תיגבור - עולה כמעט 3% - איזה קרן מחזיקה במניה באחזקה משמעותית?

ההכנסות ברבעון השלישי צמחו בכ-11.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד לכ-256.6 מיליון ש"ח

 

 
אורית בנבנישתי, מנכ״לית תגבור, צלם: מורג ביטןאורית בנבנישתי, מנכ״לית תגבור, צלם: מורג ביטן
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2021

הרווח הגולמי צמח ברבעון בכ-10.6% לעומת אשתקד לכ-17.6 מיליון ש"ח.

הרווח התפעולי גדל ברבעון בכ- 44.6% והסתכם בכ-7.6 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה גדל בכ-7.9% והסתכם לכ- 6.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 5.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

אורית בנבנישתי, מנכ"ל החברה, מסרה: "אנו מסכמים רבעון נוסף של צמיחה בכל הפעילויות ושיפור ברווחיות וזאת על אף עיתוי חגי תשרי בחודש ספטמבר. לאחרונה זכינו במספר מכרזים ברשף אבטחה ורווחה וסיעוד בתחום קהילות תומכות אשר יתמכו בהמשך צמיחת החברה. במהלך הרבעון השלמנו עסקה חשובה וסינרגטית בתחום הנגישות עם רכישת פעילות מהלב אשר צפויה לתרום לתוצאות החברה בשנים הבאות. אנו פועלים במספר ערוצים במקביל להמשך קידומה של החברה ומאמינים ביכולתנו לשמור על המגמה החיובית בפעילות."

תיגבור, חברה ארצית לשירותי כח אדם וסיעוד ושירותי שמירה ואבטחה, פרסמה היום את תוצאות פעילותה לרבעון השלישי לשנת 2021. 

הכנסות הרבעון השלישי לשנת 2021 צמחו בכ-11.7% והסתכמו בכ-256.6 מיליון ש"ח לעומת כ-229.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מעלייה במחזור הפעילות בכל המגזרים עקב הדרישה הגבוהה לעובדים וחזרת המשק לפעילות מלאה בנוסף לפרויקטים בתחום הקורונה בהשוואה לסגרים שהיו לסירוגין בתקופה המקבילה אשתקד. פעילות המוסד הגריאטרי שהושכר לצד ג' בסוף הרבעון הפך לנדל"ן להשקעה.

הכנסות מגזר כ"א וסיעוד צמחו ברבעון בכ-10.8% והסתכמו בכ-185.3 מיליון ש"ח לעומת כ-167.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות מגזר האבטחה צמחו בכ-14.84% והסתכמו בכ- 58.8 מיליון ש"ח לעומת כ-51.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המוסד הגריאטרי אשר הושכר לצד ג' בסוף הרבעון השני החל להניב ברבעון זה כ- 0.6 מיליון ש"ח.

הרווח הגולמי צמח ברבעון בכ-10.6% והסתכם בכ-17.6 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-15.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמית כ-6.9% בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי גדל ברבעון בכ- 44.6% והסתכם בכ-7.6 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-5.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מצמיחה בהכנסות בכל הפעילויות המתבססות על מערכות התפעול הקיימות בחברה ופרויקטים בתחום הקורונה. בנוסף בעקבות השכרת המוסד הגריאטרי למפעיל חיצוני, הפעילות עברה לרווח.

הרווח הנקי ברבעון גדל בכ-7.9% והסתכם בכ-6.3 מיליון ש"ח בהשוואה ל כ-5.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח נובע מהגידול בהיקף פעילות החברה ובשיעורי הרווחיות. 

ההון העצמי נכון ליום 30.09.2021 הסתכם בכ-122.7 מיליון ש"ח לעומת כ-100 מיליון ש"ח ביום 31.12.2020. ההון העצמי של החברה גדל בעקבות הרווח לתקופה בקיזוז חלוקת דיבידנד בסך 8.7 מיליון ש"ח. 

במהלך הרבעון השלימה החברה עסקה משמעותית בתחום הנגישות עם רכישת פעילותן העסקית של חברת מהלב מרכז -ישראלי לנגישות בתקשורת בע"מ ושל חברת סטפ היר בע"מ. החברה רכשה את פעילותן העסקית בתחום הנגישות ואספקת אביזרי עזר ללקויי שמיעה, לרבות מוצרים להנגשה וסיוע בהכוונת קהל בישראל וכן ייעוץ בתחום הנגישות. תמורת העסקה שילמה החברה כ-20.5 מיליון ש"ח למוכרות בתוספת שווי המלאי שיירכש ובנוסף לתשלום תלוי ביצועים בסך של עד - 10.5 מיליון ש"ח.

לגרף תיגבור לחצו כאן

11 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 6.64 מיליון בתיגבור
קרנות נאמנות שמחזיקות את תיגבור.

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

פסגות יתר

3.1%

2403414.18

מיטב מניות צמיחה

1.2%

725239.59

מיטב סקיי מניות 

1.15%

1126593.39

דולפין יתר

0.46%

33259.3

פסגות פרימיום

0.43%

1736696.01

פרופאונד 20/80

0.41%

107438.75

מיטב סקיי השקעות

0.2%

188830.61

פרופאונד 10/90

0.2%

249220.53

MTF מחקה ת"א צמיחה 

0.13%

39574.83

פרופאונד גמישה 

0.09%

28924.38

הראל מחקה ת"א All-Share

0.02%

822.14