פיתוח היזמות בענף האינשורטק (Insurtech) בקרב גופים מוסדיים

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפרסם נייר מדיניות בתחומי האינשורטק והטכנולוגיה פיננסית חדשנית.

 

 
משה ברקת, צילום: פאנדרמשה ברקת, צילום: פאנדר
 

רשות שוק ההון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/01/2022

מטרת נייר המדיניות הינו פיתוח היזמות בענף האינשורטק (Insurtech) בקרב גופים מוסדיים ועידודם לבחון השקעות בחברות טכנולוגיה פיננסית חדשנית בתחומים בהם יש להם מומחיות מוגברת ביכולת ניתוח כדאיות ההשקעה לאור הקרבה לתחומי פעילותם. נייר זה מחליף את עמדת הממונה בעניין "השקעה בחברות אינשורטק" (מיום 13 בינואר 2020), ומפרט קווים מנחים ותנאים למתן אישור ביחס להשקעה בתאגידים המבצעים השקעות במיזמי אינשורטק והן לעניין תאגידים שמטרתם ביצוע השקעות במיזמי טכנולוגיה פיננסית חדשנית. עדכון נייר המדיניות כולל הרחבה של אפשרויות וסכומי ההשקעה וזאת לאור הצלחת המהלך הקודם.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת: "מטרת המדיניות הינה בראש ובראשונה עידוד חדשנות וטכנולוגיות חדשות בתחום הפיננסי בגופים המוסדיים. המשך פיתוח התעשייה הפיננסית החדשנית בישראל עתיד להגביר את מעורבות המוסדיים בחברות אינשורטק ובכך לשים את ישראל כמדינה מובילה בתחום זה ברמה בינלאומית. אני משוכנע שהגברת התמריצים לחדשנות והטמעת טכנולוגיות מתקדמות במערכת הפיננסית היא לטובת ציבור החוסכים והמבוטחים בישראל, שיקבלו כתוצאה מכך שירות ומוצרים טובים יותר המותאמים לעולם המודרני".

לקריאת נייר המדיניות >>> https://bit.ly/34AFQHW