טראנקט - חתמה על הסכם סופי עם חברת אלדן

המניה הגיבה בחיוב | 9 קרנות מחזיקות במניה

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/01/2022

שתי החברות תפעלנה להטמעת הפלטפורמה של חברת טראקנט בהקדם האפשרי ועד כ- 120 ימים מחתימת ההסכם.

בעבור כל תכנון משלוח שיתבצע על ידי פלטפורמת טראקנט, תשלם חברת אלדן קרגו סך של כ-5 יורו.

כל התאמה חכמה שתתבצע על ידי מערכת ההתאמות האוטומטית של פלטפורמת טראקנט, אלדן קרגו תשלם סכום נוסף בשיעור של כ- 5% ממחיר המשלוח.
 
לדברי מר חנן פרידמן מייסד ומנכל החברה: "אני שמח שלקוחות הנחשפים לפתרון שלנו ולתרומה האדירה שיש לו במגוון רחב של תחומים בשרשרת האספקה הגלובלית ממשיכים איתנו לחתימת הסכם וחיבור לפתרון של טראקנט.

עבור לקוחות אלו מדובר בחיבור טבעי לחלוטין אשר עשוי לתרום להם באופן מידי להכנסה נוספת ובמבט הוליסטי יותר – תרומה למשבר שרשרת האספקה ולפליטות הפחמן.

אלדן קרגו פועלים להטמעה של טכנולוגיות חדשות בר קיימא לטובות השיפור השירות ללקוחות שלהם ודגש למודעות סביבתית."
 
טראקנט, שמחה להודיע על חתימת הסכם לשיתוף פעולה עם אלדן קרגו.

בתאריך ה- 17 לנובמבר 2021 חתמה טראקנט על מזכר הבנות לשיתוף פעולה בינה לבין חברת אלדן קרגו, וכיום החברה שמחה לעדכן  נחתם הסכם סופי לשיתוף פעולה בין החברות ואלו הם הסעיפים העיקריים:
 
שתי החברות תפעלנה לאינטגרציה ויישום פלטפורמת טראקנט במערכות של אלדן קרגו, הטמעת המערכת בחברת אלדן קרגו מעורכת בכ-90 עד 120 ימים מתאריך חתימת ההסכם.

לאחר השלמת תהליך האינטגרציה, תעניק טראקנט רישיון לחברת אלדן קרגו לתקופת נסיון של כ-30 ימים ללא תשלום, לשימוש בפלטפורמת החברה.

בתום תקופת הניסיון, תשלם אלדן קרגו לחברת טראקנט סך של כ- 5 יורו עבור כל תכנון משלוח באמצעות פלטפורמת החברה.
 
בנוסף, בעבור כל התאמה חכמה שתתבצע במערכת ההתאמות האוטומטיות שבפלטפורמת טראקנט, אלדן קרגו תשלם סכום נוסף לחברה בשיעור של כ- 5% ממחיר המשלוח מכל התאמה.

הסכום הנוסף יגבה מקבלני המשנה הרשומים במערכת החברה.

תנאי התשלום יקבעו לפני תחילת השימוש המסחרי בפלטפורמת טראקנט על ידי אלדן קרגו.

אלדן קרגו רשאית תחילה להשתמש בפלטפורמת טראקנט בישראל, לפי שיקול דעתה, לתקופה של כשלוש שנים אלא אם יוחלט אחרת, במידת הצורך תרחיב חברת אלדן את שימושה בפלטפורמת טראקנט, למשך תקופה של שלוש שנים נוספות בתחומי האיחוד האירופאי וארה"ב.

ההסכם הינו לתקופה בלתי קצובה וכל צד יהיה רשאי להפסיקו על ידי התראה של כ- 30 ימים מראש.

לגרף טראקנט לחצו כאן

9 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 5.18 מיליון בטראקנט
קרנות נאמנות שמחזיקות את טראקנט.