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה מאז ראשית השנה ב-0.6% בלבד.