"כסף נקי" בפנסיה והגמל - הגופים המוסדיים יוכלו להקים מסלולי קיימות בפנסיה, גמל והשתלמות

מסלול חדש בגמל ובפנסיה: רשות שוק ההון תאפשר בקרוב השקעות של חיסכון פנסיוני גם במסלולי קיימות - השקעות סביבתיות וחברתיות

 

 
Image by TeeFarm from Pixabay Image by TeeFarm from Pixabay
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/01/2022

הגופים המוסדיים יוכלו לפתוח מסלולי קיימות שיהיו מושתתים על יעדי הקיימות של האו"ם - ה-(SDG (Sustainable Development Goals. מדובר ב-17 יעדים בנושאי סביבה וגם במטרות חברתיות כמו הפחתת אי השוויון וקיום זכויות אדם בסיסיות. בכך תתאפשר לחוסכים פנסיוניים שדוגלים בקיימות, לחסוך במסלולים כאלה.

את כוונת הרשות הנ"ל חשף הממונה על שוק ההון, ביטחון וחיסכון ד"ר משה ברקת, בכנס סביבה 2050 של כל גופי הסביבה הפועלים בישראל ושל גורמים ממשלתיים העוסקים בנושא, שהתקיים השבוע. 

בשלב זה יוכלו הגופים המוסדיים לפתוח שני אפיקים שונים שיאפשרו לחוסכים להימנע מהפקדת כספם באפיקים בהם ישנן חברות שמוצריהן פוגעים בעקרונות קיימות, וכך למשל לא לתמרץ באמצעות קופות הפנסיה השקעות בגופים מזהמים. הגופים המוסדיים יוכלו לפתוח מסלול קיימות בפנסיה, המושתת על עקרונות הפיתוח הבר קיימא של האו"ם.

ברקת הבהיר, כי ככל שמדובר בקרנות הפנסיה יוכלו הגופים המוסדיים לפתוח מסלול קיימות שיהיה מושתת על כל עקרונות ה-SPG. באפיקי חיסכון בעלי אופק השקעה קצר יותר כמו קופות גמל להשקעה או פוליסות חיסכון, יוכלו הגופים המוסדיים לפתוח אפיק נוסף של השקעות ירוקות/ סביבתיות בלבד. 

יש לציין, כי מדובר בשינוי במדיניות רשות שוק ההון שסירבה בעבר לבקשות גופים מוסדיים לפתוח מסלולי חיסכון המתמקדים בהשקעות ירוקות. ברקת התייחס לכך בדבריו ואמר: "נמנענו מזה כי אנחנו חושבים שהשקעה על בסיס אידאולוגי היא לא השקעה טובה, בטח לא בתיקי פנסיה. השוני הוא שכעת בפנסיה מדובר במסגרת ברורה של היעדים שהוגדרו על ידי האו"ם, כשהדגש הוא על קיימות ולא רק על שיקולים סביבתיים כדי לאפשר ראייה רחבה יותר של אפיקי השקעה בגלל טווח ההשקעה הארוך. לדבריו, בטווחי ההשקעה הקצרים יותר המיקוד הוא בנושאים הסביבתיים בלבד, שהם קלים יותר למדידה". עוד הדגיש ברקת: ""אנחנו נמצאים ב'מאני טיים', לא כולם מבינים את זה כי הם חושבים שממשלות יזיזו את הדבר הזה. לממשלות אין מספיק כסף כדי להזיז את הדברים בטווח הזמן הנדרש, למרות שהן האחראיות. מה שיכול לגרום לתזוזה, זה הכסף המוסדי, בכל העולם. כשמתסכלים על המספרים של ההשקעות שנדרשות מול התקציבים של המדינות, המספרים לא מסתכמים. צריך להביא את הטריליונים שמנוהלים בחסכונות כספי הציבור ולתעל אותן למקום הזה. בעולמות האלו יש רווח גדול והזדמנות עסקית, ואנחנו מתכוונים לדחוף לשם את המוסדיים שלנו," ציין ברקת.