היקף ההזמנות של אילקס מדיקל מגיע ל-250 מליון שקל

חברת אילקס מדיקל מודיעה על הזמנה נוספת של משרד הבריאות לבדיקות קורונה – על סך של כ-119 מיליון שקל

 

 
Image by 3D Animation Production from PixabayImage by 3D Animation Production from Pixabay
 

מורן שקד
FacebookTwitter Whatsapp
22/11/2021

חברת אילקס מדיקל מתכבדת להודיע על הזמנה נוספת בסך כ-119 מיליון ₪ ממשרד הבריאות (לאחר שההסכם הוסב ממשרד הבטחון למשרד הבריאות) לאספקה של בדיקות קורונה (אשר סופקה במלואה נכון לתחילת חודש נובמבר 2021).

הזמנה זו מגיעה על רקע הודעת החברה ב-10 בספטמבר, 2020, על זכייתה במכרז של משרד הביטחון להקמת מעבדה לבדיקות קורונה. סך ההזמנות שקיבלה החברה ממשרד הביטחון/משרד הבריאות במסגרת המכרז עומד על 252 מיליון ש"ח.

יצויין, כי החל מה-3 בנובמבר 2021 ממשיכה המעבדה לספק שירותי מעבדת קורונה למשרד הבריאות מתוקף זכייתה במקום הראשון במסגרת פניה פרטנית ראשונה במכרז שפרסם משרד הבריאות.

זכיה במכרז של משרד הבריאות לביצוע בדיקות קורונה


החברה מתכבדת להודיע, כי קיבלה הודעה ממשרד הבריאות בדבר הכרזתה כספק במכרז המסגרת לרכישת שירותי מעבדות לבדיקות RT-PCR לזיהוי וירוס הקורונה (נגיף 2-SARS-CoV) שפרסם משרד הבריאות ("מכרז המסגרת").

מכרז המסגרת קבע כי ספקים שייכללו במאגר הספקים יקבלו מעת לעת פניות פרטניות ממשרד הבריאות לביצוע בדיקות RT-PCR , ויגישו הצעותיהם לפניות פרטניות אלו ויתקיים ביניהם הליך תחרותי, והזוכה בפניה הפרטנית יספק את השירותים בהתאם למפורט במפרט השירותים ובפניה הפרטנית.

החברה מתכבדת להודיע כי היא זכתה במקום הראשון במסגרת הפניה הפרטנית הראשונה שפרסם משרד הבריאות בהיקף בדיקות יומי של עד 20,000 בדיקות. תקופת ההתקשרות של פניה פרטנית זו הינה לשלושה חודשים החל מה-3 בנובמבר 2021, עם אופציה להארכה בחודשיים נוספים (סה"כ חמישה חודשים).

היקף ההתקשרות תלוי במצב והיקף התחלואה במדינה וכמות הבדיקות שתבוצענה על ידי משרד הבריאות. להיקף ההתקשרות השפעה מהותית על היקף ההכנסות של החברה בפעילות המעבדה. יצוין כי המידע האמור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד.

לגרף אילקס מדיקל לחצו כאן

90 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 62.34 מיליון באילקס מדיקל
קרנות נאמנות שמחזיקות את אילקס מדיקל. לרשימה המלאה