לראשונה בישראל*- איילון (D4) מניות בלוקציין וכרייה

לראשונה בישראל*- איילון קרנות נאמנות מנפיקה קרן נאמנות מניות בלוקצ'ן וכריה מנוהלת

 

 
bitcoin-Image by MichaelWuensch from Pixabaybitcoin-Image by MichaelWuensch from Pixabay
 

עידו אסיאג
FacebookTwitter Whatsapp
25/10/2021

בתאריך, 19/10/2021, דיווחה איילון קרנות נאמנות על הנפקת קרן נאמנות חדשה:

איילון (D4) מניות בלוקצ'יין וכרייה

(מספר בורסה: 5134077)

הצעת יחידות השתתפות החל ממחר 26/10/2021.

התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות תסתיים עד ליום 09/12/2021.

מאיילון קרנות נאמנות נמסר כי שיעור החשיפה בקרן למניות בלוקצ'יין ו/או כרייה, ו/או למניות הכלולות במדד Nasdaq Blockchain Economy Index ו/או במדד Indxx Blockchain Index ו/או במדד EQM-Emerita Blockchain BLOK 50 Global Index (להלן: "מדדי בלוקצ'יין"), לא יפחת מ-75%**.

מניות בלוקצ'יין ו/או כרייה: מניות שנסחרות בארץ ובחו"ל שהונפקו על ידי תאגידים אשר להערכת מנהל הקרן, על בסיס מידע המוצג במערכת הפצת מידע, עיקר עיסוקם בתחומי הבלוקצ'יין ו/או כריית מטבעות דיגיטליים, כהגדרת תחומים אלה להלן ו/או תאגידים המשקיעים ו/או שותפים בתאגידים שעיקר עיסוקם כאמור.

תחום הבלוקצ'יין: תחום הכרוך במעקב, רישום והעברת ערך, ללא צורך בצד שלישי מנהל ובאופן מאובטח על ידי שימוש ב-"שרשרת בלוקים"(BlockChain) מוצפנת (כדוגמת מטבעות קריפטוגרפיים), לרבות תחומים שמשלבים טכנולוגיה כאמור, שבהם מסופקים פתרונות חומרה המתאימים לדרישות טכנולוגיה כאמור, הקשורים בבנייה ותחזוקה של טכנולוגיה כאמור, הקשורים במחקר, פיתוח או יישום של טכנולוגיה כאמור ו/או ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תחומים שמפעילים יישומים לטכנולוגיה כאמור לרבות בקשר עם נתוני עסקאות ונתונים בדבר מטבעות קריפטוגרפיים.

תחום כריית מטבעות דיגיטליים: תחום הקשור בטכנולוגיות של הפקת מטבעות דיגיטליים המבוססות על  אימות עסקאות שנעשה באמצעות פתרון נוסחאות מתמטיות, המכונות גם פונקציות גיבוב או כרייה, ושבין היתר בסופן נוצר מטבע דיגיטלי, ונועדו, בין היתר, לאבטח את סביבת הבלוקצ'יין שעליו מבוצעת העברת ערך (כדוגמת מטבעות קריפטוגרפיים), לרבות תחומים הנוגעים בפיתוח, תמיכה, שימוש ו/או השקעה בכל הטכנולוגיות כאמור לעיל.

אייל חיים, סמנכ"ל איילון קרנות נאמנות מסר כי "מדובר בתחום טכנולוגי חדשני ומתפתח שאנו מזהים בו פוטנציאל רב לא רק בתחום המטבעות הדיגיטליים ^. אנו עוקבים אחרי התחום מזה תקופה ארוכה״.

בקרן נאמנות מנוהלת המשקיעים מקבלים ניהול אקטיבי לצד פיזור. הלקוח רוכש את הקרן ישירות בחשבון הבנק שלו בשקלים.

יש להדגיש שהקרן לא משקיעה ישירות במטבעות דיגיטליים אלה במניות של חברות העוסקות בתחום הטכנולוגי. 

כמובן שמדובר במניות תנודתיות המתאימות למשקיעים לטווח הארוך.

אנו באיילון קרנות נאמנות ממשיכים בהנפקת קרנות נאמנות חדשניות בתחום המנייתי.

*למיטב ידיעת מנהל הקרן.

**מדיניות ההשקעות המלאה מופיעה בתשקיף הקרן מיום 19/10/2021 מס' אסמכתא 2021-03-089359 ו/או דיווחים מידיים שבתוקף.

^ להערכת מנהל הקרן.

4 – עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט   D – עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט.

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיפי הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידים. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.