קופות גמל "חיסכון לכל ילד" דירוג FUNDER - תשואות עד 72%+ בשלוש שנים

בקופות הגמל "חיסכון לכל ילד" מסלולי הסיכון המוגבר בתשואות גבוהות מאוד ועומדות על פי שלוש מקופות הגמל בסיכון מועט | פי 5.5 הפער בין התשואה ל-3 שנים בין הנתון הגבוה בסיכון מוגבר, מול הנתון הנמוך בסיכון מועט

 

 
אימיג` dreamstimeאימיג` dreamstime
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
25/11/2021

בקופות בסיכון מוגבר התשואה פי-3 מבקופות בסיכון מועט

קופות הגמל "חיסכון לכל ילד", הוא אולי החיסכון הנפוץ ביותר היום. לכל בית אב יש את החיסכון הזה, ונכון לדיווחי אוקטובר מנוהל באפיק זה כ-14 מיליארד שקלים.

FUNDER-AdvizerLand מביאים עבורכם את התשואה של הגופים המנהלים מעל 100 מיליון שקלים (קישור לרשימה המלאה).

התשואה הממוצעת במסלול הסיכון המועט החודש היא 1.11%, מתחילת השנה התשואה היא 5.78% ושנה אחרונה 8.96%. ההבדל מול סיכון בינוני  הוא כאמור משמעותי, עם 2.49% החודש, 11.02% מתחילת השנה, ו-18.31% שנה אחרונה. במסלול הסיכון המוגבר התשואה הממוצעת החודש היא 4.43%, מתחיל השנה כמעט 19% ושנה אחרונה מעל 34%. 

התשואות במסלולים השונים בהחלט מכובדות, אבל ראוי שציבור החוסכים ייתן דעתו להפרש המשמעותי בין התשואות השונות במסלולים השונים. היות ומדובר באפיק השקעה לטווח בינוני-ארוך, הרי שהפער בתשואות משמעותי מאוד, במקרה הזה הזהירות פחות משתלמת. את הפער הזה רואים באופן המיטבי בתשואה ל-3 שנים. בסיכון מועט התשואה היא מעל 16%, בסיכון בינוני התשואה היא 27% ובסיכון מוגבר התשואה היא כמעט פי-3 מסיכון מועט, עם כמעט 47% בממוצע.

המובילים בתשואות

מיטב דש מובילה בתשואה החודש במסלול בסיכון מועט, וכן במסלול בסיכון מוגבר. במסלול בסיכון בינוני מובילה אנליסט החודש. 

במסלול סיכון מועט, מיטב דש מובילים גם מתחילת השנה ובשנה האחרונה. אלטשולר שחם מובילים בתשואה ל-3 שנים.

במסלול בסיכון בינוני, אנליסט מובילים בכל חתכי הזמן השונים.

במסלול בסיכון מוגבר אנליסט מובילים מתחילת השנה. בתשואה שנה אחרונה מובילים מנורה מבטחים ובתשואה ל-3 שנים מובילים אנליסט עם תשואה פנטסטית של 72.7%.

לצופים בטבלה במובייל - ניתן להזיז את הטבלה לצדדים או לסובב את הנייד לרוחב ולראות את כל הטורים

מסלול בסיכון מועט

מספר

שם

תשואה חודשית

שנה

מתחילת השנה

שלוש שנים

יתרת נכסים

סטית תקן

1

מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11385)

1.80%

11.72%

7.89%

19.52%

357.47

1.53

2

אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11365)

1.55%

10.04%

6.65%

18.22%

308.91

1.63

3

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11325)

1.54%

9.91%

6.10%

22.72%

664.08

1.75

4

אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11374)

1.32%

9.48%

6.21%

13.72%

292.67

1.64

5

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9896)

1.27%

10.69%

6.54%

18.56%

346.5

1.65

6

מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9421)

1.04%

10.36%

6.78%

15.67%

305.6

1.69

7

קל גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11343)

0.87%

5.74%

3.09%

13.59%

288.08

1.66

8

מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11321)

0.73%

7.89%

5.14%

12.66%

352.06

1.45

9

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11375)

0.63%

7.75%

5.16%

13.80%

795.8

1.22

10

הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11310)

0.33%

6.06%

4.27%

14.03%

608.04

1.32

 

 

1.11%

8.96%

5.78%

16.25%

4319.21

1.55

מסלול בסיכון בינוני

מספר

שם

תשואה חודשית

שנה

מתחילת השנה

שלוש שנים

יתרת נכסים

סטית תקן

1

אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11366)

2.95%

20.77%

12.88%

29.38%

105.56

2.79

2

מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11386)

2.72%

18%

11.06%

25.77%

166.47

2.43

3

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11326)

2.66%

14.58%

8.75%

27.79%

1,330.40

2.26

4

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11376)

2.31%

18.05%

11.06%

25.53%

310.91

2.31

5

מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11322)

2.25%

18.63%

11.10%

24.66%

104.53

2.56

6

הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11312)

2.04%

19.81%

11.28%

28.74%

108.71

2.64

 

 

2.49%

18.31%

11.02%

26.98%

2126.58

2.50

מסלול בסיכון מוגבר

מספר

שם

תשואה חודשית

שנה

מתחילת השנה

שלוש שנים

יתרת נכסים

סטית תקן

1

מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11387)

5.61%

37.68%

20.53%

48.15%

125.65

4.85

2

אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11367)

5.03%

37.20%

22.09%

72.68%

156.69

4.59

3

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11327)

4.95%

26.34%

13.74%

43.82%

3,523.47

4.49

4

מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11323)

4.69%

39.40%

20.42%

47.90%

89.82

5

5

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11377)

4.67%

39.28%

20.14%

49.38%

466.59

4.78

6

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9898)

4.22%

34.24%

19.23%

44.99%

61.28

4.1

7

הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11311)

3.76%

34.85%

18.93%

41.51%

117.97

4.42

8

מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9420)

2.47%

25.61%

16.79%

26.19%

120.84

3.28

 

 

4.43%

34.33%

18.98%

46.83%

4662.31

4.44

מסלול לפי הלכה יהודית

מספר

שם

תשואה חודשית

שנה

מתחילת השנה

שלוש שנים

יתרת נכסים

סטית תקן

1

אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה (11328)

2.60%

13.16%

7.93%

26.28%

552.71

2.18

2

מיטב דש חיסכון לילד - הלכה (11388)

2.48%

16.36%

10.25%

22.50%

212.63

2.15

3

הראל חסכון לילד - הלכה (9555)

1.83%

14.54%

9.21%

20.08%

1,530.54

1.99

 

 

2.30%

14.69%

9.13%

22.95%

2295.88

2.11