קבוצת אקרשטיין - דוחות רבעון 2021-3 - ירידה בהכנסות

ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-161.8 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 177.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

 

 
Image by monikazoran from Pixabay Image by monikazoran from Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/11/2021

הרווח התפעולי במגזר ההנדסה צמח ברבעון השלישי בכ- 71.8% והסתכם לכ- 5.8 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 3.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד הודות לביצוע פרויקטים בשיעורי רווחיות גבוהים יותר ביחס לרבעון המקביל.

הקבוצה ממשיכה באסטרטגיה להעמקת ולהרחבת פעילות מגזר ההנדסה של הקבוצה וכניסה לתחומים נוספים בעולם התשתיות לצד המשך חיזוק ועיבוי פעילות התעשייה בישראל וארה"ב וביסוס מעמדנו המוביל בייצור ואספקה של מוצרי בטון לפיתוח סביבתי, בנייה ותשתיות. 

דורון סלע, מנכ"ל החברה, מסר: "תוצאותיה של החברה ברבעון עמדו בציפיות שלנו, בין היתר על רקע מיעוט ימי העבודה בחודש ספטמבר עקב עיתוי חגי תשרי. אנו ממשיכים להתמקד בהגדלת היקפי המכירות וחיזוק היקפי הייצור בארה"ב בכדי שתוכל להוות רגל חזקה נוספת בפעילות הקבוצה. מגזר ההנדסה עדיין הושפע מעיכוב שאינו בשליטתנו בפרויקטים אך הרווחיות של המגזר ברבעון השלישי עלתה וגם קצב הירידה בהכנסות נבלם לעומת הרבעונים הקודמים השנה. אנו ממשיכים במלוא המרץ להרחבת מגזר זה ואנו עובדים על מספר פרויקטים משמעותיים ביניהם  תוכנית מגן הצפון, העברת תשתיות ממשלתיות מהמרכז לדרום והרחבת תשתיות מסילות הרכבת בישראל  ועוד. פרויקטים אלו יהוו פרי למאמצים שלנו להרחיב את מגוון המוצרים והפתרונות במגזר זה ואנו פועלים למימוש ההזדמנויות בשוק."

ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 161.8 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות בסך כ- 177.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר ממגזר ההנדסה ומגזר התעשייה, בעיקר בשל מיעוט ימי עבודה עקב עיתוי חגי תשרי ועיכוב בפרויקטים. ההכנסות ב-9 חודשים. 

הראשונים לשנת 2021 הסתכמו בכ- 468.6 מיליון ש"ח לעומת כ- 499.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. 

ההכנסות במגזר התעשייה ירדו ברבעון השלישי בכ- 6.6% והסתכמו לכ- 72.7 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 77.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע מירידה בימי העבודה עקב עיתוי חגי תשרי. ההכנסות.

במגזר התעשייה ב-9 חודשים הראשונים לשנת 2021 צמחו בכ- 4.5% והסתכמו לכ- 218.6 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 209.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.

ההכנסות במגזר הנדסה הסתכמו לכ- 62.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 72 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מגזר זה הינו פרוייקטאלי וקיימת בו תנודתיות בין הרבעונים בהתאם לקצב התקדמות ומסירת הפרויקטים. בתקופת הדוח הקיטון בהכנסות נבע מדחייה, שאינה קשורה בחברה, במועדי האספקה של מספר פרויקטים בתחום צינורות הדחיקה, מבנים מתועשים למגורים בצפון הארץ ועיכוב מתמשך באישור תקציב המדינה אשר השפיע על תחילת פרויקטים הקשורים בכך. עם זאת הרווח התפעולי עלה לכ- 5.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 3.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד בזכות פרויקטים בשיעורי רווחיות גבוהים יותר ביחס לרבעון המקביל. הקבוצה פועלת להרחבת פעילותה במגזר זה על ידי הגדלת מגוון הפתרונות והמוצרים המיוצרים על ידה, בין היתר באמצעות מתן פתרונות של אלמנטים לחוות שרתים, השתלבות בפרויקטים לאומיים כדוגמת מגן הצפון, מעורבות בהעברת תשתיות ממשלתיות מהמרכז לדרום הארץ ועוד. ההכנסות במגזר ההנדסה ב-9 חודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכמו לכ- 170.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 222.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.

ההכנסות מהפעילות בארה"ב גדלו ברבעון השלישי בכ-3.3% והסתכמו לכ- 6.2 מיליון דולר ארה"ב (19.9 מיליון ש"ח) בהשוואה לכ- 6 מיליון דולר של ארה"ב (20.6 מיליון ש"ח) ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מהפעילות בארה"ב ב-9 חודשים הראשונים לשנת 2021 צמחו בכ- 29.1% והסתכמו לכ- 18.2 מיליון דולר של ארה"ב (59.3 מיליון ש"ח) בהשוואה לכ- 14.1 מיליון דולר של ארה"ב (49 מיליון ש"ח) בתקופה המקבילה.

ה-NOI מפעילות הנדל"ן הסתכם ברבעון השלישי בכ-5.2 מיליון ש"ח לעומת כ-5.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI מפעילות נדל"ן ב-9 חודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכמו לכ- 15.4 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 14.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, גידול של כ- 5.6%.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי (בפעילות המסורתית, ללא הנדל"ן) הסתכם בכ- 41.3 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 46.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ירד ברבעון השלישי לכ-26.7% מהיקף ההכנסות לעומת כ- 27.3% ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מירידה בהיקף המכירות במגזר התעשייה וההנדסה כמפורט להלן. הרווח הגולמי ב-9 החודשים הראשונים לשנת 2021 (בפעילות המסורתית, ללא הנדל"ן) הסתכם בכ- 123.7 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 126.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ- 14.9 מיליון ש"ח, בהשוואה ל כ- 18.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נבעה מהקיטון ברווח התפעולי של מגזר התעשייה בעקבות ירידה בתפוקות עקב עיתוי חגי תשרי השנה שגרמה לירידה ברמות המלאי ועליה במחירי חו"ג. ירידה זאת קוזזה  בחלקה הודות לצמיחה ברווח התפעולי במגזר ההנדסה בזכות שיעורי רווחיות גבוהים יותר בפרויקטים בביצוע. הרווח התפעולי ב-9 החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם בכ- 39.4 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 45.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.

ה-EBITDA הסתכם ברבעון בכ-23.4 מיליון ש"ח לעומת כ-26.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה הקלה נובעת מפעילות התעשייה והפעילות בארה"ב לצד גידול ב EBITDA ביתר המגזרים. ה-EBITDA.

מהפעילות המסורתית (ללא הנדל"ן) הסתכם בכ- 19.9 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 23.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. ה-EBITDA מהפעילות המסורתית (ללא הנדל"ן) ב-9 החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 61.5 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 61.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.  

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי בכ- 10 מיליון ש"ח לעומת כ- 13.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ב-9 החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם בכ- 30.3 מיליון ש"ח לעומת כ-26.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, גידול של כ- 15.6%.

לגרף קבוצת אקרשטיין לחצו כאן

37 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 6.77 מיליון בקבוצת אקרשטיין
קרנות נאמנות שמחזיקות את קבוצת אקרשטיין. לרשימה המלאה