אנליסט נדל"ן בכיר בבנק ההשקעות ווליו בייס חשוד בביצוע עבירות של שימוש במידע פנים

נספח לבקשה לשחרור בתנאים מגבילים

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
FacebookTwitter Whatsapp
12/10/2021

עניינה של חקירה זו בחשד לביצוע עבירות של שימוש במידע פנים ותרמית בקשר לניירות ערך לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי חוק העונשין התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין") וכן עבירות הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון").

החשוד המרכזי בתיק זה הינו שי ליפמן (להלן: "ליפמן") המשמש כאנליסט נדל"ן בכיר בבנק ההשקעות ווליו בייס בע"מ המעניק שירותים פיננסיים וייעוץ פיננסי אסטרטגי לחברות ציבוריות רבות. לפי החשד מהווה ליפמן איש פנים בשורה של חברות ציבוריות מתוקף תפקידו וקשריו עמן. 

על-פי החשד, במהלך התקופה שבין השנים 2019 ועד 2021 ביצע ליפמן עשרות עסקאות בניירות ערך שונים של חברות ציבוריות שונות, באמצעות חשבון שאינו רשום על שמו, וזאת תוך שימוש סדרתי במידעי פנים שהיו מצויים ברשותו מתוקף תפקידו וקשריו ביחס לפרטים מהותיים הנוגעים לאותן חברות ציבוריות, ואשר אליהם נחשף במסגרת עבודתו, וזאת תוך גריפת רווחים אסורים (ממומשים ותאורטיים) בהיקף כולל של למעלה מחצי מיליון ₪. 

פעילותו של ליפמן מבססת חשד לביצוען של העבירות המפורטות להלן:

עבירות שימוש במידע פנים בידי איש פנים ועבירות שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים לפי סעיפים 52ג ו-52ד לחוק ניירות ערך, בהתאמה. 

עבירות תרמית בניירות ערך לפי סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך. 

עבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף 425 לחוק העונשין.

עבירות איסור הלבנת הון לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק איסור הלבנת הון.

הצורך בהטלת תנאים מגבילים

במהלך החקירה התגלו ממצאים המחזקים את החשדות בנוגע למעורבות החשוד בביצוע עבירות לפי חוק ניירות ערך, חוק העונשין וחוק איסור הלבנת הון.

מעורבים נוספים נחקרו בקשר לפרשה זו, אך לנוכח היקף תיק החקירה, לא עלה בידי חוקרי מחלקת חקירות, מודיעין ומסחר ברשות ניירות ערך לסיימה.

לצורך סיום החקירה, יידרשו חקירות ופעולות חקירה נוספות. 

בשל חומרת העבירות והסנקציה החמורה הקבועה בגינן, מתקיים במקרה דנן חשש ממשי לשיבוש הליכי חקירה, וכן חשש ממשי להימלטות מאימת הדין.

לכן נבקש מבית-המשפט לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים, כמפורט בבקשה.