תעשיות מספנות ישראל מעמיקה עסקת רכישה - המניה עולה 3.5%

רוכשת 25% נוספים ממניות-ISCO וסימנט תמורת כ-70 מיליון שקל ובכך מגדילה את אחזקותיה במגזר המלט ל 95.3%

 

 
 קרדיט: דניאל צרסקי קרדיט: דניאל צרסקי
 

מורן שקד
FacebookTwitter Whatsapp
12/10/2021

צביקה שכטרמן, מנכ"ל תעשיית מספנות ישראל: "עסקה זו נועדה להגדיל את אחזקותינו בזרוע המלט, המהווה כיום את אחד ממנועי הצמיחה המהותיים של קבוצת מספנות ישראל וההכנסות ממנו בארבעת הרבעונים האחרונים הסתכמו למעל ל-440 מיליוני שקלים.  גם בתקופת הקורונה המאתגרת, ענף המלט הינו אחד התחומים שנהנה מעלייה בביקושים ומצמיחה כתוצאה מהמשך הפעילות בענפי הבנייה, תשתיות ונדל"ן. איסקו מתמחה בעולם הסחר במלט וסימנט היא זרוע היבוא והלוגיסטיקה בארץ, לאחר השלמת העסקה נגדיל את אחזקותינו בכל אחת מהן ל-95.3% ונוכל להגדיל את חלקינו ברווחיהן. לאחרונה פרסמנו כי אנחנו בוחנים התרחבות לתחום הגבס והגדלת האחזקות תאפשר לנו להמשיך לבצע מהלכי התרחבות מהירים בתחום".

חברת תעשיות מספנות ישראל מדווחת על הגדלת אחזקותיה בחברות המהוות את מגזר המלט של הקבוצה. החברה חתמה על שני הסכמים לרכישת מניות שותפתה  בשתי החברות הבנות הפועלות בתחום המלט. במסגרת ההסכם הראשון תרכוש תעשיות מספנות ישראל 25% ממניות חברת ISCO Trading SA השוויצרית, המרכזת את הפעילות בתחום הסחר בחו"ל של מוצרי מלט.  במסגרת ההסכם השני תרכוש תעשיות מספנות ישראל את מלוא מניות השותף (25%) בחברת סימנט העוסקת בייבוא חומרי מלט מחו"ל, הובלת המלט באוניות יעודיות שבבעלותה וייצור מוצרי מלט ומוצרים לענף הבנייה. לאחר שתי העיסקאות, יגדלו אחזקות תעשיות מספנות ישראל בשתי החברות מכ-70.3% לכ-95.3%.

תמורת שתי העיסקאות מסתכמת בכ-70 מיליון שקל. התמורה תשולם בשני תשלומים שווים, הראשון במועד השלמת העסקה ולא יאוחר מה-30.3.2022, והתשלום השני לא יאוחר מיום 31.12.2022. 

מדוחותיה הכספיים של תעשיות מספנות ישראל לרבעון השני לשנת 2021 עולה כי הכנסותיה ברבעון ממגזר המלט טיפסו בכ-20.2% לכ-107.4 מיליון שקל וסך ההכנסות במחצית הראשונה של 2021 עלו בכ-17.4% לכ-211.6 מיליון שקל כתוצאה מגידול בכמות הנמכרת. ההכנסות בארבעת הרבעונים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2021, הסתכמו לכ- 445 מיליון שקל. 

מדוחותיה הכספיים של תעשיות מספנות ישראל לרבעון השני לשנת 2021 עולה כי הכנסותיה ההכנסות ברבעון טיפסו בכ-53.6% לכ-252.9 מיליון שקל, הרווח התפעולי של זינק בכ-65.3% לכ-36.9 מיליון שקל, ונרשם גידול של כ-46.4% ברווח הנקי לכ-29.2 מיליון שקל (כ-27.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). סך ההכנסות במחצית הראשונה של 2021 עלו בכ-25.7% לכ-440.2 מיליון שקל, הרווח התפעולי בחציון גדל בכ-6.7% לכ-56.3 מיליון שקל והרווח הנקי במחצית הראשונה לשנת 2021 עלה בכ-10.6% לכ-45.4 מיליון שקל.

מימין לשמאל: שלומי פוגל, אסי שמלצר, סמי קצב.