לודן מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של 2021

המנכ"ל ארנון אהרון: "הפעילות בישראל שיככה את השפעות המשבר על תוצאות הפעילות באירופה. אני מצפה כי מחצית השנה השנייה תהיה טובה לפחות כמחצית השנה הראשונה"

 

 
Image by Deedster from Pixabay Image by Deedster from Pixabay
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
25/11/2021

לודן פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2021.

ההכנסות ברבעון השלישי רשמו קיטון של כ-11.6% והסתכמו בכ-122.2 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ-138.3 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד. בחברה מסבירים כי הקיטון בהכנסות הרבעון החולף מיוחס לקיטון במחזורי הפעילות במערב אירופה.

להלן טבלה המרכזת את חלוקת ההכנסות לפי מגזרי פעילות ברבעון השלישי השנה:


הרווח הגולמי הסתכם ברבעון השלישי של 2021  הסתכם בכ-10.8 מיליון שקל או כ-8.8% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של כ-14.8 מיליון שקל או כ-10.7% מסך ההכנסות ברבעון השלישי אשתקד. הקיטון בשיעור הרווח ברבעון החולף מיוחס לקיטון בהיקף הפעילות במערב אירופה ולקיטון בשיעור הרווח בתחום ההנדסה בישראל, בעיקר בשל עיתוי מועד החגים בחודש ספטמבר וחופשות הקיץ שאפיינו רבעון זה. בתחום התוכנה והבקרה תוצאות הרבעון הושפעו מפרויקטים שביצועם החל ברבעון השלישי ולכן הוכר בגינם רווח נמוך ביחס לפרויקטים שבוצעו בחציון הראשון. עם התקדמות הפרויקטים צפוי שהרווחיות תעלה.

הרווח התפעולי אחרי הוצאות אחרות רשם ברבעון השליש השנה הסתכם בכ-5 מיליון שקל או כ-4.1% מסך ההכנסות, זאת לעומת רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות של כ-8 מיליון שקל או כ-5.8% מסך ההכנסות ברבעון השלישי של 2020. הקיטון בשיעור הרווח התפעולי מיוחס לקיטון בשיעור הרווח הגולמי בקיזוז גידול בהכנסות אחרות.

בשורה התחתונה, לודן מדווחת על רווח נקי רבעוני מפעילות נמשכת של כ-3.2 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-4.9 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד.

מנכ"ל לודן ארנון אהרון ציין עם פרסום הדוחות כי "אנחנו מסכמים את הרבעון השלישי תוך המשך פעילות חזקה בישראל וחזרה לשגרת עבודה מלאה, לצד התייצבות וסימני התאוששות ראשונים, בפעילות באירופה כפי שנצפה ודווח. למעשה, הפעילות בישראל שיככה את השפעות המשבר על תוצאות הפעילות באירופה. אני ממשיך לצפות כי המחצית השנייה השנה תהיה טובה מהמחצית הראשונה, ומאמין כי נראה שיפור במצב גם במערב אירופה.

"בהסתכלות קדימה לשנת 2022, הבאה אלינו לטובה, אנו מזהים התעוררות משמעותית בשווקים הרלוונטים למגזרי הפעילות של קבוצת לודן. בשוק התעשיה התהליכית יש צמיחה והשקעות משמעותיות בישראל ובאירופה, ואילו מגזר הטק עם פעילות משמעותית בתחום התחבורה הציבורית עשוי לצמוח במקביל להשקעות מתוכננות בתחום.

"זו הזדמנות מצוינת להודות שוב למנהלי ועובדי החברה על עבודה מאומצת ומסורה".

לגרף לודן לחצו כאן

21 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 6.13 מיליון בלודן
קרנות נאמנות שמחזיקות את לודן. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

דולפין מניות 

2.4%

400976.4

דולפין גמישה

2.34%

811989.42

פסגות יתר

2.19%

1693502.58

אי.בי.אי. יתר

1.66%

1436201.25

דולפין יתר

1.49%

107411.37

MTF מחקה ת"א צמיחה 

0.43%

126898.53

אלפי בנדק מניות ישראל

0.41%

124737.36

פסגות גמישה

0.32%

56678.82

דולפין 10/90

0.24%

510231.48

אי.בי.אי. תיק מניות ת"א 125

0.2%

48840