מדד המחירים לצרכן - סעיף ירקות טריים עלה ב-9.5%

קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-3.0%, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-3.3% וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-2.7%.

 

 
אימיג` dreamstimeאימיג` dreamstime
 

אלי אופיר
FacebookTwitter Whatsapp
15/10/2021

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש ספטמבר 2021, בהשוואה לחודש אוגוסט 2021 והגיע לרמת מדד של 102.3 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2020 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה אף הוא ב-0.2% והגיע לרמת מדד של 102.4 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.3% והגיע לרמת מדד של 102.1 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.1% והגיע לרמת מדד של 102.2 נקודות.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף ירקות טריים שעלה ב-9.5%.


 • ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הארחה, נופש וטיולים שירד ב-15.4% והלבשה שירד ב-2.1%.
 • מתחילת השנה עלו מדד המחירים לצרכן ומדד המחירים לצרכן ללא דיור ב-2.5%, כל אחד. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-2.4%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-2.3%.
 • בשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2021 לעומת ספטמבר 2020) מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.5%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-2.6%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-2.4% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-2.3%. • מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

  • בחודש ספטמבר 2021, מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות עלה ב-0.3%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור מנוכה עונתיות עלה ב-0.4% ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות עלה ב-0.2%.
  • ל פי נתוני המגמה, לתקופה שבין יוני 2021 – ספטמבר 2021, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-3.0%, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-3.3% וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-2.7%.
  עוד פורסם היום:
  צילום פאנדר