ישראל מול כל העולם? מה מומלץ על ידי בית ההשקעות אינטראקטיב ישראל ל-2022?

הבחירות, הצמיחה, התמחור האטרקטיבי - מעלים את הפוטנציאל של השוק המקומי | איזה סקטורים מומלצים בעולם?

 

 
Image by Gerd Altmann from Pixabay good byeImage by Gerd Altmann from Pixabay good bye
 

מיכאל לוי, אינטראקטיב ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/12/2021

שוק המניות המקומי

להערכתנו למרות שעלה לא מעט השנה, שוק המניות הישראלי עדין אטרקטיבי יותר ממרבית שווקי העולם. העברת התקציב וסיום סבבי הבחירות נותנים שקט למשקיעים וזאת בנוסף לחיסון הבוסטר שניתן בישראל אשר הביאו לסיומו של הגל הרביעי לעומת מדינות אחרות בעולם שנאבקות אל מול גל קורונה הולך ומתגבר.

בנוסף תחזיות הצמיחה שלנו צופות צמיחה שצפויה להיות גבוה יותר מזו של ארה"ב בשנת 2022 אשר עשויה להוביל גם לשיפור בדירוג האשראי בשנה הבאה.

גם בהיבט סיכון הריבית, להערכתנו נראה העלאת ריבית בארץ רק אחרי ארה"ב בעיקר בגלל השקל החזק אך גם לאור האינפלציה הצפויה להתמתן. 

לאור כל הנתונים הנ"ל אנו סבורים כי שוק המניות הישראלי יניב תשואות עודפות אל מול השווקים בחו"ל ועל כן אנו ממליצים לתת לו משקל יתר בתיקים.

הסקטורים המומלצים על ידנו:

סקטור הנדל"ן

סקטור הנדלן הינו אחד הסקטורים שנפגעו חזק ממשבר הקורנה והוא מבין הבולטים השנה עם ביצועים חזקים. אנו סבורים כי בשנת 2022 ימשיכו החברות לצמוח ולהנות מביקוש גבוה אך לא באותו קצב של 2021. בין הגורמים שעשויים לתמוך בסקטור הוא קצב התחלות הבניה הנמוך אשר לא עולה על הביקוש לדירות וכן צפי להשקת תכנית חלופית לתכנית המחיר למשתכן.

מבין החברות בסקטור ניתן למנות כמעניינות להערכתנו לקראת 2022 את להב, גזית גלוב, אלוני חץ ופרשקובסקי.

סקטור האנרגיה הירוקה

להערכתנו הסקטור יושפע לחיוב מהמשך ההתאוששות הגלובלית והדרישה הגוברת למקורות אנרגיה מתחדשת, כחלק מההתמודדות עם שינויי האקלים הגלובליים.

יש לציין כי מניות הסקטור הציגו השנה ביצועי חסר אל מול המדדים המובילים שנבע עקב מהלך שביצעו המניות בשנתיים האחרונות שהוביל למימוש על ידי המשקיעים, יחד עם זאת נוצרו הזדמנויות בחברות רבות מהתחום עקב ביצועי החסר.

ההתאוששות בשווקים ממשבר הקורונה, הביאה לגידול חד בביקושים לגז טבעי ונפט, בזמן שההיצע נשאר דל. אלה, הביאו לעלייה חדה במחירי הגז הטבעי והנפט, וכפועל יוצא לקפיצה במחירי האנרגיה בעולם מה שאנו צופים שימשך אל תוך 2022, וימשיך ויתמוך בחלופה לאנרגיה המסורתית - האנרגיה המתחדשת.

בנוסף אנו מעריכים כי נתחיל השנה לראות מגמה מתעצמת של תמיכה ממשלתית בתבוא לידי ביטוי בתקנות, רגולציה, הקלות ותקציבים לסקטור האנרגיה הירוקה בשוק המקומי. 

בשורה התחתונה ההמלצה לשנה הקרובה לגבי סקטור האנרגיה המתחדשת היא להישאר סלקטיביים, ישנן חברות ששווין ירד באופן דרמטי בתקופה האחרונה כך שברמות המחירים הנוכחיות הופכות לאטרקטיביות. כמו כן, אנו ממליצים לתת עדיפות לחברות יציבות עם יכולות מוכחות למימוש פרויקטים בהיקפים מהותיים.

מבין חברות הסקטור אנו מסמנים את אנרג'יקס, דוראל, אנלייט, אלומיי קפיטל וג'נריישן.

סקטור התקשורת

בתחום התקשורת עיקר המיקוד יהיה סביב פרישת תשתיות הסיבים. בשלב זה נראה, כי בזק ופרטנר צפויות להוביל את התחום בעתיד הקרוב, כאשר עדיין קיים סימן שאלה בנוגע להאצת קצב. 

כאמור, פרטנר הודיעה לאחרונה כי בכוונתה להקדים פריסת תשתית הסיבים עם יעד ההגעה לכיסוי של מיליון משקי בית עד לסוף 2022 , ובזק הצהירה על כוונותיה להרחיב את הפרישה גם לאזורים עם בניה נמוכה וצמודי קרקע.

מגזר הסלולר, שבמהלך השנים האחרונות היה המשקולת על חברות התקשורת לפתע מסתמן כחבל ההצלה שלהן. תהליך היציאה מהמשבר שחווה הענף לא יהיה מהיר, אך היתרון המשמעותי בשנים הקרובות הוא שהחברות יוצאות לדרך כשהן רזות יותר ויעילות יותר. במקביל להתמתנות התחרות מתגבשות קבוצות שליטה חדשות בחברות התקשורת שמביאות איתן תקווה להתנהלות רציונאלית יותר שצפויה לתמוך בעליית מחירים בטווח הארוך. 

אנו סבורים כי לקראת 2022 , התמחורים של חברות התקשורת ובוודאי אלו שמוטות יותר למגזר הסלולרי מהווים נכון למועד כתיבת שורות אלו הזדמנות להיחשף לסקטור חבוט שנמצא בתחילתו של תהליך התאוששות.

שנת 2022 עשויה, להערכתנו, להיות שנה טובה עבור סקטור התקשורת, הן כתוצאה משינוי מדיניות הרגולטורית מרגולציית מחיר לרגולציה מעודדת השקעות . כמו כן, אנו בדעה, כי שינוי הבעלות בפרטנר והעברת השליטה באקספון לקרן כלירמרק, עשויים לתמוך במגמה זו ולהוביל לשיפור בסביבה העסקית הן בתחום הסלולר, והן בתחום הקווי. 

להערכתנו, המעבר לתשתית הסיבים והמשך פרשת תשתית דור 5 בסלולר, מהווים מנועי צמיחה לחברות הסקטור בשנים הקרובות.

להערכתנו שנת 2022 צפויה להיות השנה בה בזק תפגין את הכח ההנדסי והשיווקי שלה וזאת אחרי שנה בה הציגה התייעלות מרשימה למדי. אין זה אומר שצמיחת המגזר אצל המתחרות צפויה להיבלם, אבל בהכרח ניתן להניח שבאזורי הביקוש התחרות תגבר. 

בזק הודיעה לאחרונה כי היא עשויה לחזור לחלק דיבידנדים בעתיד הקרוב, כאשר החברה צפויה לדון במדיניות הדיבידנד במהלך 2022.

בחברת פרטנר אנו מעריכים שנמשיך לראות שיפור בסביבה העסקית בסלולר לצד המשך מגמת הרציונליזציה, אשר יתמכו בתוצאות פרטנר בתחום. המשך ההתרחבות בתחום הסיבים לצד שימת

דגש רב יותר על רווחיות התחום הקווי צפויים לבוא לידי ביטוי בשיפור תוצאות הסגמנט, כאשר הגעה ליעד הכיסוי של תשתית הסיבים תאפשר לחברה להוריד בצורה ניכרת את היקף ההשקעות, דבר שיוביל לשיפור בתזרים. כמו כן, אנו מעריכים כי העברת השליטה בפרטנר מגלמת בתוכה פוטנציאל להצפת ערך בחברה.

שוק אגרות החוב המקומי

השפעת התחלואה והרעה במצב הבריאותי שתפגע במצב הכלכלי הוא המשתנה הבלתי תלוי המהווה סיכון לכל תחזית לשנת 2022, זאת לאחר שהשיפור המהיר בפעילות הכלכלית בשנה הנוכחית נבע מאפקטיביות החיסונים שהביאו לשיפור במצב הבריאותי והריבית האפסית.

הסיכוי לשינוי המדיניות המוניטרית באירופה נמוך לעומת הסיכוי הגבוה לשינוי המדיניות בארה"ב. על פי מסקנת הפד, האינפלציה לא זמנית ועל כן יצטרך להפרד ממדיניות המוניטארית המרחיבה ולעלות בנוסף לצמצום הרכישות באג"ח את הריבית על מנת לרסן  את סביבת האינפלציה. למדיניות המוניטארית של הפד צפויה להיות  השפעה על האינפלציה וכפועל יוצא על העלאת ריבית בארץ.

להערכתנו אין צפי להעלאת ריבית בארץ במחצית הראשונה של 2022. צפיות האינפלציה הגלומות ונמצאות מעל 2.5%  בחלק בינוני ארוך של העקום גבוהות מידי על פי הערכתינו. לכן אנחנו נותנים עדיפות לאפיק השקלי על פני האפיק הצמוד. 

המלצות מרכזיות:

באג"ח הממשלתי הלא צמוד בחלק הארוך של העקום הסיכון מול הסכוי גבוה מידי ולכן בטווח הקצר אנו ממליצים לקצר את המח"מ ולהתמקד במח"מ הבינוני. ניהול המח"מ והמשקל בין האפיק השקלי לצמוד בשנת 2022 צריך להיות דינמי בהתאם להתפתחויות ולעלייה והירידה בציפיות האינפלציה בהתאם להתפתחויות במצב הבראותי. באפיק האג"ח הקונצרני  אנו ממליצים להתמקד בדירוג A  במח"מ בינוני באפיק השקלי ומח"מ בינוני-ארוך בצמוד.

מאקרו

להערכתנו המשך ההתאוששות של הכלכלה העולמית ממגפת הקורונה, רמת הנזילות הגבוהה בשווקים וסביבת הריבית הנמוכה עשויים להוביל להמשך העליות בשווקים.

לתפיסתנו מבחינת הריבית הצפי הוא להעלאה אחת של 0.25% ברבעון השלישי של השנה ומבחינת האינפלציה אנו מניחים כי האינפלציה תתמתן לרמות של 1.4-1.5% בשנת 2022.

הגירעון להערכותינו ישתפר במהלך שנת 2022 ויהיה בין 3%-4% וזאת לאור הצפי כי היציאה מקורונה יתרום לשיפור בנתוני הצמיחה ולגידול בהכנסות המדינה ממיסים .

שער חליפין- לראייתנו התחזקות השקל אל מול הדולר תמשך אל תוך שנת 2022 לשער של  כ3.05 הגורמים הבסיסיים ובראשם העודף בחשבון השוטף והשקעות ישירות נטו צפויים להמשיך ולתמוך בשקל, מה שעשוי למתן את התחזקות השקל במהלך שנת 2022 זה עליית ריבית ארה"ב עוד הרבה לפני תחילת תהליך העלאת ריבית בישראל.

שוק המניות בארה"ב 

להלן רשימת הסקטורים שאנו רואים כמומלצים לשנת 2022:

פיננסים

לתפיסתנו תשואת אג"ח ארה"ב לעשר שנים לא תישאר ברמתה הנוכחית בסוף שנת 2022 והעלייה בתשואות האג"חים תוביל לשיפור ביצועי מניות הפיננסים בשנה הבאה ועל כן אנו ממליצים להגדיל חשיפה לסקטור.

מבין מניות הבנקים להערכתנו מניית גולדמן סאקס הינה המעניינת ביותר בעיקר בשל אלוקציית ההון שלו, חשיפה נמוכה יחסית להלוואות, חשיפה לשיעורי הריבית נמוכה ומספר רב של יוזמות שהוא מייצר לעצמו.

טכנולוגיה

להערכתנו הסקטור ימשיך להיות אחד הסקטורים המובילים גם בשנת 2022 אך הוא מצריך השקעה סלקטיבית. 

אנו ממליצים על השקעה בחברות טכנולוגיה עם יציבות וצמיחה עקבית בניגוד לצמיחה ספקולטיבית יותר של מניות ללא היסטוריה של רווחים קבועים.

בין החברות המומלצות מהתחום ניתן למנות את Nvidia שכן לאחר ביצועים חסרי תקדים במהלך שנת 2021 ניתן להסיק כי גם במהלך 2022 פעילות הגיימינג והפתרונות לחוות השרתים ימשיכו להוביל את השוק. כל זאת תוך הסתכלות על הקלות בבעיות שרשראות האספקה שרק יטיבו עם החברה והנוף שבו פועלת, וכן את חברת סיילפורס, שהיקפי הפעילות, יתרון של מערך העלויות והפתרונות של החברה ממקמים את התוכנה האחרות בענף ניהול הלקוחות היטב ביחס לכל ספקיות CRM אחרות. לכך יש להוסיף את פעילות הענן שבו החברה פועלת ומצליחה להגדיל את נתח השוק שלה אשר צפויה להתרחב עוד יותר בשנת 2022.

סייבר

שוק הסייבר מוערך בכ-135 מיליארד דולר בשנה, מדובר בסדר גודל של 4% בלבד מסה"כ הוצאות IT בארגונים.

כאמור- כ-4% מסה"כ הוצאות ה IT  משוייך לסייבר, אך ההוצאות המשויכות לאבטחת המידע בענן מהוות כ- 1% בלבד ביחס להוצאות הIT

בשנים 2019-2024 ההוצאות על סייבר צפויות לגדול בקצב שנתי של 7%, בתחום ה- Cloud Securityצפי הצמיחה הוא של כ-33%

בעוד שבשנת 2020 אירגונים צימצמו הוצאות על פעילות IT וסגרו פרויקטים חדשים, הוצאות הסייבר רשמו גידול עקב העלייה בחשיבות של פעילות זו (עלייה במתקפות סייבר וכו')

עונת הדוחות – מרבית החברות ה"סייבר ענן" המשיכו להכות את התחזיות - לדוגמא Crowdstrike, Zscaler, Okta PANW בנוסף חלק מהחברות צפויות לעבור בשנה הקרובה לרווחיות תפעולית ותזרים מזומנים חיובי, כפועל יוצא להיקף הכנסות גבוה מספיק.

חברות מומלצות בתחום: CYBERARK ,VERONIS ,COGNITE ,ATEN10

תשתיות

מדינות רבות ברחבי העולם החליטו כי אסטרטגיית ההתאוששות והצמיחה הטובה ביותר ממגיפת הקורונה חייבת להתחיל מהשקעה והתאוששות בתחום התשתיות הגלובלי. הסנאט האמריקאי אישר לאחרונה תכנית רחבת היקף בתשתיות בארה"ב בסך של כ- טריליון דולר, ולהערכותינו העברת התקציב הנ"ל יספק דחיפה למניות ומספקות שירותי תשתיות באמצעות הנדסה, תכנון, תחזוקה ובנייה של פרוייקטי תשתיות.

להערכתנו בשנת 2022 יש להימנע מחשיפה לחברות שחשופות למלחמת הסחר בין ארה"ב לסין שצפויה להחריף, וכמו-כן אנו מעריכים כי סקטור השבבים שעשה מהלך חד השנה מתוחמר במלואו ויש לצמצם חשיפה אליו ולהיות סלקטיביים בבחירת החברות בתחום הנ"ל.