גלוברנדס - הקמת זרוע ייעודית להפצת מוצרי פארמה, איזה קרנות מחזיקות במניה?

גלוברנדס מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של 2021 ההכנסות בניכוי מסי קניה כ- 138 מיליון שקל; הרווח הנקי ברבעון כ- 17.4 מיליון שקל, ומתחילת השנה הסתכם הרווח הנקי בכ- 56 מיליון שקל

 

 
Image by Cheryl Holt from Pixabay Image by Cheryl Holt from Pixabay
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2021

החברה תחלק דיבידנד בסך 33 מיליון שקל לבעלי המניות, וזאת בהמשך לחלוקה בסך 36 מיליון שקל שבוצעה בחודש יוני.

גלוברנדס מקימה זרוע פעילות ייעודית להפצת מוצרי פארמה, ותמנה את עומרי עופר, לו ניסיון רב בהפצה ושיווק של מוצרי פארמה בישראל, לניהול פעילות זו.

גלוברנדס מייבאת ומפיצה של המותגים המובילים של החברות הבינלאומיות מהגדולות בעולם בתחום מוצרי טבק ועישון - (JTI (Japan Tobacco International ו-(BAT (British American Tobacco. בתחום הממתקים והחטיפים החברה מפיצה של מוצרי יוניליוור, דיפלומט, מארס ריגלי, ומייבאת את מוצרי SalySol ועוד.

להלן עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של 2021:

הכנסות החברה בניכוי מס קנייה הסתכמו בכ-138 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. במגזר מוצרי העישון הסתכמו ההכנסות נטו בכ-122 מיליון שקל, בהשוואה לכ-125 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ואילו במגזר הממתקים והחטיפים הסתכמו ההכנסות בכ-16.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-14.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ההכנסות ברבעון השלישי במגזר מוצרי העישון הושפעו מעיתוי חגי תשרי אשר חלו כולם בחודש ספטמבר, והביאו לקיטון מסוים בהכנסות מגזר מוצרי העישון, אשר קוזז בחלקו באמצעות גידול בנתח השוק של החברה – עפ"י נתוני סטורנקסט, נתח השוק של גלוברנדס בספטמבר 2021 הסתכם בכ-36%, וזאת לעומת נתח שוק של כ-34.7% בספטמבר 2020. 

הרווח הנקי של גלוברנדס ברבעון השלישי הסתכם בכ-17.4 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-20.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; מתחילת השנה הרוויחה גלוברנדס כ-56 מיליון שקל, וזאת לעומת רווח נקי של כ- 52.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

דיבידנד - לגלוברנדס מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה החברה תפעל החברה לחלק בכל שנה, דיבידנד לבעלי מניותיה בשיעור אשר לא יפחת מ- 75% מהרווחים הראויים לחלוקה של החברה באותה שנה, כאשר החלוקה תתבצע פעמיים בכל שנת כספיים, בהתבסס על הדוחות כספיים של הרבעון הראשון והשלישי של כל שנת כספים, והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

בהתאם למדיניות זו תחלק החברה דיבידנד בסך 33 מיליון שקל, וזאת בהמשך לחלוקה בגובה של 36 מיליון שקל שבוצעה בחודש יוני 2021. 

הקמת זרוע ייעודית להפצת מוצרי פארמה – דירקטוריון החברה החליט, במסגרת התוכנית האסטרטגית של החברה להוספת תחומי פעילות הסינרגטיים לפעילותה של החברה, על הקמת זרוע ייעודית להפצה ושיווק של מוצרי פארמה. במסגרת זו ימונה למנכ"ל הפעילות מר עומרי עופר, שכיהן בעבר בין השאר כמנכ"ל משותף בחברת כמיפל, חברת הפצת מוצרי הפארם מהמובילות בישראל.

הקמת פעילות הפצת מוצרי הפארמה מגיעה  בנוסף לדיווח החברה במהלך חודש יולי, על חתימת מזכר עקרונות לא מחייב, לרכישת 51% בחברה העוסקת עוסקת בהפצת מוצרי פארמה ללא מרשם ומוצרי צריכה נוספים.

לגרף גלוברנדס לחצו כאן

48 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 20.82 מיליון בגלוברנדס
קרנות נאמנות שמחזיקות את גלוברנדס. לרשימה המלאה