המדד המשולב לחודש אוקטובר עלה ב-0.25%

העלייה שיקפה את דעיכת גל התחלואה הרביעי, אך קצב גידול המדד נמוך מהממוצע ארוך-הטווח

 

 
Image: DreamstimeImage: Dreamstime
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/11/2021

המדד המשולב למצב המשק לחודש אוקטובר 2021 עלה ב-0.25%. העלייה שיקפה את דעיכת גל התחלואה הרביעי שחל בחודשים יולי-ספטמבר ובמהלכו היו עלויות אפסיות בלבד במדד. זאת לעומת העליות המתמשכות מאז ינואר 2021 בעקבות פתיחת המשק אחרי הסגר השלישי. 

המדד הושפע החודש לטובה מעליות במדד הפדיון בשירותים (ספטמבר), יצוא השירותים (ספטמבר) ומשרות השכיר (אוגוסט). גם שיעור המשרות הפנויות באוקטובר עלה ונותר ברמת שיא, המשקפת את המשך הרצון של המעסיקים להרחיב את הפעילות בעקבות פתיחת המשק. לעומת זאת, יבוא מוצרי הצריכה (אוקטובר), יבוא התשומות לייצור (אוקטובר) ויצוא הסחורות (אוקטובר) ירדו והשפיעו שלילית על המדד. מדד הייצור התעשייתי (ספטמבר) ומדד הפדיון במסחר הקמעונאי (ספטמבר) נותרו בקירוב ללא שינוי.

העדכון מטה של נתוני המדד לחודשים יולי-אוגוסט נבע, במידה רבה, מצמיחת התוצר ברביע השלישי שהייתה חיובית, אך מתונה מההערכות המקדימות  (לוח 1). לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד המשולב וכן לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור: https://www.boi.org.il/he/Research/Pages/ind.aspx