סוף עידן אגרות החוב המיועדות למכשירים הפנסיוניים - תתחילו לדאוג

כיצד תשפיע עלינו התוכנית להפסיק להנפיק אג"ח מיועדות בקרנות הפנסיה - נצטרך להמשיך לסגל לעצמנו חשיבה חדשה ואחריות אישית מוגברת בהקשר לנושאי ההערכות והיציאה לגמלאות, שכן המגמה הברורה של העברת האחריות לנושא המורכב הזה לחוסך הפשוט...

 

 
אריאל ברזילי צילום אישיאריאל ברזילי צילום אישי
 

אריאל ברזילי
FacebookTwitter Whatsapp
20/10/2021

"המינימום הנדרש לתקציב הממשלה, הוא המקסימום שאפשר לגבות מהאזרחים" – חומות של תקווה.

מאמר זה נכתב עקב אישור הצעת החוק שאושרה אתמול, 19.10.2021, בוועדת הכספים של הכנסת, ולפיה תפריש המדינה במסגרת תקציבה לקרן סגורה ייעודית שתשמש להשלמת תשואה רצוייה לחוסכים בחסכון פנסיוני, ובכך "תתוחלף" שיטת האג"ח המיועד הנהוגה כבר שנים רבות לצורך תמיכה בשיעור משתנה בקרנות הפנסיה.

להבנת הנושא עבור כל אדם שיש לו חסכון פנסיוני, וגם אנשים שאינם להם חסכון שכזה, אשר שמעו לבטח פעמים רבות את המונח ״תשואה מובטחת עם אג״ח ייעודי״ - מה משמעות המושג הזה?

מדובר כאן במושג כלכלי היסטורי בתולדות הכלכלה הישראלית משנות ה-60 של המאה ה-20 בוורסיות שונות - אגרות חוב מיועדות הן אגרות חוב מיוחדות שמנפיקה הממשלה, לחברות הביטוח ולקרנות הפנסיה. הן אינן נסחרות בבורסה, ומעניקות ריבית מועדפת של 4.86% לשנה צמוד למדד – הטבה זו ניתנת לדוגמה, נכון לעת כתיבת מאמר זה, ל 30% מכספי עמיתי קרנות הפנסיה החדשות.

יתרונות האג״ח המיועדות הללו - אי תלות בריבית במשק ובמצב הכלכלי וסיכון אפסי ביחס לתשואה המובטחת.

חסרונות האג״ח המיועדות הללו - בעיקר בתחום המאקרו ולבטח לא ברמת החוסכ/ים - עלות הסבסוד של כספי המבוטחים נופלת על תקציב המדינה ויכולה להיות מופנית לשימושים תקציביים אחרים וכן התנהלות לא זהה מול היצרנים הפנסיוניים - שלא כולם מקבלים את סבסוד התשואה הזה מסיבות שלא אפרט כאן עקב רוחב היריעה.

נושא סבסוד התשואה באמצעות אג״ח ייעודי עלה מדי פעם לכותרות בהקשרים שונים - וכעת, לקראת אישור התקציב החדש לשנת 2021 של הממשלה, קודם, באישור וועדת הכספים כאמור, רעיון שעלה כבר בעבר ע"י צמרת משרד האוצר -  בהצעת החוק שאושרה כאמור, הוחלט להפסיק את רכישתן של האג"ח המיועדות, שלפי החשב הכללי גרמו, כפי שהוצג כאן, לעיוותים בניהול החוב, ובמקום סבסוד זה אושר בהצעת החוק שימוש במודל קיים שבו יובטחו תשואות החוסכים כדלקמן - כספי החוסכים יושקעו בשוק ההון, כשהמדינה תערוב לתשואה שנתית מינימלית של 5.15% צמודים למדד לגבי 30% מהתיק, בדומה להבטחת התשואה במודל האג"ח המיועדות. באם התשואה תהיה נמוכה מ-5.15%, המדינה תשלים לחוסכים את ההפרש - אך שונה מהמודל הקיים של ערבות מלאה באמצעות אג״ח מיועדים לכלל כספי החוסכים במכשירים הפנסיוניים שמקבלים את ההטבה הזאת.

במיוחד בעידן של ״ריבית אפס״ בו נמצאים השווקים הכלכליים בארץ ובעולם, למרות תהליכים אינפלציוניים שבסיבותיהם לא נדון הפעם, קיים יתרון גדול בקבלת תשואה ״סולידית״ בסיכון אפסי, ויש לזכור כי לאישור הצעת החוק האמורה ע״י ועדת הכספים קדמו ״בלוני ניסוי״ בהקשר ליישום הרעיון בפועל, שכן לביטול סבסוד זה, היתה ציפיה להתנגדות גדולה בסקטורים שונים, לרבות ארגוני עובדים מאוגדים וגם בקרב מפלגות שונות, בקואליציה ובאופוזיציה גם יחד, כפי שאכן גם קרה בפועל, ולרוב ההתנגדויות הללו ניתנו פתרונות ספציפיים  בחקיקה שאושרה – ביחס להצעת החוק המקורי לפני האישור, הוגדלה מסגרת ההפרשה ל 5.15% במקום 5% במקור (לצורך הפיכת התשואה המובטחת לתשואה נטו – הפער, 0.15% הינו דמי הניהול הממוצעים מצבירה בקרנות הפנסיה), נקבע מנגנון הפרשה מדורג ע"פ שנים לקרן הייעודית ( לדוגמה, בשנים 2022 – 2025 – 3.15%), קביעת מנגנוני בקרה ודחיית מועדי ביצוע, מתן מענה להפניית עודפים, באם יהיו כאלו, לטובת העמיתים הפנסיוניים בלבד, ודחיית תחולת הביצוע לחודש 7.2021 – כך שעל פניו נראה כרגע כי במצב הפוליטי הקיים, נכון להיום, הצעת החוק המהפכנית הזאת תעבור את אישור הכנסת ותיכנס לתוקף.

ניתן לעיין במאמרים נוספים של כותב מאמר זה, ולראות בבירור כי כל המגמות הכלכליות / חברתיות / דמוגרפיות מצביעות על קיטון הקצבה שתשולם בעתיד לפנסיונר/ית - וכי באחריות כל אחד ואחד למצוא לו מקורות נוספים שיהוו הכנסה נוספת לאחר שיפרוש אם ירצה לשמור על רמת חייו בצורה סבירה – וגם בהקשר הזה, ניכרת מאד הורדת מעורבותה של הממשלה במהלך השנים – מסבסוד מלא של כל התוכניות הפנסיוניות שהגיע לשיא בתחילת שנות ה 90 של המאה הקודמת ועד לרשת הבטחון הקיימת כבר כיום בהקשר קרנות הפנסיה הישנות, הסבסוד החלקי בקרנות הפנסיה החדשות – והרחבת המהלך לרשת בטחון כוללת שאושרה בהצעת החוק אתמול ועברה לאישור הכנסת.

לסיכום, שלא כמו הפתגם הנפלא בפתיח של המאמר,  נצטרך להמשיך לסגל לעצמנו חשיבה חדשה ואחריות אישית מוגברת בהקשר לנושאי ההערכות והיציאה לגמלאות, שכן המגמה הברורה של העברת האחריות לנושא המורכב הזה לחוסך הפשוט המוצגת במאמרי כותב שורות אלו כבר שנים רבות ממשיכה ומתגברת – דבר אשר יתעצם כעת עם הפסקת הנפקת האג"ח המיועדות שהוצג כאן, והמעבר לקרן סגורה וייעודית לנושא – ולא הזכרנו, ולו במילה אחת, את "קרן העושר" לתגליות הגז.

הכותב הינו בעל רישיון יועץ פנסיוני, מנהל מיזם "ערך מוסף".

מאמר זה הינו כללי בלבד , ואין להסתמך עליו מעבר להנחות כלליות שצויינו בו.