תגובת תורפז לאירוע השריפה בחברת SDA אמש

 

 
קרן חזון, קרדיט: יח״צקרן חזון, קרדיט: יח״צ
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2021

מחברת תורפז נמסר בתגובה: "בעקבות שריפה שפרצה אמש באחד משלושת מפעליה של SDA נגרם נזק כבד אך לא היו אבדות בנפש. יצוין כי לא היו פגיעות כלשהן בנפש ולהערכת החברה, השריפה לא צפויה להשפיע באופן מהותי על תוצאות הפעילות של קבוצת תורפז. החברה פועלת להעברת הייצור למפעליה האחרים וכן לרכישה מהירה של חומרי גלם בכדי למזער את הפגיעה במכירותיה ולקוחותיה בתחום הטעמים ולהמשיך בפעילות סדירה.

הציוד, המלאי והמבנים הנמצאים במפעל מבוטחים לרבות בביטוח אובדן רווחים."