אנלייט דוחות רבעון 2021-3 - גידול בפעילות ובהכנסות

המשקיעים מגיבים באדישות | הוצאות חד פעמיות שרשמה החברה בשני הרבעונים האחרונים בגין רכישת Clenera גרמו לקיטון נקודתי ב-EBITDA

 

 
גלעד יעבץ, מנכ״ל אנלייט, צילום: אנלייטגלעד יעבץ, מנכ״ל אנלייט, צילום: אנלייט
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2021

IFRS: הכנסות החברה בתשעת החודשים האחרונים עלו בכ-22%, הרווח הגולמי גדל ב-24% והרווח הנקי גדל ב-159% (259% לאחר נטרול הוצאות חד"פ בגין רכישת Clenera).

ההספק המניב של החברה צפוי להגיע לכ-721 מגה וואט עד סוף השנה הנוכחית ולייצר הכנסות בקצב שנתי של כ-620 מיליון ש"ח. כמו כן החברה מדווחת על האצה בקצב פיתוח הפרויקטים בארה"ב: כ-10 פרויקטים בהספק כולל של כ-1,700 מגה וואט צפויים להתחיל הקמה בשנתיים הקרובות.

גלעד יעבץ מנכ"ל אנלייט: החברה ממשיכה להראות גידול בפעילות, בהתאם לתוכנית העסקית שהוצגה לשוק, ומעריכה שתסיים את 2021 בצד הגבוה של תחזית ההכנסות שסופקה. בשבועות הקרובים החברה צופה חיבור לרשת החשמל של מתקנים גדולים נוספים, ואלה צפויים להגדיל מהותית את ההכנסות וה Ebitda לשנת 2022. הפעילות האמריקאית מתחילה להבשיל עם היערכות לתחילת הקמה של פרויקט ראשון בהיקף 105 מגה וואט כבר ברבעון הרביעי השנה.

אנלייט מדווחת ביום שני על דוחותיה הכספיים לתשעת החודשים של 2021 ולרבעון השלישי של השנה ומציגה שיפור בפרמטרים העיקריים:  
 
גידול במדדי רווחיות Non-Gaap לעומת התקופות המקבילות ב-2020 

נתונים עיקריים בתשעת החודשים שהסתיימו בספטמבר 2021 

הכנסות החברה הסתכמו ב-309 מיליון ש"ח, גידול של כ-14% ביחס לתקופה מקבילה, ה- EBITDA הסתכם בכ- 211 מיליון ש"ח, גידול של כ-1% ביחס לתקופה מקבילה. ה-EBITDA, בנטרול הוצאה חד פעמית של 23 מיליון ש"ח בגין רכישת Clenera, הסתכם ב-234 מיליון ש"ח, גידול של כ-13% ביחס לתקופה מקבילה. ה- FFO הסתכם ב-175 מיליון ש"ח, גידול של כ-42% ביחס לתקופה מקבילה.

נתונים עיקריים לשלושה חודשים שהסתיימו בספטמבר 2021

הכנסות החברה הסתכמו ב-109 מיליון ש"ח, גידול של כ-9% ביחס לתקופה מקבילה. ה- EBITDA הסתכם בכ- 68 מיליון ש"ח, קיטון של כ-9% ביחס לתקופה מקבילה. ה-EBITDA, בנטרול הוצאה חד פעמית של 12 מיליון ש"ח בגין רכישת Clenera, הסתכם ב-80 מיליון ש"ח, גידול של כ-7% ביחס לתקופה מקבילה. ה- FFO הסתכם בכ-60 מיליון ש"ח, גידול של כ-30% ביחס לתקופה מקבילה.

גידול במדדי רווחיות חשבונאיים (IFRS) לעומת התקופות המקבילות ב-2020: 

נתונים עיקריים בתשעת החודשים שהסתיימו בספטמבר 2021 

הכנסות החברה הסתכמו ב-220 מיליון ש"ח, גידול של כ-22% ביחס לתקופה המקבילה, הרווח הגולמי הסתכם בכ-129 מיליון ש"ח, גידול של כ- 24% ביחס לתקופה המקבילה, הוצאות המימון של החברה קטנו בכ-63% ביחס לתקופה המקבילה, הרווח הנקי של החברה הסתכם ב-44 מיליון ש"ח, גידול של כ-159% ביחס לתקופה המקבילה. הרווח הנקי בנטרול הוצאה חד פעמית של 17 מיליון ש"ח (נטו ממס) בגין רכישת Clenera הסתכם ב-61 מיליון ש"ח, גידול של 259% ביחס לתקופה המקבילה.

נתונים עיקריים לשלושה חודשים שהסתיימו בספטמבר 2021

הכנסות החברה הסתכמו ב-74 מיליון ש"ח, גידול של כ-16% ביחס לתקופה המקבילה, הרווח הגולמי הסתכם בכ-39 מיליון ש"ח, גידול של כ- 8% ביחס לתקופה המקבילה, הוצאות המימון של החברה קטנו בכ-17% ביחס לתקופה המקבילה, הרווח הנקי של החברה הסתכם ב-2 מיליון ש"ח, קיטון של כ-78% ביחס לתקופה המקבילה. הרווח הנקי בנטרול הוצאה חד פעמית של 9 מיליון ש"ח (נטו ממס) בגין רכישת Clenera הסתכם ב-11 מיליון ש"ח, גידול של 22% ביחס לתקופה המקבילה.

איתנותה הפיננסית של החברה מאפשרת את המשך צמיחתה 

יתרות המזומן ותיק הני"ע של החברה עומדות על כ-1.04 מיליארד שקל וההון העצמי של החברה עומד על כ-2.49 מיליארד ש"ח, עלייה של כ- 28% מהתקופה המקבילה אשתקד. 

אירועים מרכזיים ברבעון השלישי ועד מועד פרסום הדוחות

מהקמה להנבה – 721 מגה וואט מחוברים עד סוף שנת 2021, יניבו הכנסות בקצב שנתי של 620 מלש"ח

פרויקט Selac בקוסובו השלים את חיבורו לרשת החשמל של 18 מתוך 27 הטורבינות וצפוי להשלים את ההפעלה המסחרית עד סוף שנת 2021.

פרויקט עמק הבכא ברמת הגולן החל תהליך חשמול וחיבורו לרשת החשמל צפוי להיות מושלם עד סוף שנת 2021.

הפעלה מסחרית הדרגתית במערך סולארי צף ברמת הגולן, ההפעלה המסחרית המלאה צפויה עד סוף שנת 2021.

רבעון ראשון 2022: הספק מניב בהיקף 721 מגה וואט, קצב הכנסות שנתי של 620 מיליון ש"ח וקצב EBITDA שנתי של 510 מיליון ש"ח.

האצה בקצב פיתוח הפרויקטים בארה"ב:

3 פרויקטים ראשונים בהספק מצטבר של 321 מגה וואט בשלים להקמה.

פרויקט Apex Solar השיג את מלוא האישורים לתחילת ההקמה וצפוי להגיע להפעלה מסחרית כבר ברבעון רביעי 2022.

פרויקט Coggon בהספק 120 מגה וואט ופרויקט Babacomari North בהספק 96 מגה וואט צפויים להתחיל הקמה ברבעון הראשון של שנת 2022.

שלושת הפרויקטים הראשונים בארה"ב צפויים לייצר הכנסות של 28-31 מיליון דולר בשנה ממוצעת.

7 פרויקטים נוספים בהספק מצטבר של כ-1,400 מגה וואט נוספים צפויים להתחיל הקמה ב-24 החודשים הקרובים.

מתוכם, כ-1,360 מגה וואט עם הסכמי PPA חתומים לתקופה של 20-25 שנה.

הסכמים לגידור מחירי החשמל בספרד ושבדיה:

הסכם לגידור 50% מתפוקות החשמל בפרויקט Gecama בספרד למשך 5 רבעונים החל מאוקטובר 2022.

המחיר המגודר, 75.5 אירו למגה וואט שעה, גבוה משמעותית מהתחזיות ששימשו את החברה וצפוי להניב רווח עודף של 15.5 מיליון אירו בתקופת הגידור על החלק המגודר בלבד.

הסכם לגידור 31% מתפוקות החשמל בפרויקט Picasso בשבדיה למשך 5 רבעונים החל מאוקטובר 2021.

המחיר המגודר, 63 אירו למגה וואט שעה, גבוה משמעותית מהתחזיות ששימשו את החברה וצפוי להניב רווח עודף של 4 מיליון אירו בתקופת הגידור על החלק המגודר בלבד.
זכיה במרכז דו שימוש של רשות החשמל בהספק של 40 מגה וואט:

המתקנים צפויים להגיע להפעלה מסחרית בשנת 2023 ולייצר הכנסות שנתיות של 11-13 מיליון ש"ח בממוצע.

סטטוס פורטפוליו החברה

פורטפוליו בהספק של כ-17 ג'יגה וואט ו- 12.2 ג'יגה וואט אגירה 

מתקנים מניבים בהספק של 498 מגה וואט, גידול של 29% לעומת תקופה מקבילה אשתקד, פורטפוליו בשל (מניב, בהקמה ולקראת הקמה) בהספק של כ-2.3 ג'יגה וואט וכ-0.5 גיגה וואט שעה של אגירה, גידול של 28% לעומת תקופה מקבילה אשתקד ופורטפוליו בפיתוח מתקדם ובפיתוח בהספק של כ-14.7 ג'יגה וואט וכ- 11.7 ג'יגה וואט אגירה.

פרויקטים בהקמה ולקראת הקמה צפויים להגדיל את הכנסות החברה בכ-880 מיליון ש"ח בשנה

12 פרויקטים (ב-5 מדינות) בהספק של 1,831, אשר צפויים להתחיל הפעלה מסחרית עד סוף שנת 2023, צפויים להגדיל את הכנסות החברה בכ-880 מיליון ש"ח. החברה צפויה כי עד שנת 2023 הפורטפוליו הבשל ייצר לחברה קצב הכנסות שנתי של 1.3 מיליארד ש"ח.

עדכוני ESG

אחריות תאגידית הינה בליבת העסקים של אנלייט והחברה שואפת לייצר ערך ארוך טווח לכל בעלי העניין ולייצר אימפקט חיובי משמעותי.

החברה חסכה בתשעת החודשים הראשונים של 2021 כ-176 אלף טון של פליטות CO2, שווה ערך להורדת 50 אלף מכוניות מהכביש.

החברה ממשיכה בפעילות חברתית משמעותית ובשנת 2021 60 מעובדי החברה התנדבו בהיקף כולל של 372 שעות, בין היתר על ידי השתתפות במרוץ עמותת "אתגרים" הפועלת לשילוב אנשים עם מוגבלויות באמצעות ספורט ומתן הרצאות בפני תלמידי תיכון "דרכא" בקריית מלאכי בנושא מודעות למשבר האקלים.

לגרף אנלייט אנרגיה לחצו כאן

331 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 640.35 מיליון באנלייט אנרגיה
קרנות נאמנות שמחזיקות את אנלייט אנרגיה. לרשימה המלאה