מנכ"ל חדש למגדל ביטוח - המנהל הבכיר, שעזב לאחרונה את הראל - מונה לראש המגדל

הלחץ של ברקת השפיע - יש מנכ"ל חדש למגדל ביטוח. בהודעה שפרסמה החברה נמסר: "בעלי השליטה בחברת מגדל ביטוח, מר שלמה אליהו, יו"ר הדירקטוריון, יפתח רון-טל והדירקטוריון, שמחים להודיע על מינויו של שגיא יוגב לתפקיד מנכ"ל מגדל חברה לביטוח בע"מ.

 

 
שגיא יוגב, צילום: יונתן בלוםשגיא יוגב, צילום: יונתן בלום
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
08/10/2021

בהמשך לדיווח המיידי מיום 11 ביולי 2021 (אסמכתא 2021-01-115140), החברה מתכבדת להודיע כי ב-7 באוקטובר 2021, דירקטוריון החברה הבת, מגדל ביטוח החליט למנות את מר *שגיא יוגב כמנכ"ל מגדל ביטוח*, בכפוף לקבלת העדר התנגדות הנדרש על פי ההסדר התחיקתי מאת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון. החברה תמסור בהמשך הודעה על מועד תחילת הכהונה.

https://mayafiles.tase.co.il/RHtm/1404001-1405000/H1404941.htm

הלחץ של ברקת השפיע – יש מנכ"ל חדש למגדל ביטוח

שגיא יוגב מהראל נבחר לפני מספר שעות לתפקיד המנכ"ל בידי הדירקטוריון

שגיא יוגב הוא המנכ"ל החדש של מגדל ביטוח. דירקטוריון החברה בחר בו בערב יום חמישי.

בהודעה שפרסמה החברה נמסר: "בעלי השליטה בחברת מגדל ביטוח, מר שלמה אליהו, יו"ר הדירקטוריון, יפתח רון-טל והדירקטוריון, שמחים להודיע על מינויו של שגיא יוגב לתפקיד מנכ"ל מגדל חברה לביטוח בע"מ.

מר יוגב, שכיהן עד לאחרונה כמשנה למנכ"ל, ומנהל החטיבה לביטוח כללי בהראל חב' לביטוח, הינו בעל ידע רחב וניסיון עשיר בתחומי הביטוח השונים, וכן ניסיון ניהולי רב שנים.

מר יוגב נמצא המתאים והראוי ביותר מבין המועמדים שנבחנו, הן ע"י ועדת האיתור והן ע"י מליאת הדירקטוריון, לתפקיד בכיר זה.

בעל השליטה, חברי הדירקטוריון, הנהלת החברה ועובדיה מאחלים למר יוגב הצלחה בתפקידו, ומשוכנעים שיצעיד את החברה, בשיתוף מלא עם הדירקטוריון ובעל השליטה, להישגים לה החברה ראויה, ולהובלת תחומי הביטוח השונים".

יוגב, שפרש לפני מספר חודשים מתפקידו הבכיר כמשנה למנכ"ל הראל וראש חטיבת הביטוח הכללי, לא היה המועמד המועדף על אליהו, שהעדיף את רונן אגסי, המשנה למנכ"ל בנק לאומי; ואולם אגסי הודיע לאליהו לפני שבוע כי לא יתמודד לתפקיד, ולמרות ניסיונות שכנוע של ביומיים האחרונים מצד אליהו, הוא לא חזר מהודעתו.

בכך תמה הסאגה המטלטלת סביב מינוי מנכ"ל למגדל ביטוח, במקומו של רן עוז, שעובר לכהן כמנכ"ל ישראכרט בתחילת נובמבר. הליך בחירת המנכ"ל לווה בוויכוחים ומאבקים בין יפתח רון טל, היו"ר שאף עמד בראש ועדת האיתור למנכ"ל,  והעדיף את ענתבי או יוגב על פני אגסי, לבין שלמה אליהו שרצה כאמור את אגסי.  

לאחר הודעת אגסי לפני שבוע הקפיא אליהו את הליך מינוי המנכ"ל, ובעקבות כך הורה הממונה על שוק ההון, ביטוח ופיננסים ד"ר שלמה ברקת, לחברי הדירקטוריון של מגדל ביטוח, "לפעול ללא דיחוי" למינוי המנכ"ל.

ברקת הסביר במכתבו לחברי הדירקטוריון כי מצופה מהם להמשיך בהליך המינוי, כי "מדובר על חברה המתמודדת עם חוסר יציבות ניהולית מזה זמן, ועזיבתו הצפויה של המנכ"ל המכהן המחייבת מינוי מנכ"ל חדש במועד אשר יאפשר הליך חפיפה ולמידה מסודר של המנכ"ל הנכנס עם המנכ"ל היוצא".

הממונה הזהיר כי "בנסיבות האמורות, השהיה או עיכוב בהליך איתור ומינוי מנכ"ל לחברה עלולים לפגוע בניהולה התקין של החברה. משכך, מצופה מכם לפעול ללא שיהוי למינויו של מנכ"ל לחברה בהליך מסודר ושקוף, תוך מתן משקל ראוי והתייחסות מנומקת להמלצת ועדת האיתור אשר הוקמה על ידי החברה".

הלחץ של הממונה עשה את שלו; ועדת האיתור התכנסה שלשום והחליטה שאין מניעה מבחינתה לבחור ברונן אגסי. שלמה אליהו ביקש 48 שעות כדי לנסות לשכנע את אגסי להתמנות לתפקיד, אך ללא הצלחה. אליהו שלא רוצה להסתבך יותר עם ברקת, אך גם לא רצה את ענתבי, הסכים על שגיא יוגב, שגם רון טל תמך בו כאמור. הדירקטוריון התכנס ובחר ביוגב.