בנק ישראל ממשיך לרכוש דולרים אבל יתרות המטבע ירדו החודש

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2021

 

 
Image: DreamstimeImage: Dreamstime
 

מורן שקד
FacebookTwitter Whatsapp
10/10/2021

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש ספטמבר 2021 בסך 203,990 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 1,917 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 46.3 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הקיטון מוסבר על ידי שערוך  יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 3,210 מיליוני דולרים.

מאידך, הקיטון קוזז בחלקו על ידי:

רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של כ-1,005 מיליוני דולרים.

העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 138 מיליוני דולרים.

העברות הממשלה מחו"ל בסך של כ- 150 מיליוני דולרים.