הוועדה המייעצת לממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, בנושא ההוצאות הישירות הגישה דוח סופי עם המלצותיה

 

 
ד״ר משה ברקת, נואם: צילום: פאנדרד״ר משה ברקת, נואם: צילום: פאנדר
 

מורן שקד
FacebookTwitter Whatsapp
24/11/2021

הועדה המייעצת לממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הוקמה על ידי רשות שוק ההון בפברואר 2020, במטרה לבחון את סוגיית ההוצאות הישירות בשל ביצוע עסקאות על ידי הגופים המוסדיים עבור לקוחותיהם. 

הרשות לומדת את הדוח ובוחנת את אימוץ ההמלצות העולות ממנו לרבות אופן יישומן, תוך שמירה על טובת ציבור העמיתים והחוסכים בישראל.
 
לקריאת הדוח לחצו כאן.