חברת רוטשטיין השלימה עסקה לרכישת קרקע להקמת כ-900 יחידות דיור

וכ-14 אלף מ"ר מסחר ותעסוקה בלוד בתמורה לכ- 275 מיליון שקל

 

 
אבישי בן חיים, מנכ״ל, קרדיט: רוטשטיין נדלן בעמאבישי בן חיים, מנכ״ל, קרדיט: רוטשטיין נדלן בעמ
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/12/2021

"מתחם טלרד" יהפוך ממתחם משרדים לשכונת מגורים מודרנית בעירוב שימושים.

אבישי בן- חיים, מנכ"ל רוטשטיין: "השלמנו היום עסקה משמעותית שתתרום להמשך הגידול  בהיקפי הפעילות של החברה במהלך השנים הבאות ואנו שמחים על כך שהצלחנו לרכוש קרקע עם זכויות להקמת כ-900 יחידות דיור וכ-14 אלף מ"ר עיקרי מסחר ותעסוקה במרכז הארץ, במחיר סביר ועם תב"ע בתוקף, מוצר שמאוד קשה למצוא היום. רכישה זו מתווספת לסדרת עסקאות שבצענו בתקופה האחרונה שתרמו לעלייה משמעותית בעתודות הקרקע להקמת כ-9,000 יחידות דיור, הנמצאות כיום בשלבי תכנון וביצוע שונים".

חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ, חברה לייזום ובנייה למגורים ולנכסים מניבים בניהולו של אבישי בן-חיים, דיווחה על השלמת עסקה, באמצעות שותפות עם חברת צפחה אינטרנשיונל, (חלק החברה בשותפות - 55%),לרכישת קרקע בשטח של כ-20 דונם במתחם "טלרד" בלוד עם זכויות בניה להקמת כ- 900 יחידות דיור, כ- 14,000 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה וכ- 2,200 מ"ר שטחי מוסדות ציבור, וזאת בתמורה לכ-275 מיליון שקל (בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה). השותפות רכשה את הקרקע מחברה פרטית שבבעלותו של בעל השליטה בחברה, ולאחר שבעלי המניות שהשתתפו באסיפה הכללית אישרו בתחילת השבוע את העסקה פה אחד.

הקרקע שנרכשה צפויה להימסר לשותפות בעוד כשנתיים, לאחר סיום הסכמי השכירות ופינוי כל השוכרים במבנים הקיימים על הקרקע, בתקופת הזמן של עד פינוי השוכרים ומסירת הקרקע צפויה החברה לתכנן את הפרויקט ולפעול להנפקת  היתרי בניה. את רוטשטיין וציפחה ייצגו בעסקה עוה"ד צורי פיקאר ואלעד אלעזר ממשרד הרצוג פוקס נאמן.

מתחם "טלרד" בלוד, הנמצא בסמוך לשכונת רמת אלישיב, כלול בתכנית חדשה המיועדת ליצירת מתחם עירוני מעורב שימושים עם תכנון להקמת כ-2,400 יחידות דיור למגורים, כ-52,000 מר שטחי מסחר ותעסוקה כ-6,500 מ"ר מבני ציבור. 

בתוך כך, בחודש שעבר דיווחה חברת רוטשטיין על התקדמות בפרויקט אחר בעיר לוד - פרויקט 'פינוי בינוי' במתחם "איינשטיין-חטבית יפתח" להקמת 467 יחידות דיור, מתוכם כ-60 יחידות דיור לבעלי הקרקע, וכ-2,000 מ"ר מסחר ותעסוקה, וזאת עם קבלת תב"ע בתוקף שניתן בימים אלו. בימים אלה, החלה החברה בתכנון הפרויקט לצורך קבלת היתר בניה. להערכת החברה, ההכנסות מהפרויקט יסתכמו בכ-600 מיליון שקל והרווח הגולמי הצפוי יעמוד על כ-100 מיליון שקל (שיעור רווח גולמי של כ-17%). 

כמו כן, בחודש שעבר דיווחה החברה על תוצאותה הכספיות לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 והציגה צמיחה  של כ-76% בהכנסות לכ-352 מיליון שקל ורווח נקי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם בכ-42.4 מיליון שקל. כמו כן, במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה הכפילה החברה את היקף מכירת דירות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ומכרה יותר יחידות דיור משנת 2020 – בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 מכרה החברה 230 יחידות דיור, בהשוואה למכירת 114 יחידות דיור בתקופה המקבילה אשתקד ובהשוואה למכירת 208 יחידות דיור בכל שנת 2020.

בימים אלה, חברת רוטשטיין מבצעת ומשווקת כ-1,000 יחידות דיור (כולל שותפים), לצד עתודות קרקע הנמצאות בשלבי תכנון להקמת כ-9,000 יחידות דיור (כולל שותפים) וזכויות לבניית כ-100,000 מ"ר מסחר ומשרדים המיועדים להשכרה (חלק החברה). 

לגרף רוטשטיין לחצו כאן

41 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 13.28 מיליון ברוטשטיין
קרנות נאמנות שמחזיקות את רוטשטיין. לרשימה המלאה