המדדים שמצאו נפט וטסו השבוע מעל 3%+ ומתחילת השנה מעל 50%+

המדדים שמצאו נפט וטסו השבוע הם: מדד נפט וגז ומדד בנקים 5 כאשר מדד נפט וגז עלה השבוע ב 3.7%+ ומתחילת השנה ב-56.8%+ בעוד מדד ת"א בנקים-5 עלה השבוע 3.4%+ ומתחילת השנה 53.5%+.

 

 
הבורסה בתא צילום פאנדרהבורסה בתא צילום פאנדר
 

כלכלני הבורסה
FacebookTwitter Whatsapp
22/10/2021

סקירה שבועית של המסחר בבורסה: 17 – 21 באוקטובר 2021 -
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של אוקטובר התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים.

ירידות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

בשוק איגרות החוב:

בשבע הנפקות של אג"ח לציבור גויסו השבוע כ-5.4 מיליארד שקל. מתוכם, כ-3.6 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק מזרחי טפחות בהנפקה לציבור של אג"ח צמוד מדד – זהו הגיוס הגדול ביותר בשוק איגרות החוב באמצעות סדרה אחת.

בנוסף, בנק הפועלים גייס כ-3.2 מיליארד שקל בהנפקה פרטית בינלאומית למשקיעים מוסדיים של אג"ח COCO שיסחר ב-TASE UP.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-24.1%.

מדד ת"א–90

עלה השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה עלה ב-22.0%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-22.7%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-21.0%.

מדד ת"א – ביומד

ירד השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-9.3%.

מדד ת"א – נפט וגז

עלה השבוע ב-3.7%, ומתחילת השנה עלה ב-56.8%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה ירד ב-2.1%.

מדד תל בונד-60

ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-7.6%.

מדד תל בונד-שקלי

ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-2.2%.

גיוסים

הנפקת מניות:

השבוע לא בוצעו הנפקות של מניות בתל-אביב.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות:

בשבע הנפקות של אג"ח לציבור בתל-אביב גויסו עד כ-5.4 מיליארד שקל:

כ-3.6 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק מזרחי טפחות שגייס בהנפקה לציבור של אג"ח צמוד מדד – זהו הגיוס הגדול ביותר בשוק איגרות החוב באמצעות סדרה אחת. הסכום גויס בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 7 שנים, ריבית 0.1%, בדירוג AAA ע"י "מעלות" ו- Aaa ע"י "מידרוג". יצוין כי זהו גיוס שני השנה של הבנק בשוק איגרות החוב, כשהגיוס הקודם בסך כ-0.6 מיליארד דולר היה באמצעות אג"ח COCO שנרשם למסחר ב-TASE UP.

עד כ-1.7 מיליארד שקל גויסו ע"י חמש חברות נדל"ן מניב:

כ-300 מיליון שקל גויסו ע"י אספן גרופ בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 6.7 שנים, ריבית 0.74%, דירוג A ע"י "מעלות". זו הנפקה שלישית של החברה השנה בשוק איגרות החוב, כשבהנפקות הקודמות גייסה כ-585 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-230 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

כ-205 מיליון שקל גויסו ע"י ביג בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 6.6 שנים, ריבית 2.09%, דירוג AA מינוס ע"י "מעלות". זו הנפקה שלישית של החברה השנה בשוק איגרות החוב, כשבהנפקות הקודמות גייסה כ-980 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של 300כ-990 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

עד כ-1,200 מיליון שקל יגויסו היום מהציבור ע"י החברות גזית גלוב (כ-614 מיליון שקל, אג"ח צמוד מדד) נמקו (כ-351 מיליון שקל, אג"ח שקלי) וסילברסטין נכסים (כ-234 מיליון שקל, אג"ח שקלי) בהרחבות של סדרות אג"ח.

חברת הלוגיסטיקה ממן גייסה כ-104 מיליון שקל בהרחבת סד' של אג"ח שקלי, מח"מ 3.5 שנים, תשואה לפדיון 1.5%, דירוג A פלוס ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-120 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

בנוסף, בנק הפועלים גייס כ-3.2 מיליארד שקל בהנפקה פרטית בינלאומית למשקיעים מוסדיים של אג"ח COCO שיסחר ב-TASE UP. תמורת ההנפקה מיועדת למימון "פרויקטים ירוקים" וזהו האג"ח הירוק (Green Bond), הראשון הנרשם למסחר בבורסה. הגיוס בוצע באג"ח COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י המרה למניות, בדירוג בינלאומי BBB ע"י חברות הדירוג S&P ו-Fitch.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות:

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב, במסגרתה גייס 1.3 מיליארד שקל.

שונות

שיעור האבטלה החודשי – ספטמבר 2021

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד עלה מעט מכ-6.3% באוגוסט 2021, לכ-6.13% בספטמבר 2021.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד אף הוא מכ-5.5% באוגוסט 2021 לכ-5.3% בספטמבר 2021.

שיעור האבטלה החצי חודשי – מחצית שנייה של ספטמבר 2021

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם עלה מכ-5.7% במחצית הראשונה של ספטמבר 2021 לכ-6.5% במחצית השנייה של ספטמבר 2021.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, עלה אף הוא מכ-4.8% במחצית הראשונה של ספטמבר 2021 לכ-5.7% במחצית השנייה של ספטמבר 2021.

שיעור הצמיחה – אומדן שלישי לרבעון השני של 2021 ולמחצית הראשונה של השנה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתוני אומדן שלישי, לפיהם: התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים עלה ברבעון השני של שנת 2021 ב-16.6% בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם, לאחר ירידה של 1.4% ברבעון הראשון של השנה.

כמו כן, במחצית הראשונה של שנת 2021 עלה התוצר המקומי גולמי ב-5.7% בחישוב שנתי לעומת המחצית הקודמת, לאחר עלייה של 10% במחצית השנייה של שנת 2020 וירידה של 10.2% במחצית הראשונה של שנת 2020.

מדד המחירים לצרכן

מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בספטמבר 2021, ובסיכום מתחילת שנת 2021 עלה ב-2.5%. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-2.5%.