שפיר הנדסה מסכמת תשעה חודשים של עסקאות וצמיחה בהכנסות

הכנסותיה של שפיר ברבעון השלישי חצו את רף ה-1 מיליארד שקל

 

 
שי לינדנר, קרדיט: רודי אלמוגשי לינדנר, קרדיט: רודי אלמוג
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/11/2021

הכנסות שפיר ברבעון השלישי עלו בכ-11% ביחס לרבעון המקביל אשתקד ל-1.098 מיליארד שקל.

החברה השלימה את רכישת רשת הדיור המוגן 'עד 120' תמורת כ-600 מיליון שקל.

החברה סיכמה על רכישת השליטה בחברת אברות בהשקעה של 73 מיליון שקל.

החברה מרחיבה את פעילותה בתחום הנדל"ן – זכתה במכרזים להקמת פרויקטים בבאר יעקב, בית שמש ובת ים ובתחום הנדל"ן המניב -  החברה זכתה במכרז על קרקע למרכז מסחרי ברמת השרון.

החברה השלימה את הסגירה הפיננסית בפרויקט המרכזים הלוגיסטיים של משרד הביטחון והתחילה בעבודות ההקמה.

החברה נכנסת לתחום ההתפלה – שותפות שפיר ו-GES זכתה במכרז לרכישת מתקן ההתפלה באשדוד ועלתה לשלב הגמר במכרז להקמת מתקן ההתפלה בגליל המערבי.

סמנכ"ל הכספים שי לינדנר: "השקעות בהיקף כספי של כ-2 מיליארד שקל שביצענו השנה יסייעו לנו להמשיך את הצמיחה של שפיר בשנים הקרובות תוך כניסה לתחומים משיקים חדשים והרחבת כלל מגזרי הפעילות של החברה".

חברת שפיר הנדסה, הפועלת בתחומי התעשייה, התשתיות, הזכיינות והייזום למגורים, מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של שנת 2021.

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב- 2.92 מיליארד שקל. עליה של 14.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של השנה הסתכמו ב-1.098 מיליארד שקל, עלייה של כ-10.9% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל של שנת 2020. עיקר העלייה בהכנסות מיוחסת למגזר ייזום הנדל"ן למגורים (83 מיליון שקל). 

מגזר התעשייה – ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של החברה הסתכמו ב-1.29 מיליארד שקל לעומת הכנסות של 1.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2021 ההכנסות מלקוחות חיצוניים הסתכמו ב-430 מיליון שקל, ירידה של 10% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נובעת ממיעוט ימי פעילות בחודש ספטמבר השנה לאור מספר ימי החג שחלו בחודש זה. הרווח של מגזר התעשייה ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-74 מיליון שקל. 

מגזר התשתיות – ההכנסות בתשעת החודשים הראשוניים הסתכמו ב-813 מיליון שקל לעומת 589 מיליון שקל, עליה של 38%. ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכמו הכנסות מגזר התשתיות מחיצוניים ב-283 מיליון שקל, עלייה של כ-30% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מעלייה בביצוע הפרויקטים בהתאם לצבר ההזמנות. הרווח של מגזר התשתיות ברבעון השלישי הסתכם בכ-35 מיליון שקל. 

מגזר היזום והנדל"ן למגורים – הכנסות בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו ב 663 מיליון שקל לעומת 533 מיליון שקל,  עליה של 24%. ברבעון  השלישי של שנת 2021 הסתכמו הכנסות מגזר היזום והנדל"ן למגורים בכ-332 מיליון שקל, עלייה של 33% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה בהכנסות נובעת ממכירת דירות והתקדמות הביצוע בפרויקטים בחריש ובראש העין. הרווח של מגזר יזום הנדל"ן למגורים ברבעון השלישי הסתכם ב-21 מיליון שקל. 

מגזר הזכיינות – הכנסות בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו ב- 155 מיליון שקל לעומת 119 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עליה של 30%. ברבעון השלישי של 2021 הכנסות מגזר הזכיינות הסתכמו בכ-53 מיליון שקל. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מחזרת המשק לפעילות רגילה לעומת הרבעון המקביל שעדיין הושפע בחלקו מהגבלות משבר הקורונה. 

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים הסתכם ב-522 מיליון שקל לעומת 514 מיליון שקל, בתקופה המקבילה אשתקד. עליה של 1.7%. ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם בכ-161 מיליון שקל, זאת לעומת 220 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח נובעת ממיעוט ימי העבודה בחודש ספטמבר השנה. כמו כן, הירידה נובעת גם מהתייקרות מחירי האנרגיה בעולם ובשל הבעיות הנקודתיות בתפקוד נמלי הים אשר הובילו לעליית מחירי חומרי גלם ובכלל זה הצמנט. 

הרווח התפעולי של החברה מפעילות נמשכת בתשעת החודשים הראשונים הסתכם ב-391.4 מיליון שקל לעומת 382.5 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. עליה של 2.3%. ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם בכ-120 מיליון שקל, זאת לעומת 175 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נובעת מהירידה ברווחיות הגולמית.  

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בתשעת החודשים הראשונים הסתכם ב-262.1 מיליון שקל לעומת 235.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עליה של כ-11.5%. ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם הרווח ב-86.1 מיליון שקל, זאת לעומת 116.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות מסתכם בסוף ספטמבר 2021 בכ-2.33 מיליארד שקל, זאת לעומת כ-2.07 מיליארד שקל בסוף 2020.

שי לינדנר, סמנכ"ל הכספים: "בחודשים האחרונים הרחבנו משמעותית את פעילותנו בכל מגזרי הפעילות וביצענו מספר רכישות גדולות בהשקעה כוללת של כ-2 מיליארד שקל. בימים אלו אנחנו משלימים את רכישת השליטה בחברת אברות. יחד עם GES נכנסו לתחום ההתפלה באשדוד ועלינו לשלב הגמר בגליל המערבי. בתחום הנדל"ן השלמנו את רכישת השליטה ברשת 'עד 120' וזכינו במספר פרויקטים למסחר ומגורים ברמת השרון, בת ים, בית שמש ובאר יעקב. ההשקעות המשמעותיות שביצענו השנה יסייעו לנו להאיץ את הצמיחה של שפיר בשנים הקרובות תוך כניסה לתחומים משיקים חדשים והרחבת כלל מגזרי הפעילות של החברה".

לגרף שפיר הנדסה לחצו כאן

145 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 100.03 מיליון בשפיר הנדסה
קרנות נאמנות שמחזיקות את שפיר הנדסה. לרשימה המלאה