נובמבר בקרנות הפנסיה: הראל מנצחים ב-2 מתוך 3 המסלולים

מיטב שולטים במרבית חתכי הזמן עד גיל 50 ובין 50-60 | מנורה מבטחים מובילים במרבית חתכי הזמן מעל גיל 60

 

 
ניר כהן, הראל, צילום: ורדי כהנאניר כהן, הראל, צילום: ורדי כהנא
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/12/2021

לאחר חודש אוקטובר החזק, הגיע חודש נובמבר עם תשואות נמוכות, ובחלק מהמקרים גם תשואות שליליות בקרנות הפנסיה. כמו בכל חודש, FUNDER-AdvizerLand מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – הראל מנצחים עם 0.3%
קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר, וגם משקיעות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר משאר המסלולים. התשואה הממוצעת החודש היא 0.03% לעמות 2.81% בחודש קודם. טווח התשואות נע בין 0.22%- ל-0.3%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 13.55%, התשואה הממוצעת שנה אחורה היא 16.31%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 33.19% והתשואה הממוצעת ל-5 שנים היא 51.71%.
הראל השיאו החודש תשואה של 0.3%. במקום השני מיטב דש עם 0.16%. מיטב דש מובילים במרבית חתכי הזמן עם 15.03% מתחילת השנה, 17.88% שנה אחרונה ו-35.57% תשואה ל-3 שנים. בתשואה ל-5 שנים עדין מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 57.02% (0.22%- החודש, מקום אחרון).

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב דש מנצחים החודש עם 0.36%
המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון בינונית, נמוכה מזו של עד גיל 50 וגבוהה מעט מזו של מעל גיל 60. התשואה הממוצעת החודש היא 0.07, לעומת 2.26% בחודש קודם. מנעד התשואה נע בין 0.15%- ל-0.36%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 11.76%, בשנה האחרונה 13.92%, ל-3 שנים 29.17% ול-5 שנים 44.64%.
מיטב דש מנצחים החודש בקטגוריה, עם 0.36%. במקום השני הראל עם 0.29%. מיטב דש מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן – מתחילת השנה עם 14.76%, בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 17.25%, בתשואה ל-3 שנים עם 34.02, וכן בתשואה ל-5 שנים עם 49.62%.

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – הראל עם 0.53%
מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים, מציג את התשואה הנמוכה מבין המסלולים השונים עם תשואה ממוצעת של 0.23% לעומת 1.52% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.08% ל-0.53%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 9.03%, בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 10.44%, ל-3 שנים התשואה הממוצעת היא 23.33%, ול-5 שנים התשואה הממוצעת היא 35.54%.
הראל במקום ראשון החודש עם 0.53%. במקום השני כלל עם 0.33%. מנורה מבטחים מובילים בכל שאר חתכי הזמן עם 11.01% מתחילת השנה, 12.71% שנה אחרונה, 24.94% ל-3 שנים ו-39.41% ל-5 שנים. מנורה מבטחים השיאו החודש תשואה של 0.21% (מקום שלישי).


קרנות פנסיה עד גיל 50

שם קופה

תשואה בנובמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

0.30%

13.06%

15.27%

30.48%

48.12%

     22,754

9823

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

0.16%

15.03%

17.88%

35.57%

53.37%

     14,272

2155

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2055

0.05%

14.36%

17.11%

32.47%

51.85%

      7,065

2184

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה

0.04%

14.11%

17.56%

34.54%

52.41%

     16,920

9654

הפניקס פנסיה לבני 50 ומטה

-0.01%

14.47%

17.84%

33.83%

53.11%

     29,318

9974

מגדל מקפת אישית - מסלול עד גיל 50

-0.14%

13.26%

15.45%

30.65%

46.09%

     13,642

8801

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

-0.22%

10.59%

13.04%

34.82%

57.02%

     20,096

9757

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

0.03%

13.55%

16.31%

33.19%

51.71%

 

 

קרנות פנסיה גילאי 50-60

שם קרן

תשואה בנובמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

0.36%

14.67%

17.25%

34.02%

49.62%

      5,272

9967

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

0.29%

11.72%

13.51%

27.49%

42.70%

      4,071

9827

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2035

0.09%

12.07%

14.10%

27.40%

44.45%

      6,787

2014

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60

0.02%

12.41%

15.22%

30.57%

45.37%

      4,524

9655

מגדל מקפת אישית - מסלול 50 עד 60

-0.03%

11.61%

13.35%

27.41%

40.38%

      3,100

8802

הפניקס פנסיה לבני 50 עד 60

-0.06%

11.57%

13.95%

28.72%

44.00%

      2,579

9975

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

-0.15%

8.29%

10.03%

28.60%

45.97%

      3,491

9758

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

0.07%

11.76%

13.92%

29.17%

44.64%

 

 

קרנות פנסיה מעל גיל 60

שם קרן

תשואה בנובמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

0.53%

9.40%

10.70%

22.43%

34.65%

      1,928

9829

כלל פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה

0.33%

10.11%

11.94%

24.40%

36.42%

      2,180

9656

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2030

0.21%

11.01%

12.71%

24.94%

39.41%

      4,767

2011

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

0.19%

9.27%

10.60%

22.63%

34.57%

      1,471

9968

מגדל מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60

0.15%

9.34%

10.67%

22.69%

33.78%

      1,710

8803

הפניקס פנסיה לבני 60 ומעלה

0.12%

8.78%

10.35%

23.48%

36.65%

      1,032

9976

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

0.08%

5.29%

6.14%

22.70%

33.27%

      1,193

9759

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

0.23%

9.03%

10.44%

23.33%

35.54%