קרנות השתלמות תשואות בכל המסלולים - מור מנצחים בכללי - תוצאות שליליות במניות לרוב הגופים

קרנות השתלמות כללי, מניות, אג"ח: אנליסט מנצחים במסלול המניות | תוצאות שליליות לרוב הגופים במניות

 

 
אורי קרן, מור גמל, צילום: עמי ארליך פאנדראורי קרן, מור גמל, צילום: עמי ארליך פאנדר
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/12/2021

גם החודש, תחזית FUNDER-ADVIZERLAND לתשואות קרנות ההשתלמות במסלול הכללי היתה מדויקת. להזכיר כי התחזית מתעדכנת בהתאם לנתונים שמגיעים למערכת, כך שהתחזית המעודכנת שבאתר אכן התקרבה לנתונים בפועל. צפינו את סדר קרנות ההשתלמות ובמרבית המקרים התשואה הגיעה עד כדי דיוק של 0.02% בתשואות של מרבית הגופים.

תחזית FUNDER לתשואות בקרנות ההשתלמות מסלול כללי

קרן השתלמות כללית של

תחזית FUNDER AdvizerLand

תחזית נובמבר

מור

תחזית FUNDER

0.43%

אנליסט

תחזית FUNDER

0.31%

הראל

תחזית FUNDER

0.30%

מיטב דש

תחזית FUNDER

0.23%

ילין לפידות

תחזית FUNDER

0.20%

מנורה מבטחים

תחזית FUNDER

0.15%

מגדל

תחזית FUNDER

0.10%

אלטשולר שחם

תחזית FUNDER

0.03%

כלל

תחזית FUNDER

0.00%

אקסלנס

תחזית FUNDER

0.00%

ממוצע זמני

תחזית FUNDER

0.18%


חודש נובמבר חודש שהסתיים בתשואות מעורבות, כאשר מרבית הגופים במסלול הכללי, בתשואה חיובית, אבל במניות מרבית הגופים בתשואה שלילית. כל הגופים בקרנות האגח בתשואה חיובית.

תשואות מסלול כללי – מור עם 0.42%
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 0.17% לעומת 2.42% בחודש שעבר. טווח התשואה נע בין 0.01%- ל-0.42%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 12.17%, בשנה האחרונה – 14.4%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 27.48% ו-42.15% בהתאמה.

מור המנצחים החודש עם 0.42%. אנליסט מקום שני עם 0.31%.

מיטב דש מובילים מתחילת השנה עם 13.6% (0.23% החודש), ומובילים גם בתשואה ל-12 חודשים (16.05) וכן בתשואה ל-3 שנים עם 30.52%. אלטשולר שחם עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 45.21% (0.01% החודש).

תשואות מסלול מניות – מור עברו להובלה בשנה האחרונה
במסלול המניות, שבו נמצאות קרנות ההשתלמות בסיכון מוגבר, חשים את הסיכון, עם תשואה שלילית במרבית הגופים. תשואה ממוצעת החודש של 0.31%- לעומת 5.3% בחודש שעבר. טווח התשואה החודש נע בין 1.1%- ל-0.68%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 19.45%, התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 24.59%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים 48.5% ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 76.86%.

אנליסט מנצחים החודש במסלול המניות עם תשואה של 0.68%, במקום השני נמצאים מור עם 0.44%, אלה הגופים היחידים בתשואה חיובית החודש. 
ילין לפידות מובילים מתחילת השנה עם 22.30% (0.15%- החודש). מור עברו להובלה בתשואה ל-12 חודשים עם 27.86%. אנליסט מובילים בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים ובפער משמעותי מהמקום השני עם 70.20% ו-99.16% בהתאמה.

תשואות מסלול אג"ח – מיטב דש מקום ראשון
במסלול האג"ח, המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, כל הגופים בתשואה חיובית. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.52% לעומת 0.42% בחודש שעבר. טווח התשואה נע בין 0.14% ל-0.96%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 4.54%. תשואה ממוצעת ל-12 חודשים היא 4.94%. תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 13.91%, ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 18.74%.

הראל מנצחים החודש במסלול האג"ח עם תשואה של 0.96%. במקום השני נמצאים מגדל עם 0.61%. מיטב דש מובילים בתשואה מתחילת השנה, ול-12 חודשים עם 6.12% ו-6.62% בהתאמה. מיטב דש השיאו החודש 0.57%.
בתשואה ל-3 ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 16.95% ו-22.15% בהתאמה. אלטשולר שחם השיאו החודש 0.32%.


קרנות השתלמות מסלול כללי

שם קופה

תשואה בנובמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מור השתלמות כללי

0.42%

12.45%

14.94%

---

---

      5,967

12535

אנליסט השתלמות כללי

0.31%

13.55%

15.17%

19.67%

43.28%

      4,116

962

הראל השתלמות כללי

0.28%

12.16%

14.16%

26.26%

39.34%

      9,356

154

מיטב דש השתלמות כללי

0.23%

13.60%

16.05%

30.52%

43.96%

     10,562

880

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

0.19%

12.60%

14.45%

29.96%

41.18%

     16,351

1162

מנורה מבטחים השתלמות כללי

0.13%

11.60%

13.65%

24.48%

37.40%

      8,523

828

מגדל השתלמות כללי

0.08%

12.40%

14.46%

27.48%

40.25%

     13,121

579

כלל השתלמות כללי

0.01%

12.55%

15.47%

30.38%

44.42%

     12,885

456

אלטשולר שחם השתלמות כללי

0.01%

9.01%

11.05%

28.98%

45.21%

     68,917

1093

הפניקס השתלמות כללי

-0.01%

11.74%

14.61%

29.62%

44.32%

     11,000

964

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

0.17%

12.17%

14.40%

27.48%

42.15%

 

 

קרנות השתלמות מסלול מניות

שם קופה

תשואה בנובמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אנליסט השתלמות מניות

0.68%

21.52%

25.37%

70.20%

99.16%

      2,033

963

מור השתלמות מניות

0.44%

21.69%

27.86%

---

---

      2,621

12536

ילין לפידות השתלמות מניות

-0.15%

22.30%

26.76%

53.96%

81.16%

      3,034

8563

הראל השתלמות מסלול מניות

-0.22%

19.97%

25.08%

44.23%

69.00%

         819

763

מיטב דש השתלמות מניות

-0.23%

19.64%

25.29%

46.92%

73.14%

      1,051

883

אלטשולר שחם השתלמות מניות

-0.41%

13.00%

16.91%

41.74%

76.84%

      9,246

1377

הפניקס השתלמות מניות

-0.55%

20.70%

26.97%

47.62%

78.91%

      1,146

968

מגדל השתלמות מניות

-0.76%

18.88%

22.95%

44.98%

70.92%

         520

869

מנורה מבטחים השתלמות מניות

-0.79%

19.26%

24.63%

42.08%

68.78%

         329

1256

כלל השתלמות מניות

-1.10%

17.55%

24.06%

44.77%

73.87%

         794

1350

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-0.31%

19.45%

24.59%

48.50%

76.86%

 

 

קרנות השתלמות מסלול אג"ח

שם קופה

תשואה בנובמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

0.96%

3.80%

4.11%

12.10%

16.51%

         141

1485

מגדל השתלמות אג"ח

0.61%

4.80%

5.44%

14.35%

19.31%

         217

199

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

0.57%

6.12%

6.62%

15.48%

20.48%

         489

1240

אנליסט השתלמות אג"ח

0.32%

4.56%

4.82%

10.65%

15.25%

           87

972

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

0.14%

3.42%

3.71%

16.95%

22.15%

      1,080

1378

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

0.52%

4.54%

4.94%

13.91%

18.74%