אלוני חץ - רכישת נכסים בהיקף 3.8 מיליארד שקל מתחילת השנה

תוצאות הרבעון 2021-3 | המניה הגיבה בעליה של 1.5% | קרנות מחזיקות

 

 
נתן חץ, מנכ״ל אלוני חץ, קרדיט: יח״צנתן חץ, מנכ״ל אלוני חץ, קרדיט: יח״צ
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/11/2021

מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדוח רכשו חברות הקבוצה נכסים בהיקף של 3.8 מיליארד ש"ח ומימשו נכסים בהיקף של 1.6 מיליארד ש"ח. כמו כן, במהלך התקופה המדווחת השקיעו חברות הקבוצה ביזמות ובפרויקטים בהקמה סך של 1.4 מיליארד ש"ח.  

ה-FFO המיוחס לבעלי המניות של החברה לרבעון השלישי הסתכם בכ-130 מיליון ש"ח לעומת 126 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ל-30.9.2021 הינו 6.75 מיליארד ש"ח (הון עצמי של 38.84 ש"ח למניה), לעומת כ-6.40 מיליארד ש"ח (כ-37.04 ש"ח למניה) לסוף שנת 2020.

ההון העצמי למניה על בסיס NAV סחיר (לפני מיסים נדחים) עומד היום על סך של 71.1 ש"ח, ובהתחשב בעסקת מנורה על סך של 75.3 ש"ח. 

שיעור המינוף נכון להיום על בסיס ה-NAV הסחיר בהתחשב בעסקת מנורה עומד על 21%.

החברה שומרת על גמישות פיננסית גבוהה אשר באה לידי ביטוי ביתרות מזומן ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך כולל של כ-1.0 מיליארד ש"ח, כשכלל נכסיה של החברה (סולו) בהיקף של כ-16.5 מיליארד ש"ח משוחררים משעבוד (מתוכם כ-9.6 מיליארד ש"ח אחזקות סחירות). 

("Brockton Everlast ("BE

אלוני חץ ו-BE חתמו אתמול על מסמך עקרונות בלתי מחייב עם מנורה מבטחים במסגרתו תשקיע מנורה בשיעור של 10% מהונה של  BE (וככל שיתאפשר עד 20%) על פי שווי חברה של 700 מיליון ליש"ט  (לפני ההשקעה של מנורה). סך ההשקעה מצד מנורה מסתכמת ב-78 מיליון ליש"ט (325 מיליון ש"ח) או עד 175 מיליון ליש"ט (כ- 730 מיליון ש"ח). 

נכון ליום 30.9.2021 הונה העצמי של BE הסתכם ב-516 מיליון ליש"ט. 

ככל שתושלם העסקה ובמועד השלמתה (22 בפברואר 2022) תשקיע מנורה בהונה של BE 10% בלבד, תוקנה לה אופציה להשקיע עד 10% נוספים בהונה של BE לפי שווי חברה של 775 מיליון ליש"ט (לפני התאמות ולפני ההשקעה של מנורה), וזאת עד ליום 22 במאי 2023.

מהלך זה צפוי לחזק את הונה העצמי של BE ולתמוך בתכניות הצמיחה המשמעותיות שלה בטווח הבינוני והארוך. 

מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: " הרבעון האחרון התאפיין בתנופת עשייה בפעילות הריאלית והפיננסית של חברות הקבוצה. חברות הקבוצה ממשיכות בפעילותן לקידום פרוייקטי ייזום בהיקף של כ-13 מיליארד ש"ח (חלקה של אלוני חץ עומד על כ-6.5 מיליארד ש"ח ) וניכרת עלייה בביקוש לשטחים ובקצב ההשכרה ברוב השווקים בהם פועלת הקבוצה. 

הודענו היום על חתימה על מסמך עקרונות בלתי מחייב בין אלוני חץ, BE ומנורה מבטחים שבמסגרתו צפויה מנורה להשקיע עד20% (בשלבים)  מהונה של BE. נשמח מאוד אם מנורה, מהגופים המוסדיים המובילים בישראל, תצטרף כשותפה לפעילות שלנו בבריטניה באמצעות BE. מהלך זה צפוי לחזק את הונה העצמי של BE ולתמוך בתכניות הצמיחה המשמעותיות שלה בטווח הבינוני והארוך. BE שרכשה עד היום נכסים בהיקף של כ-1.0 מיליארד ליש"ט בבריטניה ממשיכה להרחיב את פעילותה בתחום הנדל"ן המשמש את תעשיית מדעי החיים. מתחילת השנה רכשהBE   בפארק המדע בקיימברידג' 2 מתחמים בשטח כולל של 100 דונם עליהם ממוקמים נכסים בהיקף רכישה כולל של כ- 238 מיליון ליש"ט. לאור צפי הביקוש להרחבה משמעותית של הפעילות העסקית באזור, BE פועלת לקידום הליכי ייזום משמעותיים בפארק האמור וצופה עליית ערך מהותית של נכסים אלה במהלך השנים הקרובות." 

אירועים עיקריים מתחילת שנת 2021 בחברות המוחזקות Carr Properties ואמות:

Carr Properties:

Carr השלימה את מכירת 49% מ-Midtown Center לפי שווי של 980 מיליון דולר. תמורת המכירה אשר קיבלה Carr (לאחר ניכוי ההלוואה הקיימת) הסתכמה ב-223 מיליון דולר.

Carr רכשה את מלוא הזכויות בבניין משרדים הממוקם ברחוב העסקים הראשי של העיר אוסטין טקסס בתמורה ל-315 מיליון דולר.  בחודש ספטמבר 2021 הושלמה העסקה להכנסת שותף בשיעור של 49% לפי שווי בניין של 315 מיליון דולר.

Carr פועלת להגדלת צבר הנכסים שלה באוסטין טקסס ומצויה בימים אלו במו"מ לרכישת שתי קרקעות באוסטין טקסס לצורכי ייזום ופיתוח.

אמות:

אמות רכשה מלוא הזכויות במתחם הידוע כ"פארק לוגיסטי צריפין" בספטמבר 2021 בשטח כולל של 274 דונם, הכולל 18 מבנים לוגיסטיים בשטח בנוי כולל של כ- 113 אלפי מ"ר, בתמורה לסך של 1,518 מיליון ש"ח (לפני עלויות עסקה).

אמות רכשה את הזכויות להקמתו של פרויקט Toha2 בתל אביב באוגוסט 2021 (יחד עם שותפתה, חברת גב ים) וחכרה את המקרקעין לתקופה שתסתיים בשנת 2108. באוקטובר 2021 קיבל דירקטוריון אמות החלטה על הקמתו ושיווקו של הפרויקט אשר כולל כ-160 אלף מ"ר עילי לשיווק וכ-45 אלף מ"ר חניון תת קרקעי ועלות הקמתו הכוללת צפויה להסתכם בכ-3 מיליארד ש"ח (חלק אמות – 1.5 מיליארד ש"ח). 


דיבידנד 

בחודש מרץ 2021 קבע דירקטוריון החברה כי בשנת 2021 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 122 אג' למניה שישולם ב-4 תשלומים רבעוניים. בגין הרבעון הראשון והשני של השנה 30 אגורות למניה ובגין הרבעון השלישי והרביעי 31 אגורות למניה, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון. 

בהמשך לאמור, קיבל דירקטוריון החברה בנובמבר 2021 החלטה בדבר חלוקת דיבידנד לרבעון הרביעי של שנת 2021 בסך של 31 אגורות למניה (כ-54 מיליון ש"ח) אשר ישולם במהלך חודש דצמבר 2021. 

לגרף אלוני חץ לחצו כאן

282 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 510.21 מיליון באלוני חץ
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלוני חץ. לרשימה המלאה