אברות תעשיות בע"מ מדווחת על השלמת עסקת השקעה והעברת שליטה לשפיר תעשיות בע"מ

 

 
Image by Gerd Altmann from Pixabay good byeImage by Gerd Altmann from Pixabay good bye
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/11/2021

חברת אברות תעשיות בע"מ מודיעה כי הושלמה עסקת השקעה עם שפיר תעשיות בע"מ, חברה מקבוצת שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ, שבמסגרתה, בין היתר, הפכה שפיר לבעלת השליטה באברות לאחר שהעבירה להחזקתה כ-55% מהון המניות של אברות, כנגד השקעת סכום במזומן של כ-73 מיליון ש"ח.

אברות תעשיות בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה ואגרות החוב שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. אברות פועלת כיום בארבעה תחומים עיקריים: ציפוי ועטיפת צנרת פלדה לשם יצירת הגנה ובידוד מפני קורוזיה ופגעים אחרים; ייצור ושיווק צנרת פלסטיק מסוג פלדקס; ניקוי וצביעה של מוצרי מתכת; ופעילות קבלנית בתחום תשתיות מים וביוב. 

קבוצת שפיר היא מובילת שוק בענף התשתיות והחומרים לבנייה בישראל, בעלת מפעלי ייצור בפריסה ארצית ומתמחה בייזום, תכנון, הקמה, ניהול ואחזקת פרויקטים רחבי היקף בתחומי ה- BOT, ההנדסה האזרחית והמגורים בישראל.

לאור מעמדה זה של שפיר בשוק הבנייה והתשתיות בישראל, וכן לאור היותה בעל איתנות פיננסית מובהקת, מצאה הנהלת אברות שלחברת שפיר כלים מקצועיים, ניסיון עסקי ומערך קשרים אשר יש בהם כדי להעניק לאברות הן את הודאות הפיננסית הדרושה לה להמשך פעילותה השוטפת, מימוש התוכנית העסקית, ולצמיחה ולגידול אליהם מכוונים הצדדים, והן על מנת לפתוח בפניה אפשרויות נוספות למעורבות בפרויקטים נשוא תחום פעילותה ולהרחבת היקף פעילות החברה, הכנסותיה ורווחיה.

ביום חמישי הודיעה אברות כי התקיימו כל התנאים המתלים בעסקת ההשקעה, ונתקבלו כל האישורים הנדרשים להשלמת העסקה, לרבות אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך אשר יוקצו לשפיר כחלק מהעסקה, וכי העסקה הושלמה.

את חברת אברות תעשיות בע"מ ליוו עורכי הדין אילן גרזי, עליזה גביזון וגל פרציגר, ממחלקת שוק ההון במשרד פרל כהן צדק לצר ברץ.

את קבוצת שפיר ליוו עורכי הדין דוד שפירא ושי מרגלית, ממחלקת שוק ההון במשרד יגאל ארנון ושות'.