סיכום בורסה שבועי - אלו שני המדדים שעלו יותר מ 40% מתחילת השנה

סקירה שבועית של המסחר בבורסה: 3 – 7 באוקטובר 2021. המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של אוקטובר התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים. יוצא דופן מדד ת"א.......

 

 
בורסה, צילום: פאנדרבורסה, צילום: פאנדר
 

כלכלני הבורסה
FacebookTwitter Whatsapp
08/10/2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של אוקטובר התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים. יוצא דופן מדד ת"א נפט וגז שממשיך לבלוט עם עלייה של 5.8% השבוע ועלייה של כ-48% מתחילת השנה. (מדד ת"א בנקים 5 גם הוא מעל 40% מתחילת השנה עם עלייה של 0.3% השבוע ל 41.2% מתחילת השנה. כתב פאנדר.)

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

בשוק המניות:

בשתי הנפקות של זכויות גויסו השבוע כ-350 מיליון שקל. מרבית הסכום, כ-329 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה או.פי.סי.

בשוק איגרות החוב:

השבוע גויסו כ-102 מיליון שקל בשתי הנפקות של איגרות חוב שקליות לציבור ע"י חברות הנדל"ן המניב אמ.די.ג'י (כ-77 מיליון שקל) והילה משרדים (כ-25 מיליון שקל).

בשוק קרנות החוץ:

אתמול החלה להיסחר קרן חוץ חדשה, שנייה בבורסה של תאגיד ניהול ההשקעות הבינלאומי "ליקסור", על מדד המניות 500 S&P.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-20.3%.

מדד ת"א–90

ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-17.0%.

מדד ת"א–125

ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-18.5%.

מדד ת"א–SME60

ירד השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה עלה ב-16.6%.

מדד ת"א-נפט וגז

עלה השבוע ב-6.0%, ומתחילת השנה עלה ב-47.9%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-2.1%.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-6.8%.

מדד תל בונד-שקלי

ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-1.8%.

גיוסים

הנפקת מניות ע"י חברות נסחרות:

בשתי הנפקות של זכויות גויסו השבוע כ-350 מיליון שקל:

כ-329 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה או.פי.סי.

כ-21 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי גיבוי אחזקות. זוהי הנפקה שנייה של החברה בשוק המניות השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה 8 מיליון שקל.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות:

השבוע גויסו כ-102 מיליון שקל בשתי הנפקות של אג"ח שקליות לציבור ע"י חברות נדל"ן מניב:

כ-77 מיליון שקל גויסו ע"י אמ.די.ג'י, בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 1.9 שנים, תשואה לפידיון 8.4%, דירוג Baa2 ע"י "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-100 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

כ-25 מיליון שקל גויסו ע"י הילה משרדים, בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 3.1 שנים, תשואה לפידיון 3.8%, ללא דירוג. זו ההנפקה שנייה של החברה השנה בשוק איגרות החוב בתל- אביב, כשבהנפקה הראשונה שבוצעה בינואר גייסה החברה כ-59 מיליון שקל. לחברה לא צפויים פדיונות אג"ח סחיר בשנתיים הקרובות.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות:

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב, במסגרתה גייס כ-1.4 מיליארד שקל.

קרנות חוץ:

אתמול, ב-7 באוקטובר 2021, החלה להיסחר קרן חוץ חדשה, שנייה בבורסה של תאגיד ניהול ההשקעות הבינלאומי "ליקסור", העוקבת אחר מדד המניות 500 S&P.

קרן זו מצטרפת ל-24 קרנות חוץ הנסחרות בתל-אביב, בהן 14 קרנות חוץ על מדדי מניות בינלאומיים ו-10 קרנות חוץ על מדדי אג"ח בינלאומיים.

שונות

ריבית בנק ישראל

בנק ישראל הותיר אתמול את הריבית במשק ללא שינוי מזה כשנה וחצי, ברמת שפל היסטורי ש 0.1% גם באוקטובר 2021.

משקיעי חוץ

בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו ביולי 2021 מניות נטו בסך כ-1.3 מיליארד שקל, המשך לרכישת מניות בסך כ-6.1 מיליארד שקל נטו במחצית הראשונה של 2021.

כמו כן, משקיעי חוץ רכשו ביולי 2021 מק"מ כ-1.5 מיליארד שקל נטו, ואג"ח ממשלתי בסך כ-2.9 מיליארד שקל נטו.

שיעור האבטלה החצי חודשי – מחצית ראשונה של ספטמבר 2021

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-6.2% במחצית השנייה של אוגוסט 2021 לכ-5.7% במחצית הראשונה של ספטמבר 2021.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד אף הוא מכ-5.6% במחצית השנייה של אוגוסט 2021 לכ-4.8% במחצית הראשונה של ספטמבר 2021.

מדד משולב

בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש אוגוסט 2021 עלה ב-0.28% - זאת בדומה למגמת ארוכת הטווח של המדד.