LEVEL II בבורסת תל אביב - הבורסה מגבירה את השקיפות ומנגישה את כלל נתוני המסחר

בהתאם לסטנדרטים המקובלים בעולם - החל מהיום ניתן לקבל את כל פקודות המסחר בספר הפקודות (Market By Order)

 

 
הבורסה בתל אביב, צילום: פאנדרהבורסה בתל אביב, צילום: פאנדר
 

כלכלני הבורסה
FacebookTwitter Whatsapp
22/11/2021

הבורסה לניירות (בורסה: ברסה) משיקה שירות הפצת מידע חדש, הכולל את מלוא המידע הקיים בספר הפקודות במסחר (Market By Order data protocol-MBO). כיום, מופצות לשוק חמש רמות המחיר הגבוהות ביותר בכל רגע נתון לכל נייר ערך. עם השקת השירות החדש, יוכלו פעילים בשוק ההון המנויים לשירות לראות את כל רמות המחיר הקיימות בשוק ואת הרכבן. שירות המידע יתווסף לאופן ההפצה הקיים היום לפי רמות מחיר.  

נתוני המסחר המופצים כיום על ידי הבורסה, כוללים את סכום הפקודות שהוגשו במהלך השלב הרציף בכל אחת מחמש רמות השערים המצויות בעדיפות הגבוהה ביותר לביצוע, הן בביקוש והן בהיצע ("חמש השכבות העליונות"). הקטנת הגודל המזערי של פקודה בשלב הרציף בשוק המניות וביטול למעשה של עמלת המינימום לעסקה, יחד עם התחזקות המסחר האוטומטי וגורמים נוספים, הובילו לכך שסכומי הפקודות המוצגים בחמש השכבות העליונות קטנו ביחס לעבר ולכן עלה הצורך מצד פעילי שוק ההון לקבל את כל ספר הפקודות.

הצגת ספר הפקודות המלא מאפשר שקיפות גבוהה יותר על כלל תהליכי המסחר המשפיעים על בניית שכבות המחיר השונות, וזאת בדומה לנעשה בבורסות המובילות בעולם. בחלק מהבורסות זהו פרוטוקול הפצת המידע היחיד, וברובן מתקיימים שני הפרוטוקולים (הצגה לפי שכבות והצגה לפי פקודות) זה לצד זה. בכך מתאימה הבורסה את עצמה לסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים.

מתן האפשרות לקבלת כל הפקודות הנכללות בספר, מחייב תמיכה בהעברת נפחי תקשורת גדולים יותר מאלה הקיימים כיום ולכן הפצת המידע בשלב זה תיעשה באמצעות התשתיות של מתחם הקולוקיישן בבניין הבורסה או באמצעות החיבור הישיר מחוות השרתים של הבורסה לחוות השרתים בלונדון. אופן הפצה זה יאפשר לגורמים המעוניינים במידע לצרוך אותו, ללא השתת עלויות תקשורת ותשתית על שאר הגורמים בשוק ההון.  

השקת שירות זה תקל על כניסת משקיעים זרים לשוק ההון, הפועלים עם מערכות מסחר בהתאם לפרוטוקולים דומים.