תחזית קרנות השתלמות כלליות - ילין לפידות ואנליסט השתלמות כללית מובילות עם כמעט 3%+ מיטב מתחילת 2021

תחזית קרנות השתלמות FUNDER - AdvizerLand קרנות השתלמות כלליות, אוקטובר 2021 מביאה לכם את ההערכות גורמי המקצוע בתעשיית הגמל. הוספנו את מנורה והראל.

 

 
דב ילין ויאיר לפידות - תמונות יחצדב ילין ויאיר לפידות - תמונות יחצ
 

אלי אופיר
FacebookTwitter Whatsapp
02/11/2021

היום פרסמה מיטב דש את התחזית הכללית לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות.  לפי התחזית השיגו קרנות ההשתלמות הכלליות תשואה ממוצעת של כ-2.4% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל, ובאיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות בישראל. טווח התחזית עומד על תשואה של 2.0% לבין תשואה של 2.8%.  כאשר מתחילת השנה התחזית של מיטב עומדת על כ-12.0% במסלול הכללי וכ-19.6% במסלול המנייתי. מרשים מאוד.

כעת אנו מביאים לכם את התשואות תחזית פאנדר אדוויזרלנד או כפי שהם נקראים בתעשייה: "התוצאות הנלחשות בתעשייה", המבוססות על הערכות גורמי המקצוע בענף. (נתונים נוספים אם יתקבלו נפרסם ונעדכן בכתבה זו.)

ילין לפידות מובילה ביחד עם אנליסט עם תשואה גבוה במיוחד של כ 2.9%+ כשמיד אחריהן אלטשולר שחם ומיטב דש עם תוצאות מצויינות אף הן. אחריהן מגיעות  כלל, מנורה, מור והראל.

עדכון: 3/11/2021 תחזית התשואות לקרנות מתחילת השנה

מיטב ראשונה מתחילת 2021 עם 13.37%+ שנייה אנליסט עם 13.21%+ כלל שלישית עם 12.62%+ . במקום הרביעי ילין לפידות ומגדל עם כ 12.44%+ . מור חמישית עם 12.03%+ והראל, אקסלנס ומנורה באות מיד לאחריה. אלטשולר שחם סוגרת את הרשימה מתחילת שנה בפער של יותר מ 2.5% פחות מזו שלפניה.

תחזית התשואות:

קרן השתלמות כללית של תחזית FUNDER AdvizerLand תחזית אוקטובר תחזית מתחילת 2021
ילין לפידות תחזית FUNDER 2.90% 12.44%
אנליסט תחזית FUNDER 2.90% 13.21%
מיטב דש תחזית FUNDER 2.60% 13.37%
אלטשולר שחם תחזית FUNDER 2.55% 8.97%
כלל תחזית FUNDER 2.45% 12.62%
מנורה מבטחים תחזית FUNDER 2.40% 11.67%
מור תחזית FUNDER 2.35% 12.03%
הראל תחזית FUNDER 2.30% 11.86%
מגדל תחזית FUNDER 2.20% 12.44%
אקסלנס תחזית FUNDER 2.15% 11.76%
ממוצע זמני 2.48% 12.04%
*אנליסט עודכן ועלה מ 2.80% ל 2.90% בשעה 13:22
*עודכנו נתוני הראל, מנורה, מיטב, אלטשולר ומגדל
*עדכון אחרון בוצע ב 4.11.2021 07:25 

פוליסות החיסכון המנוהלות בהכשרה ביטוח נותנות אף הן הצצה לתשואות בתי ההשקעות בגמל למרות שאין וודאות שהתשואה בפוליסה זהה לתשואה בגמל. מניסיוננו אצל אלטשולר שחם ומיטב יש יותר דמיון בתוצאות המוצרים ובמור וילין מעט פחות.